Nội dung tiếp thị của Pinterest bên ngoài Pinterest

Chúng tôi hướng dẫn mọi người về sản phẩm và các tính năng của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau—qua sản phẩm của chúng tôi, email và bằng các quảng cáo chúng tôi hiển thị trên và ngoài Pinterest, cũng như nhiều cách khác. Để hiển thị cho bạn quảng cáo tốt hơn, được cá nhân hóa phù hợp hơn về Pinterest trên Internet, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nền tảng khác.

Ví dụ:

  • Nếu bạn đang truy cập Facebook, bạn có thể thấy quảng cáo về một tính năng mới của Pinterest mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm.
  • Nếu đã đăng ký tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể thấy một quảng cáo về dịch vụ quảng cáo Pinterest hoặc các dịch vụ khác cho người sáng tạo và doanh nghiệp khi bạn hoạt động trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Google.

Bạn không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa về Pinterest trên các nền tảng khác? Hãy đến cài đặt tài khoản và nhấp vào ô kiểm (web) hoặc chuyển sang phải (thiết bị di động) bên cạnh tùy chọn "Sử dụng hoạt động của bạn để cải thiện quảng cáo về Pinterest bạn xem trên các trang web hoặc ứng dụng khác mà bạn có thể truy cập". sau đó, nhấp vào Đã xong. Bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo Pinterest trên các nền tảng khác, nhưng các quảng cáo này không được cá nhân hóa bằng thông tin từ Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ