Ghim Quảng cáo

Ghim Quảng cáo là Ghim mà các doanh nghiệp trả tiền để quảng cáo. Chúng xuất hiện ở nơi bạn dễ nhận biết nhất. Các Ghim Quảng cáo bạn thấy dựa trên hoạt động của bạn trên trang web của nhà quảng cáo hoặc trên Pinterest.

Nếu bạn thấy Ghim Quảng cáo mà bạn không quan tâm, thì bạn có thể ẩn đi. Pinterest sử dụng phản hồi của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ thấy nhiều Ghim quảng cáo phù hợp hơn trong tương lai.

Nếu bạn không muốn xem Ghim quảng cáo từ một nhà quảng cáo cụ thể, bạn có thể chặn hồ sơ Pinterest của nhà quảng cáo đó. Bạn có thể chặn tối đa 1.000 nhà quảng cáo.

Mặc dù bạn không thể tắt Ghim quảng cáo hoàn toàn, bạn có thể giới hạn các loại thông tin chúng tôi sử dụng để chọn các Ghim quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Bạn có ý kiến về Ghim Quảng cáo?
Gửi phản hồi cho chúng tôi