Quảng cáo

Quảng cáo là Ghim mà các doanh nghiệp trả tiền để quảng bá. Quảng cáo xuất hiện trong bảng tin nhà và các kết quả tìm kiếm.

Nếu thấy một sản phẩm mình muốn, thì bạn có thể mua. Nhấp vào Ghim để được đưa đến trang web của nhà quảng cáo và hoàn tất giao dịch mua.

Nếu thấy quảng cáo mà bạn không quan tâm, thì bạn có thể ẩn đi. Pinterest sử dụng phản hồi của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ thấy nhiều quảng cáo phù hợp hơn trong tương lai.

Nếu không muốn xem quảng cáo từ một nhà quảng cáo cụ thể, thì bạn có thể chặn hồ sơ Pinterest của nhà quảng cáo đó. Bạn có thể chặn tối đa 1.000 nhà quảng cáo.

Mặc dù không thể tắt quảng cáo hoàn toàn, bạn có thể giới hạn các loại thông tin chúng tôi sử dụng để chọn các quảng cáo mà bạn thấy.

Bạn có ý tưởng về quảng cáo?
Gửi phản hồi cho chúng tôi