Bảo vệ tài khoản của bạn

Việc bảo vệ tài khoản của bạn trước các lần đăng nhập không xác định và hoạt động đáng ngờ là rất quan trọng. Chúng tôi nỗ lực hết sức để giữ an toàn cho tài khoản của bạn và bạn thậm chí còn có thể bảo vệ tài khoản tốt hơn với những mẹo này.

Sử dụng một mật khẩu mạnh

  • Sử dụng số và ký hiệu để làm cho mật khẩu của bạn mạnh hơn
  • Sử dụng mật khẩu khác biệt cho tài khoản Pinterest
  • Hãy giữ bí mật mật khẩu - chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua email, tin nhắn nhanh hoặc điện thoại

Xem nơi bạn đăng nhập

  • Chỉ nhập mật khẩu của bạn trên trang pinterest.com hoặc ứng dụng Pinterest, Inc. chính thức của chúng tôi (hãy nhớ, ứng dụng của chúng tôi luôn miễn phí!)
  • Kiểm tra thanh địa chỉ trong trình duyệt để đảm bảo địa chỉ là pinterest.com: help.pinterest.com là chính xác, nhưng pinterest.somethingelse.com thì không
  • Nếu bạn không chắc có nên đăng nhập hay không, hãy truy cập vào pinterest.com để đảm bảo an toàn
  • Luôn thận trọng khi bạn đang trực tuyến - đừng bao giờ hoàn tất các yêu cầu đòi hỏi thông tin cá nhân đáng ngờ, bao gồm bất cứ đề nghị nào có vẻ tốt đến mức khó tin

Bảo vệ thiết bị của bạn

  • Đảm bảo rằng máy tính và trình duyệt của bạn luôn được cập nhật bằng những bản cập nhật và phần mềm chống virus mới nhất. Hãy kiểm tra xem trình duyệt của bạn có được cập nhật không.
  • Chỉ cài đặt các tiện ích mở rộng và plug-in cho trình duyệt từ những nhà phát hành mà bạn tin tưởng
  • Đừng mở tệp đính kèm hoặc cài đặt phần mềm từ một email tuyên bố là từ Pinterest

Kích hoạt xác thực hai yếu tố

Sử dụng điện thoại và mật khẩu để bảo mật hơn. Bật xác thực hai yếu tố.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ