Chặn do giới hạn tốc độ

Bạn có khả năng sẽ bị chặn khi thực hiện một thao tác nào đó quá nhanh hoặc quá thường xuyên.

Bạn có thể bị chặn nếu bạn:

  • Đăng nhập nhiều lần
  • Nhận xét về Ghim quá nhanh
  • Đăng cùng nhận xét nhiều lần
  • Theo dõi nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn
  • Thêm hoặc lưu rất nhiều Ghim từ cùng một trang web quá nhanh
  • Sử dụng một công cụ rút gọn hoặc chuyển hướng liên kết như bit.ly

Để không bị chặn sau này:

  • Hãy chờ 30 phút đến 24 giờ trước khi thử bất kỳ hành động nào nêu trên một lần nữa
  • Lưu Ghim từ nguồn ban đầu của chúng
  • Sử dụng liên kết đầy đủ chứ không phải công cụ rút gọn hoặc chuyển hướng liên kết khi bao gồm một liên kết trong nhận xét hoặc mô tả

Hầu hết các giới hạn đều tự động được gỡ bỏ trong vòng 24 giờ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ