Ngăn ngừa tình trạng chặn do hạn chế số lượng yêu cầu

Chặn do hạn chế số lượng yêu cầu là một biện pháp chặn tạm thời có thể tự động áp dụng cho tài khoản của bạn nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã liên tục thực hiện cùng một hành động quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Biện pháp này là để ngăn chặn spam trên Pinterest và để cho các Ghim hoạt động bình thường.

Bạn có thể bị chặn nếu bạn:

  • Đăng nhập nhiều lần
  • Nhận xét về Ghim quá nhanh
  • Đăng cùng nhận xét nhiều lần
  • Theo dõi nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn
  • Thêm hoặc lưu rất nhiều Ghim từ cùng một trang web quá nhanh

Để ngăn ngừa bị chặn sau này:

  • Cố gắng không lặp lại cùng một hành động nhiều lần
  • Thay đổi hành động bằng cách làm nhiều việc khác nhau

Nếu bạn đang bị chặn, hãy đợi vài phút trước khi thử lại. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hầu hết các hạn chế sẽ tự động được gỡ bỏ trong vòng 24 giờ.