Kích hoạt lại tài khoản của bạn

Nếu bạn đã hủy kích hoạt tài khoản của mình nhưng muốn sử dụng Pinterest trở lại, bạn chỉ cần đăng nhập. Bạn phải có quyền đăng nhập vào email được liên kết với tài khoản Pinterest của bạn để kích hoạt lại tài khoản. Nếu bạn không có quyền truy cập vào email của mình, hãy tạo tài khoản mới để thay thế.

Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn

 1. Truy cập vào pinterest.com/login
 2. Nhập email và mật khẩu liên kết với tài khoản bạn muốn kích hoạt lại
 3. Nhấp vào Đăng nhập

Đăng nhập bằng Facebook

 1. Truy cập vào pinterest.com/login
 2. Nhấp vào Tiếp tục với Facebook
 3. Nhập email và mật khẩu liên kết với tài khoản Facebook của bạn
 4. Nhấp vào Tiếp tục

Đăng nhập bằng Google

 1. Truy cập vào pinterest.com/login
 2. Nhấp vào Tiếp tục với Google
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào Tiếp theo

Đăng nhập bằng Apple

 1. Truy cập vào pinterest.com/login
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Đăng nhập

Nếu không nhớ mật khẩu, thì bạn có thể đặt lại.

  Nếu bạn không thấy email từ chúng tôi, hãy thử xem thư rác hay thư mục rác của bạn. Nếu bạn sử dụng Gmail, tin nhắn của chúng tôi có thể nằm trong tab "xã hội" của bạn.

  Nếu bạn đóng tài khoản vĩnh viễn, thì bạn chỉ có thể đăng nhập để kích hoạt lại tài khoản đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày đóng.

  Bạn vẫn cần trợ giúp?
  Liên hệ