Báo cáo quấy rối và bắt nạt trên mạng

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ tất cả báo cáo về quấy rối và bắt nạt trên mạng. Nếu một cuộc hội thoại bị đẩy lên đến mức bắt nạt hay quấy rối một người cụ thể, chúng tôi sẽ xóa cuộc hội thoại đó. Tìm hiểu cách báo cáo nội dung trên Pinterest.

Không phải tất cả các ngôn ngữ không thân thiện đều vi phạm các chính sách về bắt nạt của chúng tôi. Nói chung là chúng tôi sẽ chấp nhận những người chỉ trích những nhân vật nổi tiếng, những người liên quan đến các tin tức nổi bật, tôn giáo hoặc các chủ đề về lợi ích chung.

Chúng tôi xem xét hai điều khi xác định có xóa nội dung vì quấy rối hay không:

  • Người đang bị quấy rối phải là một cá nhân, chứ không phải là người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng.
  • Cần phải rõ ràng là ai đang bị quấy rối. Điều này có nghĩa là Ghim bao gồm tên, tên viết tắt, ngày sinh hoặc hình ảnh của một người.

Nếu bạn không thoải mái khi tương tác với ai đó trên Pinterest, bạn có thể chặn họ.

Nếu bạn là mục tiêu bị quấy rối hoặc bắt nạt trên mạng:

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách giữ an toàn khi trực tuyến và các mẹo để đối phó với sự quấy tối và hăm dọa trên mạng, hãy kiểm tra các tài nguyên hữu ích này:

Connect Safely (Hoa Kỳ) Kids Help Phone (Canada<)
Project RockIt (Úc)
Trung tâm Nghiên cứu về Bắt nạt Trên mạng (dành cho người lớn)

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ