Báo cáo phát ngôn thù địch

Nội dung tấn công những nhóm dễ bị tổn thương dựa vào chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hay y tế và một số yếu tố khác không được cho phép trên Pinterest.

Ngôn ngữ đả kích nhằm vào tổ chức, nhân vật của công chúng hoặc các nhóm khác không vi phạm chính sách của chúng tôi.

Nếu bạn thấy phát ngôn thù địch trên Pinterest, hãy báo cáo cho chúng tôi biết. Nếu bạn thấy Ghim hoặc nhận xét thể hiện mối đe dọa bạo lực thực sự, vui lòng cho chúng tôi biết. Và nếu cần thiết, hãy liên hệ với chính quyền tại địa phương bạn.

Để bảo vệ chống lại sự tấn công nhằm vào các cá nhân không bị nhắm đến dựa trên mối liên kết của họ với một nhóm dễ bị tổn thương, hãy xem chính sách về quấy rối của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ