Báo cáo mạo danh

Chúng tôi không cho phép các tài khoản gây hiểu lầm hoặc lừa dối người khác. Chúng tôi có thể cập nhật, chuyển hoặc vĩnh viễn đình chỉ những tài khoản nào làm như vậy. Nếu ai đó đang giả vờ là bạn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn Báo cáo quấy rối hoặc lộ thông tin cá nhân.

Khi điền vào biểu mẫu liên hệ, vui lòng cung cấp cho chúng tôi:

  • URL của hồ sơ Pinterest bạn muốn chúng tôi xem xét
  • Hồ sơ Pinterest gốc của bạn, nếu bạn có
  • Bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể sử dụng để xác minh danh tính của bạn, ví dụ hồ sơ Facebook hoặc Twitter

Khi điều tra báo cáo về mạo danh, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đang thực sự giả danh người khác hay không. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin hồ sơ, mô tả Ghim, các nhận xét cũng như tiêu đề bảng.

Đôi khi người dùng có thể bị trùng tên với bạn hoặc có tên người dùng tương tự, nhưng không phải họ đang mạo danh bạn. Nếu đúng là như vậy thì có thể tài khoản đó không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Bạn cũng có thể báo cáo hồ sơ mạo danh nhân vật nổi tiếng bằng cách áp dụng cùng quy trình này.

Nếu bạn đại diện cho một công ty, nhãn hiệu hoặc tổ chức và muốn xác nhận quyền sở hữu một tên người dùng hoặc báo cáo nội dung vì các lý do liên quan đến thương hiệu, hãy xem qua trang Thương hiệu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ