Báo cáo nội dung khỏa thân

Ảnh nghệ thuật, giáo dục hoặc tuyên truyền về tình dục an toàn và biểu tình chính trị là các lý do chính đáng để lưu ảnh khoả thân và nội dung người lớn. Chúng tôi không cho phép các hình ảnh người lớn bị thu thập như những tài liệu khiêu dâm. Nếu bạn nhìn thấy Ghim khiêu dâm, hãy báo cáo cho chúng tôi biết.

Hãy nhớ rằng bảng tin nhà của bạn chứa đầy Ghim từ những nội dung mà bạn theo dõi và cả Ghim chúng tôi đã chọn cho bạn. Nếu bạn không muốn thấy một số Ghim nhất định trong bảng tin nhà của mình, thì bạn có thể hủy theo dõi những người, bảng hoặc chủ đề đó. Bạn có thể chặn một số người để không cho họ theo dõi bạn hoặc tương tác với Ghim của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những điều được cho phép trên Pinterest bằng cách đọc Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của chúng tôi

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ