Báo cáo nội dung nào đó trên Pinterest

Nếu bạn tìm thấy Ghim vi phạm Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của chúng tôi, bạn có thể báo cáo ẩn danh Ghim đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận. Để ngừng xem tất cả các Ghim của ai đó hoặc ngăn cản ai đó theo dõi bạn, hãy chặn hồ sơ của họ.

Báo cáo một Ghim

 1. Nhấp vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấp vào ở trên cùng của Ghim
 3. Nhấp vào Báo cáo Ghim
 4. Chọn lý do bạn báo cáo, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 5. Nhấp vào Xong
 1. Nhấn vào Ghim để mở
 2. Nhấn vào ở góc trên bên trái phía trên Ghim
 3. Nhấn vào Báo cáo Ghim
 4. Chọn lý do bạn báo cáo
 1. Nhấn vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào ở phía dưới bên phải của Ghim
 3. Nhấn vào Báo cáo Ghim
 4. Chọn lý do bạn báo cáo

Báo cáo một nhận xét

 1. Nhấp vào Ghim
 2. Nhấp vào ở bên phải của nhận xét
 3. Nhấp vào Báo cáo
 4. Chọn lý do bạn báo cáo và nhấp vào Báo cáo tin nhắn
 1. Nhấn vào Ghim để mở  
 2. Nhấn vào Nhận xét bên dưới Ghim 
 3. Nhấn vào nhận xét bạn muốn báo cáo
 4. Nhấn vào bên dưới nhận xét
 5. Nhấn vào Báo cáo
 6. Chọn lý do bạn báo cáo
 1. Mở Ghim
 2. Nhấn vào Nhận xét, sau đó nhấn vào nhận xét bạn muốn báo cáo
 3. Nhấn vào ở bên phải của nhận xét
 4. Nhấn vào Báo cáo
 5. Chọn lý do cho báo cáo của bạn

Báo cáo tin nhắn

 1. Nhấp vào để mở tin nhắn của bạn
 2. Nhấp vào một chuỗi tin nhắn
 3. Di con trỏ gần và nhấp vào
 4. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn
 5. Nhấp vào Báo cáo tin nhắn
 1. Nhấn vào  rồi nhấn vào Hộp thư đến
 2. Nhấn vào để mở một cuộc trò chuyện
 3. Nhấn vào ở góc trên bên phải
 4. Nhấn vào Báo cáo hội thoại này
 5. Chọn lý do bạn báo cáo
 1. Nhấn vào rồi nhấn vào Hộp thư đến
 2. Nhấn vào một chuỗi tin nhắn để mở
 3. Nhấn vào ở góc trên bên phải
 4. Nhấn vào Báo cáo chuỗi
 5. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn

Báo cáo ảnh của ai đó trên Ghim

 1. Nhấp vào trên ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấp vào Báo cáo nội dung này
 3. Chọn lý do bạn báo cáo
 4. Nhấp vào Báo cáo nội dung
 1. Nhấn vào  phía trên ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấn vào Báo cáo
 3. Chọn lý do bạn báo cáo
 1. Nhấn vào  trên ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấn vào Báo cáo
 3. Chọn lý do bạn báo cáo

Bạn sẽ vẫn có thể thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ. Để ẩn bớt nội dung của họ, bạn có thể hủy theo dõi bảng này, hủy theo dõi hồ sơ này hoặc chặn người dùng này đồng thời báo cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ