Đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu

Nếu quên mật khẩu, thì bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu. Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Pinterest của mình, thì bạn có thể thay đổi mật khẩu trong phần cài đặt.

Lưu ý: Khi bạn đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần đăng nhập vào Pinterest trên tất cả các thiết bị của mình, kể cả khi bạn đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple .

Đặt lại mật khẩu của bạn

Thay đổi mật khẩu của bạn