Đặt lại mật khẩu của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Nếu bạn quên mật khẩu, chúng tôi có thể gửi cho bạn một liên kết để tạo mật khẩu mới và truy cập lại vào tài khoản.

Khi bạn đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần phải cập nhật nó trên tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng Pinterest.

Đặt lại mật khẩu của bạn

 1. Truy cập pinterest.com/password/reset để yêu cầu đặt lại mật khẩu
 2. Tìm kiếm email, tên hoặc tên người dùng để tìm tài khoản của bạn
 3. Nhấp vào Đây là tôi cạnh tài khoản của bạn
 4. Chọn địa chỉ email kết nối với tài khoản của bạn để nhận email đặt lại mật khẩu
 5. Từ email, nhấp vào Đặt lại mật khẩu và nhập mật khẩu mới hai lần
 6. Nhấp Thay đổi mật khẩu

Hãy nhớ rằng để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi không cho phép bạn sử dụng bất kỳ mật khẩu nào đã dùng gần đây.

Thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập vào Pinterest, bạn có thể thay đổi mật khẩu từ phần cài đặt của mình.

 1. Nhấp vào  ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
 4. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu của bạn
 5. Nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
  • Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu cũ của mình, hãy nhấp vào Quên nó? sau đó hãy kiểm tra email được liên kết với tài khoản Pinterest của bạn để đặt lại mật khẩu
 6. Nhấp Thay đổi mật khẩu
 7. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào  ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào phần "Mật khẩu" để nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
 4. Nhấn vào dấu check màu xanh lá cây trên bàn phím của điện thoại để lưu thay đổi của bạn
 1. Từ trang cá nhân của bạn, hãy nhấn vào  ở góc trên cùng bên phải để mở menu
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Mật khẩu
 4. Nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần
 5. Nhấn vào Xong

Khi bạn đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần phải cập nhật nó trên tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ