Truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của mình khỏi Pinterest bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Tìm tùy chọn phù hợp nhất với bạn dưới đây. Sau đó nhấp vào liên kết, hãy điền thông tin của bạn và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Loại yêu cầu Trường hợp sử dụng
Điều chỉnh hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân Cập nhật dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
Phản đối xử lý dữ liệu cá nhân Yêu cầu không được lưu trữ, phân tích hoặc tổng hợp dữ liệu cá nhân của bạn. 
Xóa dữ liệu cá nhân của tôi Yêu cầu xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân của bạn khỏi Pinterest.
Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân
 
Yêu cầu Pinterest cung cấp báo cáo dữ liệu cá nhân của bạn.
Câu hỏi về lá chắn quyền riêng tư
 
Đặt câu hỏi về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. 

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ