Lưu Ghim trên Pinterest

Bạn có thể lưu Ghim mình khám phá trên Pinterest vào các bảng.

Lưu Ghim

 1. Di chuột qua Ghim hoặc nhấp vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Chọn bảng để lưu Ghim của bạn vào:
  • Nhấp vào Lưu ở góc trên cùng bên phải để lưu Ghim vào bảng được đề xuất
  • Nhấp vào để chọn từ danh sách các bảng của bạn
  • Nhấp vào Tạo bảng rồi nhấp vào Tạo để lưu bảng mới

Lưu Ghim

 1. Nhấn vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn Lưu ở dưới cùng của Ghim
 3. Chọn một bảng để lưu Ghim vào hoặc Tạo bảng để lưu vào bảng mới

Lưu Ghim

 1. Nhấn vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào Lưu ở dưới cùng của Ghim
 3. Chọn một bảng để lưu Ghim vào hoặc Tạo bảng để lưu vào bảng mới

Bạn có thể tải một hình ảnh Ghim xuống và xem ngoại tuyến. Tìm hiểu cách tải hình ảnh xuống máy tính hoặc thiết bị di động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ