Lưu Ghim trên Pinterest

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể lưu Ghim mình khám phá trên Pinterest vào các bảng.

Lưu Ghim từ bảng tin nhà của bạn

 1. Di chuột qua một Ghim

 2. Nhấp vào   để chọn bảng bạn muốn lưu vào

 3. Nhấp vào Lưu

Lưu Ghim từ chế độ xem Ghim cận cảnh

 1. Nhấp vào Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh

 2. Nhấp vào Lưu ở góc trên bên phải

 3. Sử dụng menu để chọn bảng để lưu Ghim vào

 4. Nhấp vào Lưu

Lưu Ghim

 1. Nhấn vào để phóng to Ghim
 2. Nhấn vào Lưu ở góc trên bên phải
 3. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Lưu Ghim

 1. Nhấn vào để phóng to Ghim
 2. Nhấn vào Lưu ở góc trên bên phải
 3. Chọn bảng để lưu Ghim vào

Để tải hình ảnh xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ