Lưu Ghim với nút trình duyệt Pinterest

Thêm nút trình duyệt của Pinterest vào trình duyệt bạn ưa thích để lưu Ghim từ bất cứ nơi nào trên web.

Cài đặt với Chrome hoặc Firefox

  1. Chuyển tới trang cài đặt nút trình duyệt của chúng tôi
  2. Chúng tôi sẽ đề xuất phiên bản phù hợp cho trình duyệt của bạn
  3. Nhấp vào Tải nút trình duyệt của chúng tôi
  4. Làm theo lời nhắc để hoàn tất cài đặt

Cài đặt với Microsoft Edge

  1. Chuyển đến trang Microsoft Store
  2. Nhấp vào Tải ứng dụng
  3. Ứng dụng Microsoft Store sẽ mở ra và bắt đầu tải về nút trình duyệt Pinterest

Sau khi cài đặt, hãy nhấp vào nút P màu đỏ ở đầu trình duyệt bất kỳ lúc nào bạn thấy thứ gì đó trên web mà bạn muốn lưu lại. Nếu bạn gặp sự cố với nút trình duyệt Pinterest, hãy đọc các mẹo khắc phục sự cố của chúng tôi.

Khắc phục sự cố cho nút trình duyệt

Nếu nút trình duyệt của bạn không hoạt động, bạn nên:

Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ