Gửi tin nhắn

Xem hướng dẫn cho:

Bắt đầu một cuộc hội thoại từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng bất kỳ trang Pinterest nào, sau đó nhấp vào Tin nhắn mới
 2. Tìm kiếm để tìm và chọn tối đa 10 người bạn
 3. Nhấp vào Tiếp theo ở góc trên bên phải của cửa sổ tin nhắn
 4. Nhập tin nhắn của bạn vào cửa sổ trò chuyện bật lên ở góc dưới bên trái
 5. Nhấn Enter để gửi
 1. Nhấn vào   ở dưới cùng của ứng dụng Pinterest
 2. Chuyển đến Hộp thư đến, sau đó nhấn vào Tin nhắn mới
 3. Tìm trong danh bạ để tìm và chọn tối đa 10 người bạn sau đó nhấn vào Tiếp theo
 4. Nhập tin nhắn hoặc nhấn vào   để tìm kiếm Ghim để gửi trong cửa sổ hội thoại
 5. Nhấn Gửi
 1. Nhấn vào   ở trên cùng của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Tin nhắn mới
 3. Tìm trong danh bạ để tìm và chọn tối đa 10 người bạn sau đó nhấn vào Tiếp theo
 4. Nhập tin nhắn hoặc nhấn vào   để tìm kiếm Ghim để gửi
 5. Nhấn Gửi
Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ