Gửi tin nhắn

Xem hướng dẫn cho:

Bắt đầu một cuộc hội thoại từ bất cứ nơi nào trên Pinterest.

 1. Nhấp vào ở đầu bất kỳ trang Pinterest nào
 2. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của Hộp thư đến 
 3. Tìm kiếm để tìm và chọn tối đa 10 người bạn
 4. Viết tin nhắn của bạn ở phía dưới vào nơi có ghi Thêm tin nhắn hoặc nhấp vào  để gửi Ghim
 5. Nhấn vào  để gửi
 1. Nhấn vào  ở dưới cùng của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Hộp thư đến
 3. Nhấn vào Thông báo mới
 4. Tìm kiếm danh bạ để tìm hoặc chọn tối đa 10 người bạn
 5. Nhấn vào Tiếp theo
 6. Nhập tin nhắn hoặc nhấn vào để tìm kiếm Ghim để gửi trong cửa sổ trò chuyện
 7. Nhấn Gửi
 1. Nhấn vào ở dưới cùng của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Hộp thư đến
 3. Nhấn vào Tin nhắn mới
 4. Tìm kiếm danh bạ để tìm hoặc chọn tối đa 10 người bạn
 5. Nhấn vào Tiếp theo
 6. Nhập tin nhắn hoặc nhấn vào để tìm kiếm Ghim để gửi trong cửa sổ trò chuyện
 7. Nhấn Gửi
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ