Gửi Ghim, bảng hoặc hồ sơ

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chia sẻ Ghim, bảng hoặc hồ sơ với bạn bè trên Pinterest.

 1. Mở Ghim, bảng hoặc hồ sơ bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào Gửi ở đầu trang.
 3. Chọn cách bạn muốn gửi Ghim hoặc nhập tên hoặc email của Người ghim
 4. Chọn người nhận và nhấp vào Gửi
 1. Mở Ghim, bảng hoặc hồ sơ bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn vào Gửi ở đầu trang.
 3. Chọn mạng xã hội để gửi vào, tìm kiếm trong danh bạ của bạn bằng cách nhấn vào phần "Tìm kiếm liên lạc" hoặc cuộn qua và chọn từ những người ghim được đề xuất
 4. Nhấn Gửi
 1. Mở Ghim, bảng hoặc hồ sơ bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấn vào Gửi ở đầu trang.
 3. Trượt qua và chọn từ những người ghim được đề xuất, chọn mạng xã hội để gửi lên hoặc tìm kiếm trong danh bạ của bạn bằng cách nhấn vào
 4. Nhập tin nhắn và nhấn vào Gửi

Khi bạn chia sẻ một Ghim hoặc gửi một tin nhắn trên Pinterest, chúng tôi sẽ đề xuất một danh sách liên hệ cho bạn, bao gồm những người bạn từng tương tác trước đây trên Pinterest. Nếu bạn đã chia sẻ sổ địa chỉ và điện thoại hoặc danh sách bạn bè Facebook của mình với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đề xuất những người được biết là có tham gia Pinterest trong các danh sách đó . Chúng tôi không sử dụng thông tin về liên hệ của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác nào ngoài để kết nối bạn với họ.

Để chia sẻ Ghim bên ngoài Pinterest, hãy đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ