Mua sắm với Pinterest

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp từ một số nhà bán lẻ trên Pinterest với Ghim sản phẩm. Nếu bạn thấy Ghim có thẻ mua sắm   ở góc, hãy nhấp vào ghim để xem giá cập nhật và xem chúng có hàng không.

Bạn có thể phát hiện các mặt hàng để mua khi bạn đang xem bảng tin nhà của bạn hoặc tìm kiếm những thứ cụ thể trên Pinterest. Nếu bạn muốn mua sắm thứ gì đó lấy cảm hứng từ những ý tưởng bạn đã lưu, hãy truy cập bất kỳ bảng nào của bạn về phong cách, trang trí nhà cửa, làm đẹp hoặc DIY và xem tab "thêm ý tưởng".

Tìm kiếm những thứ để mua

  1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấp vào thanh tìm kiếm và nhập sản phẩm
  2. Nhấp vào bộ lọc Tất cả ghim bên cạnh thanh tìm kiếm
  3. Chọn Ghim sản phẩm
  1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấn vào thanh tìm kiếm và nhập sản phẩm
  2. Nhấn vào Mua sắm tiếp tục hoặc nhấn   và chọn Ghim sản phẩm để xem bảng tin chỉ có Ghim sản phẩm
  1. Từ bảng tin nhà của bạn, nhấn vào thanh tìm kiếm và nhập sản phẩm
  2. Nhấn vào Mua sắm tiếp tục hoặc nhấn   và chọn Ghim sản phẩm để xem bảng tin chỉ có Ghim sản phẩm
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ