Xóa email của bạn khỏi tài khoản của người khác

Nếu bạn nhận được email về tài khoản Pinterest không phải do bạn tạo ra, thì bạn có thể xóa địa chỉ email của bạn khỏi tài khoản đó.

Ngắt kết nối email của bạn khỏi tài khoản Pinterest của người khác

  1. Nhấp vào Hủy đăng ký ở dưới cùng của email Pinterest bạn nhận được
  2. Trong danh sách các tùy chọn hủy đăng ký, hãy nhấp vào Chưa đăng ký Pinterest? Hãy cho chúng tôi biết.
  3. Nhấp vào Gỡ bỏ địa chỉ email của tôi

Sau khi hủy đăng ký, bạn vẫn có thể nhận được một hoặc hai email vì phải mất vài ngày để hệ thống email của chúng tôi cập nhật.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ