Thư rác trên Pinterest

Đôi khi những kẻ thư rác sẽ tạo ra các Ghim với liên kết gây hiểu nhầm hoặc theo dõi bạn với hy vọng bạn sẽ truy cập vào hồ sơ và nhấp vào các Ghim của họ. Công nghệ chúng tôi dùng để chống lại thư rác ngày càng tốt hơn, nhưng bạn vẫn có thể gặp phải thư rác trong quá trình sử dụng Pinterest.

Bạn không cần phải lo lắng nếu bạn thấy Ghim thư rác hoặc tài khoản thư rác - hãy báo cáo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ