Spam trên Pinterest

Đôi khi những kẻ spam sẽ tạo ra các Ghim với liên kết gây hiểu nhầm hoặc theo dõi bạn với hy vọng bạn sẽ truy cập vào hồ sơ và nhấp vào các Ghim của họ. Công nghệ chúng tôi dùng để chống lại spam ngày càng tốt hơn, nhưng bạn vẫn có thể gặp phải spam trong quá trình sử dụng Pinterest.

Bạn không cần phải lo lắng nếu bạn thấy Ghim spam hoặc tài khoản spam - hãy báo cáo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ