Ghim Câu chuyện

Ghim câu chuyện cung cấp cho mọi người nhiều cách hơn để chia sẻ ý tưởng với tối đa 20 trang hình ảnh, văn bản và nhiều liên kết.

Bạn có thể nhận thấy Ghim câu chuyện hiển thị trên bàng tin nhà Pinterest của bạn—bạn sẽ nhận ra chúng bằng biểu tượng Câu chuyện bên dưới hình ảnh. Một Ghim câu chuyện có thể được tạo thành từ nhiều trang, vì vậy bạn có thể nhấn vào nó từ bảng tin nhà để có được trải nghiệm đầy đủ. 

Bạn có thể thêm nhận xét hoặc hình ảnh vào một Ghim câu chuyện giống như bất kỳ Ghim nào khác. Bạn cũng có thể lưu Ghim câu chuyện vào bảng giống như bất kỳ Ghim nào khác, mặc dù bạn không thể lưu từng trang từ Ghim câu chuyện.

Chúng tôi hiện đang thử nghiệm tính năng này với một nhóm nhỏ. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp Pinterest và không thấy tùy chọn tạo Ghim câu chuyện, hãy theo dõi! Chúng tôi sắp đưa tính năng Ghim Câu chuyện đến với nhiều người hơn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ