Ghim Câu chuyện

Ghim câu chuyện cung cấp cho mọi người nhiều cách hơn để chia sẻ ý tưởng với tối đa 20 trang hình ảnh và văn bản.

Bạn có thể nhận thấy Ghim câu chuyện hiển thị trên bảng tin nhà Pinterest của mình—bạn sẽ nhận ra Ghim câu chuyện bằng biểu tượng Câu chuyện ở góc trên bên trái của hình ảnh. Ghim câu chuyện cung cấp tất cả thông tin bạn cần để hướng dẫn nấu ăn hoặc làm đồ thủ công, do đó bạn có thể truy cập vào đây từ bảng tin nhà rồi vuốt qua để xem ý tưởng. 

Bạn có thể thêm nhận xét hoặc hình ảnh vào một Ghim câu chuyện giống như bất kỳ Ghim nào khác. Bạn cũng có thể lưu Ghim câu chuyện vào bảng giống như bất kỳ Ghim nào khác, mặc dù bạn không thể lưu từng trang từ bên trong một Ghim câu chuyện.

Bạn muốn tạo Ghim câu chuyện của riêng mình? Hãy xem qua các bước

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ