Ghim Câu chuyện

Ghim câu chuyện cung cấp cho mọi người nhiều cách hơn để chia sẻ ý tưởng với tối đa 20 trang video, hình ảnh và văn bản. Một số người dùng có tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest hiện có thể sử dụng Ghim câu chuyện.

Bạn có thể nhận thấy các Ghim câu chuyện hiển thị trong bảng tin nhà của mình trên Pinterest hoặc ở những nơi khác trong ứng dụng Pinterest. Bạn sẽ nhận ra Ghim câu chuyện bằng biểu tượng Ghim câu chuyện ở trên cùng bên trái của Ghim. Ghim câu chuyện cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để nấu ăn, làm đồ thủ công hoặc thực hiện ý tưởng. Một số Ghim câu chuyện sẽ có danh sách các chi tiết, nguyên liệu hoặc vật liệu mà bạn cần để thực hiện Ghim đó. Nhấn vào Ghim câu chuyện từ bảng tin nhà của bạn và vuốt qua các trang để bắt đầu sáng tạo.

Bạn có thể thêm nhận xét hoặc hình ảnh vào một Ghim câu chuyện giống như bất kỳ Ghim nào khác. Bạn cũng có thể lưu Ghim câu chuyện vào bảng giống như bất kỳ Ghim nào khác, mặc dù bạn không thể lưu từng trang từ Ghim câu chuyện.

Bạn muốn tạo Ghim câu chuyện của riêng mình? Hãy xem qua các bước.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ