Chống tự sát, tự hành sát và bạo lực gia đình

Chúng tôi loại bỏ nội dung hiển thị, hợp lý hoá hoặc khuyến khích tự tử, tự tạo thương tích, rối loạn ăn uống hoặc lạm dụng chất kích thích. Điều này bao gồm các hình ảnh đồ họa, hình ảnh của các dụng cụ hoặc các công cụ có thể sử dụng cho việc tự gây thương tích, và nội dung trêu ghẹo hoặc đả kích những người đấu tranh với chứng tự hành hạ.

Nếu bạn hoặc người bạn biết đang gặp khó khăn, chúng tôi có nguồn tài nguyên được liệt kê dưới đây, nơi bạn có thể nhận được sự hổ trợ miễn phí, bảo mật và ngay lập tức.

Quốc tế

Hoa Kỳ và Canada

Châu Mỹ La tinh

Châu Âu

Châu Á và Australia

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ