Chuyển đổi giữa các tài khoản

Xem hướng dẫn cho:

Đăng nhập vào nhiều tài khoản Pinterest trên trình duyệt web của bạn và chuyển đổi giữa chúng mà không cần đăng xuất. Bạn có thể thêm tối đa bốn tài khoản Pinterest, bất kể là tài khoản cá nhân hay tài khoản doanh nghiệp.

Thêm một tài khoản

  1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest
  2. ChọnThêm Tài khoản
  3. Nhập email và mật khẩu của bạn sau đó nhấp vào Đăng nhập hoặc nhấp Tiếp tục với Facebook hoặc Tiếp tục với Google

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên các trình duyệt web và web thiết trên thiết bị di động.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên các trình duyệt web và web thiết trên thiết bị di động.

Khi bạn nhấp vào Đăng nhập, bạn sẽ thấy   bên cạnh ảnh đại diện của bạn ở đầu Pinterest. Bấm vào mũi tên để mở menu chuyển đổi tài khoản. Nhấp vào Xem hồ sơ để xem hồ sơ của bạn, nhấp vào tên hiển thị của tài khoản khác để chuyển đổi tài khoản, hoặc nhấp vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản khác.

Bạn có thể chuyển đổi tài khoản miễn là bạn vẫn ở trong cùng một trình duyệt. Bạn sẽ không thể chuyển đổi tài khoản nếu bạn xóa bộ nhớ cache và cookie hoặc nếu bạn chuyển sang một thiết bị hoặc trình duyệt khác. 

Để xóa tài khoản, đăng xuất.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ