Chụp ảnh màn hình

Nếu bạn đang làm việc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để giải quyết một vấn đề với tài khoản Pinterest, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi ảnh chụp màn hình để có thể hiểu rõ vấn đề của bạn và cách giải quyết. 

Mẹo chụp ảnh và quay video đẹp

  • Chụp ảnh toàn bộ màn hình của bạn
  • Bao gồm bất kỳ thông báo lỗi nào xuất hiện
  • Cố tái tạo vấn đề và ghi lại thời điểm xảy ra lỗi

Cách chụp ảnh màn hình bằng thiết bị của bạn

Chúng tôi cho phép các định dạng tập tin sau: gif, jpg, jpeg, png, pdf. Tải lên một hình ảnh có kích thước tối đa 2MB.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ