Chủ đề

Xem hướng dẫn cho:

Chủ đề là bảng tin gồm Ghim về một danh mục cụ thể. Nếu bạn muốn xem thêm Ghim liên quan đến chủ đề đó trên bảng tin nhà, hãy theo dõi chủ đề.

Theo dõi chủ đề

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào tab "Chủ đề"
 2. Cuộn qua các chủ đề được đề xuất và nhấp vào chủ đề để xem thêm Ghim
 3. Nhấp vào Theo dõi trên các chủ đề bạn muốn thêm vào bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào Nội dung đang theo dõi
 2. Nhấn vào tab "Chủ đề" sau đó chọn Tìm chủ đề để theo dõi
 3. Nhấn vào một chủ đề để xem thêm Ghim
 4. Chọn chủ đề bạn muốn theo dõi sau đó nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm vào phần "Chủ đề"
 2. Nhấn vào Tìm chủ đề để theo dõi
 3. Chọn chủ đề bạn muốn theo dõi
 4. Nhấn vào Xong

Hủy theo dõi chủ đề

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào tab "Chủ đề"
 2. Cuộn xuống để xem tất cả các chủ đề bạn đang theo dõi
 3. Nhấp vào Hủy theo dõi trên các chủ đề bạn không còn muốn thấy trong bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào Nội dung đang theo dõi
 2. Nhấn vào tab "Chủ đề" để xem tất cả chủ đề bạn theo dõi
 3. Nhấn vào Hủy theo dõi trên các chủ đề bạn không còn muốn thấy trong bảng tin nhà
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm vào phần "Chủ đề"
 2. Nhấn Hủy theo dõi trong các chủ đề bạn không còn muốn xem trên trang nhà của mình
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ