Báo cáo Minh bạch

Bên dưới là báo cáo minh bạch nhất gần đây nhất của chúng tôi. Nếu bạn không chắc về ý nghĩa của các thuật ngữ, vui lòng xem phần định nghĩa của chúng tôi ở dưới cùng của trang này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu về thông tin người dùng, vui lòng xem các nguyên tắc yêu cầu thông tin người dùng của chúng tôi.

Báo cáo minh bạch nửa đầu năm 2019

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 10 10 11 4
Lệnh tòa án 0 0 0 0
Trát yêu cầu 9 9 9 3
Tổng cộng 19 19 20

7

Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 17 15 18 7
Lệnh tòa án 0 0 0 0
Trát yêu cầu 11 10 12 3
Tổng cộng 28 25 30 10

 

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019 0 0 0 không có

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 - Tháng 6 năm 2019 0-249

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Loại vi phạm // khoảng thời gian Vi phạm nguyên tắc cộng đồng Xóa bỏ pháp lý Tổng cộng Không tuân thủ
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019

Đức (12)

Nga (20)

Thổ Nhĩ Kỳ (1)

Đức (11)

Nga (45)

Thổ Nhĩ Kỳ (1)

90 1
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019

Nga (56)

Thổ Nhĩ Kỳ (9)

Đức (4)

Nga (15)

84 0

Định nghĩa

Thông tin tài khoản: thông tin cơ bản về tài khoản như địa chỉ email người dùng cung cấp, tên, tên người dùng, ngày/giờ tạo tài khoản và địa chỉ IP được sử dụng để truy cập vào Pinterest. Nội dung này không bao gồm các nội dung người dùng đăng lên Pinterest.
Tài khoản được thông báo: chủ tài khoản đã được thông báo trước khi sản xuất
Yêu cầu dân sự: một yêu cầu kiện tụng dân sự đối với thông tin tài khoản (ví dụ: trát tòa dân sự). Chúng tôi bị pháp luật nghiêm cấm cung cấp các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu dân sự.
Vi phạm nguyên tắc cộng đồng: yêu cầu phải tháo bỏ bởi cơ quan chính phủ, nội dung được tìm thấy vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và do đó đã bị xóa.
Nội dung: nội dung thông tin người dùng đã thực hiện với Pinterest hoặc trên Pinterest. Điều này bao gồm các Ghim của người dùng và mô tả Ghim, bình luận, tên bảng, lượt thích và những người người dùng đang theo dõi.
Liên bang: các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang Mỹ (ví dụ: FBI) hoặc các cơ quan liên bang khác (ví dụ: FTC).
Cơ quan thực thi pháp luật: các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương thực thi pháp luật (ví dụ: cảnh sát thành phố/tiểu bang, FBI).
Quy trình pháp lý: bất kỳ lệnh, trát hầu tòa hoặc yêu cầu nào khác từ một cơ quan chính phủ.
Loại bỏ pháp lý: loại bỏ được yêu cầu bởi cơ quan chính phủ, nhưng nội dung không vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và do đó việc bị hạn chế chỉ xuất hiện ở quốc gia nơi yêu cầu bắt nguồn. Nội dung vẫn hiển thị cho tất cả những người dùng khác.
Không phải Hoa Kỳ: các cơ quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương không phải của Hoa Kỳ
Yêu cầu an ninh quốc gia: bất kỳ thư và lệnh liên quan đế an ninh quốc gia được ban hành theo đạo luật giám sát tình báo nước ngoài.

Khác: các cơ quan thực thi pháp luật khác như lệnh giám sát cuộc gọi, các thiết bi6 ghi âm, Trap và Trace, và yêu cầu tiết lộ khẩn cấp.
Trật tự bảo vệ: (i) một lệnh của tòa án được ban hành theo 18 U.S.C. § 2705(b); hoặc (II) quy chế trạng thái áp dụng cấm hoặc thông báo trì hoãn.
Tiểu bang/địa phương: tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc cơ quan thực thi pháp luật (ví dụ: luật sư tiểu bang/quận, cảnh sát trưởng, cảnh sát địa phương) và các cơ quan tư pháp (ví dụ: các thẩm phán tiểu bang cho đến các thẩm phán quận).

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ