Báo cáo Minh bạch

Pinterest phát hành Báo cáo minh bạch hai lần một năm kể từ năm 2013. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng thông tin và yêu cầu xóa nhận được từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ. 

Dưới đây là Báo cáo minh bạch của chúng tôi cho nửa đầu năm 2020. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản ứng với các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng, vui lòng xem Nguyên tắc thực thi pháp luật của chúng tôi.

Báo cáo minh bạch năm 2020

Yêu cầu thông tin từ Chính phủ

Pinterest nhận được yêu cầu pháp lý từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ về thông tin người dùng Pinterest. Chúng tôi cẩn trọng xem xét từng yêu cầu và cung cấp dữ liệu cho những yêu cầu nằm trong phạm vi nguyên tắc của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người dùng về các yêu cầu của chính phủ đối với thông tin của họ trước khi tiết lộ, trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Hoa Kỳ

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản   Tài khoản được thông báo**
Trát tòa 28 28 34 3
Lệnh tòa án  3 3 5 0
Trát yêu cầu 14 14 15 2
Khác* 1 1 1 0
Tổng cộng 46 46 55 5

 

Quốc tế

Quốc gia Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo**
Canada Khác* 1 1 1 0
Tổng cộng -- 1 1 1 0

*Khác: Các yêu cầu thực thi pháp luật khác như lệnh nghe lén điện thoại, theo dõi số điện thoại gọi đến và gọi đi và các yêu cầu tiết lộ thông tin khẩn cấp

**Tài khoản được thông báo: Chủ sở hữu tài khoản đã được thông báo trước khi thực hiện.

Yêu cầu An ninh Quốc gia*

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 0-249

*Yêu cầu an ninh quốc gia: Bất cứ trát yêu cầu hoặc lệnh an ninh quốc gia nào được ban hành theo Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài về thông tin người dùng

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Chúng tôi nhận được yêu cầu từ các cơ quan chính phủ đề nghị xóa nội dung trên Pinterest có thể bất hợp pháp ở quốc gia của họ và/hoặc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. 

Chúng tôi xem xét các yêu cầu xóa để xác định xem yêu cầu đó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi hay không. Các nhóm của chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp đối với các trường hợp vi phạm, từ việc xóa nội dung trên toàn cầu đến hạn chế nội dung nếu nội dung đó chỉ vi phạm luật sở tại của quốc gia có yêu cầu. 

Pinterest đã nhận được tổng cộng 919 yêu cầu từ 6 cơ quan chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020. Chúng tôi đã xóa nội dung theo 790 yêu cầu trong số đó do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi và hạn chế nội dung đối với 129 yêu cầu còn lại.

Quốc gia  Vi phạm nguyên tắc cộng đồng* Xóa theo yêu cầu pháp lý**
Bỉ 6 0
Đức 1 28
Kazakhstan 2 0
Hàn Quốc 76 1
Nga 687 96
Thổ Nhĩ Kỳ 18 4
Tổng cộng 790 129

*Vi phạm nguyên tắc cộng đồng: Nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và đã bị xóa khỏi nền tảng.

**Xóa theo yêu cầu pháp lý: Nội dung đã bị cơ quan chính phủ báo cáo nhưng không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và do đó chỉ bị hạn chế xuất hiện ở quốc gia nơi có yêu cầu, theo pháp luật sở tại. 

An toàn cho trẻ em

Pinterest không khoan nhượng đối với nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). Chúng tôi có chính sách tuyệt đối không khoan nhượng đối với bất kỳ nội dung, hình ảnh hoặc văn bản nào lạm dụng hoặc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Việc phát hiện và xóa nội dung này là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC) để chống lại loại hoạt động này.

Pinterest cũng tuyển dụng một nhóm chuyên gia được đào tạo để xác định và xem xét CSAM. Chúng tôi đã gửi 1.638 báo cáo CyberTipline cho NCMEC trong nửa đầu năm 2020.

Khoảng thời gian Báo cáo Cybertip
Tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 1.638

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ