Báo cáo Minh bạch

Bên dưới là báo cáo minh bạch nhất gần đây nhất của chúng tôi. Nếu bạn không chắc về ý nghĩa của các thuật ngữ, vui lòng xem phần định nghĩa của chúng tôi ở dưới cùng của trang này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu về thông tin người dùng, vui lòng xem các nguyên tắc yêu cầu thông tin người dùng của chúng tôi.

Báo cáo minh bạch năm 2019

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Quý 1, Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 10 10 11 4
Lệnh tòa án 0 0 0 0
Trát yêu cầu 9 9 9 3
Tổng cộng 19 19 20

7

 

Quý 2, Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 17 15 18 7
Lệnh tòa án 0 0 0 0
Trát yêu cầu 11 10 12 3
Tổng cộng 28 25 30 10

 

Quý 3, Tháng 7 - Tháng 9 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 11 11 17 2
Lệnh tòa án 1 1 1 0
Trát yêu cầu 23 23 26 7
Tổng cộng 34 34 44

9

 

Quý 4, Tháng 10 - Tháng 12 năm 2019

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 7 7 7 0
Lệnh tòa án 1 1 1 0
Trát yêu cầu 7 7 10 7
Tổng cộng 15 15 18 7

 

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019 0 0 0 không có
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2019 0 0 0 không có

Tháng 10 - Tháng 12 năm 2019

3 3 4

Vương quốc Anh, Brazil

 

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 - Tháng 6 năm 2019 0-249
Tháng 7 - tháng 12 năm 2019 0-249

 

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Loại vi phạm // khoảng thời gian Vi phạm nguyên tắc cộng đồng Xóa bỏ pháp lý Tổng cộng Không tuân thủ
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2019

Đức (12)

Nga (20)

Thổ Nhĩ Kỳ (1)

Đức (11)

Nga (45)

Thổ Nhĩ Kỳ (1)

90 1
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2019

Nga (56)

Thổ Nhĩ Kỳ (9)

Đức (4)

Nga (15)

84 0
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2019

Ấn Độ (12)

Nga (168)

Thổ Nhĩ Kỳ (13)

Đức (76)

Ấn Độ (6)

Nga (59)

Thổ Nhĩ Kỳ (1)

335 0
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2019

Úc (2)

Đức (2)

Ấn Độ (11)

Nga (110)

Đức (1)

Ấn Độ (31)

Nga (13)

Thổ Nhĩ Kỳ (1) 

175 0

 

Định nghĩa

Thông tin tài khoản: là các thông tin cơ bản về tài khoản như địa chỉ email do người dùng cung cấp, tên, tên người dùng, ngày/giờ tạo tài khoản và địa chỉ IP được sử dụng để truy cập vào Pinterest. Thông tin này không bao gồm nội dung người dùng đăng lên Pinterest.
Tài khoản được thông báo: chủ tài khoản đã được thông báo trước khi tiến hành
Yêu cầu dân sự: yêu cầu kiện tụng dân sự về thông tin tài khoản (ví dụ: trát dân sự). Theo luật, chúng tôi cấm cung cấp nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu dân sự.
Vi phạm Nguyên tắc cộng đồng: bị xóa theo yêu cầu của cơ quan chính phủ, nội dung bị phát hiện vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và do đó đã bị xóa.
Nội dung: là nội dung trao đổi người dùng đã thực hiện với Pinterest hoặc trên Pinterest. Nội dung này bao gồm các Ghim của người dùng và mô tả Ghim, nhận xét, tên bảng, lượt thích và những người mà người dùng theo dõi.
Liên bang: cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ (ví dụ: FBI) hoặc các cơ quan liên bang khác (ví dụ: FTC).
Cơ quan thực thi pháp luật: cơ quan thực thi pháp luật cấp liên bang, tiểu bang và địa phương (ví dụ: FBI, cảnh sát thành phố/tiểu bang).
Thủ tục tố tụng: bất cứ lệnh, trát tòa hoặc yêu cầu nào khác từ một cơ quan chính phủ.
Xóa theo luật pháp: lệnh xóa do cơ quan chính phủ yêu cầu, nhưng nội dung không vi phạm các Nguyên tắc cộng đồng của Pinterest và do đó bị hạn chế xuất hiện chỉ ở quốc gia nơi xuất phát yêu cầu. Nội dung đó sẽ vẫn hiển thị cho tất cả người dùng khác.
Không thuộc Hoa Kỳ: cơ quan hoặc bên thực thi pháp luật thuộc địa phương, liên bang và tiểu bang không phải của Hoa Kỳ.
Yêu cầu an ninh quốc gia: bất cứ trát yêu cầu hoặc lệnh an ninh quốc gia nào được ban hành theo Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài.
Khác: là các yêu cầu thực thi pháp luật khác như lệnh nghe lén điện thoại, theo dõi số điện thoại gọi đến và gọi đi, và các yêu cầu tiết lộ thông tin khẩn cấp.
Lệnh bảo vệ: là (i) lệnh của tòa án ban hành theo Mục 2705 (b), Quyển 18, Bộ luật Hoa Kỳ; hoặc (ii) một đạo luật có hiệu lực cấp tiểu bang nghiêm cấm hoặc trì hoãn thông báo.
Tiểu bang/địa phương: lực lượng thực thi pháp luật cấp tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ (ví dụ: luật sư tiểu bang/hạt, cảnh sát trưởng, cảnh sát địa phương) và các cơ quan tư pháp (ví dụ: từ đại bồi thẩm đoàn cấp tiểu bang cho đến các thẩm phán quận).

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ