Sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

Nếu bạn gặp sự cố với nút trình duyệt của Pinterest, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một trong các trình duyệt được chúng tôi khuyến nghị (Chrome hoặc Firefox) và xem qua các bước khắc phục sự cố của chúng tôi tại đây.

Khắc phục sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

  • Nếu bạn đang duyệt web ở chế độ riêng tư hoặc ẩn danh, thì nút trình duyệt sẽ không hoạt động. Đăng nhập vào Pinterest trong cửa sổ trình duyệt thông thường để sử dụng nút trình duyệt.
  • Xóa tiện ích mở rộng và cài đặt lại từ trang nút trình duyệt.
  • Xoá bộ nhớ cache và cookie để xóa bất kỳ tập tin tạm thời nào có thể gây ra vấn đề.
  • Bật Javascript trong trình duyệt.
  • Cập nhật trình duyệt.
  • Thử tắt từng tiện ích mở rộng khác để xem có tiện ích mở rộng nào đang can thiệp hay không. Các tiện ích mở rộng chặn quảng cáo, chống theo dõi và quét vi-rút có thể vô hiệu hóa các yếu tố trên trang và tương tác kém với Pinterest.

Nếu bạn gặp sự cố khi lưu nội dung vào Pinterest từ các trang web cụ thể, hãy thông báo cho chúng tôi biết. Vui lòng cung cấp một liên kết đến trang web đó, hình ảnh bạn đang cố lưu và bất kỳ thông báo lỗi nào bạn nhận được.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ