Sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

Nếu bạn gặp sự cố với nút trình duyệt Pinterest, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng một trong các trình duyệt được chúng tôi đề xuất (Chrome, Firefox hoặc Microsoft Edge) và kiểm tra các bước khắc phục sự cố dưới đây.

Khắc phục sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

  • Nếu bạn đang duyệt web ở chế độ riêng tư hoặc ẩn danh, thì nút trình duyệt sẽ không hoạt động. Đăng nhập vào Pinterest trong cửa sổ trình duyệt thông thường để sử dụng nút trình duyệt.
  • Xóa tiện ích mở rộng và cài đặt lại.
  • Xoá bộ nhớ cache và cookie để xóa bất kỳ tập tin tạm thời nào có thể gây ra vấn đề.
  • Bật Javascript trong trình duyệt.
  • Cập nhật trình duyệt.
  • Thử tắt từng tiện ích mở rộng khác để xem có tiện ích mở rộng nào đang can thiệp hay không. Các tiện ích mở rộng chặn quảng cáo, chống theo dõi và quét vi-rút có thể vô hiệu hóa các yếu tố trên trang và tương tác kém với Pinterest.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ