Sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

Nếu bạn gặp sự cố với nút trình duyệt của Pinterest, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một trong các trình duyệt được chúng tôi khuyến nghị (Chrome hoặc Firefox) và xem qua các bước khắc phục sự cố của chúng tôi tại đây.

Lưu ý rằng nếu bạn đang duyệt ở chế độ riêng tư hoặc ẩn danh, thì nút trình duyệt có thể không hoạt động.

Khắc phục sự cố với nút trình duyệt của Pinterest

Nếu bạn gặp sự cố khi lưu nội dung vào Pinterest từ các trang web cụ thể, hãy thông báo cho chúng tôi biết. Vui lòng cung cấp một liên kết đến trang web đó, hình ảnh bạn đang cố lưu và bất kỳ thông báo lỗi nào bạn nhận được.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ