Thử một Ghim

Khi bạn thử ý tưởng mới trên Pinterest, bạn có thể thêm hình ảnh và nhận xét để cho người khác thấy Ghim của bạn như thế nào ngoài đời thực.

Bạn có thể tìm thấy các hình ảnh và ghi chú cho các Ghim bạn đã thử trong phần "Đã thử" trong hồ sơ của mình.

Xem qua ảnh, ghi chú và mẹo của những người ghim bằng cách xem cận cảnh một Ghim. Nhấp vào ảnh để xem bảng tin về những lần thử của mọi người.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ