Thử một Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Khi bạn thử ý tưởng mới trên Pinterest, bạn có thể thêm hình ảnh và nhận xét để cho người khác thấy Ghim của bạn như thế nào ngoài đời thực.

 1. Trong chế độ xem Ghim cận cảnh, nhấp vào Thêm ảnh
 2. Tải ảnh lên từ máy tính bằng cách nhấp vào trong phần ảnh hoặc kéo và thả ảnh
 3. Thêm lưu ý hoặc mẹo cho những người khác trên Pinterest
 4. Nhấp vào Xong
 1. Trong chế độ xem Ghim cận cảnh, nhấn vào Thêm hình ảnh hoặc ghi chú
 2. Chụp ảnh bằng máy ảnh Pinterest hoặc chọn một ảnh bạn đã chụp
 3. Thêm lưu ý hoặc mẹo cho những người khác trên Pinterest
 4. Nhấn vào Xong
 1. Trong chế độ xem Ghim cận cảnh, nhấn vào Thêm ảnh
 2. Chụp ảnh bằng máy ảnh Pinterest hoặc chọn một ảnh bạn đã chụp
 3. Thêm lưu ý hoặc mẹo cho những người khác trên Pinterest
 4. Nhấn Xong

Bạn có thể tìm thấy các hình ảnh và ghi chú cho các Ghim bạn đã thử trong phần "Đã thử" trong hồ sơ của mình.

Xem qua ảnh, ghi chú và mẹo của những người ghim bằng cách xem cận cảnh một Ghim. Nhấp vào ảnh để xem bảng tin về những lần thử của mọi người.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ