Thử một Ghim

Khi thử một ý tưởng mới trên Pinterest, bạn có thể thêm một ảnh hoặc video để cho mọi người thấy Ghim của bạn như thế nào trong đời thực. Ảnh, video và ghi chú cho Ghim bạn đã thử nằm trong phần Lượt thử trong hồ sơ của bạn.

Nhấp vào Ghim để xem bảng tin về những lần thử của mọi người.

Lưu ý: tải video lên hiện chỉ khả dụng trên iOS.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ