Điều chỉnh bảng tin nhà của bạn

Bộ điều chỉnh bảng tin nhà cho phép bạn xem tất cả các bảng của mình, lịch sử hoạt động 3 tháng gần đây nhất và các chủ đề bạn theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt bất kỳ nội dung nào trong này để cải thiện các đề xuất trong bảng tin nhà.

Chúng tôi tự động tắt đề xuất cho các bảng đã lưu trữ và bí mật. Bảng bí mật được dán nhãn với biểu tượng khóa trong bộ điều chỉnh bảng tin nhà và bạn có thể bật đề xuất từ bảng bí mật của mình bất cứ lúc nào.

Việc bật hoặc tắt đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến quảng cáo bạn thấy trên bảng tin nhà. Bạn có thể giới hạn thông tin mà Pinterest sử dụng để chọn quảng cáo bạn thấy.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab Bảng, Lịch sử hoặc Chủ đề để tắt các đề xuất dựa trên bất kỳ bảng nào hoặc hủy theo dõi bất kỳ chủ đề nào được sử dụng để tạo ra đề xuất. Bạn có thể tắt các đề xuất khỏi hoạt động gần đây của mình trong tab Lịch sử bằng cách chọn các Ghim mà bạn không muốn nhận đề xuất từ đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ