Điều chỉnh bảng tin nhà của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bộ điều chỉnh bảng tin nhà cho phép cho bạn xem tất cả các bảng của mình, 3 tháng lịch sử hoạt động gần đây nhất và các chủ đề bạn theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt bất kỳ nội dung nào trong số này để cải thiện các đề xuất trong bảng tin nhà. 

Chúng tôi tự động tắt đề xuất cho các bảng bí mật. Bảng bí mật được dán nhãn với biểu tượng khóa trong bộ điều chỉnh bảng tin nhà và bạn có thể bật đề xuất từ bảng bí mật của mình bất cứ lúc nào.

Việc bật hoặc tắt đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến quảng cáo bạn thấy trên bảng tin nhà. Tìm hiểu thêm về cách các đối tác quảng cáo của Pinterest sử dụng thông tin mà họ thu thập trên Pinterest.

  1. Nhấp vào 
  2. Chọn Điều chỉnh bảng tin nhà của bạn
  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ
  2. Nhấn vào 
  3. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt sau đó cuộn xuống để nhấn vào Bảng tin nhà
  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ
  2. Nhấn vào
  3. Nhấn vào Cài đặt tài khoản sau đó nhấn vào Bảng tin nhà

Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab "Bảng", "Lịch sử" hoặc "Chủ đề" để tắt các đề xuất dựa trên bất kỳ bảng nào hoặc hủy theo dõi bất kỳ chủ đề nào được sử dụng để tạo ra đề xuất. Bạn có thể tắt các đề xuất khỏi hoạt động gần đây của mình trong tab "Lịch sử" bằng cách chọn các Ghim mà bạn không muốn nhận đề xuất từ đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ