Xác thực hai yếu tố

Bạn chỉ có thể thiết lập chức năng xác thực hai yếu tố trên máy tính.

Nếu bật chức năng xác thực hai yếu tố, thì bạn sẽ phải nhập cả mật khẩu và mã xác minh mỗi khi đăng nhập vào Pinterest. Sau khi thiết lập, bạn sẽ nhận được email để xác nhận rằng chức năng xác thực hai yếu tố đang hoạt động trên tài khoản Pinterest của bạn.

Bạn có thể liên kết một số điện thoại với một tài khoản. Nếu bạn muốn bật xác thực hai yếu tố cho hơn một tài khoản, thì bạn sẽ cần nhiều hơn một số điện thoại có thể nhận tin nhắn.

Bật xác thực hai yếu tố

 1. Từ máy tính để bàn, hãy đăng nhập vào Pinterest
 2. Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở phía trên bên phải, sau đó chọn Cài đặt
 3. Nhấp vào Bảo mật ở bên trái của màn hình
 4. Chọn hộp bên cạnh Yêu cầu mã khi đăng nhập
 5. Xác nhận mật khẩu và nhấp vào Tiếp theo
 6. Thêm Số điện thoại của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 7. Kiểm tra tin nhắn văn bản để tìm mã số được gửi bằng tin nhắn SMS
 8. Nhập Xác minh và nhấp vào Xác minh

Lưu ý: Hãy nhớ ghi lại mã dự phòng của bạn và giữ ở nơi an toàn. Nếu bạn bật chức năng xác thực hai yếu tố mà không có quyền truy cập vào điện thoại, thì mã dự phòng là cách duy nhất bạn có thể đăng nhập vào Pinterest.

Tắt chức năng xác thực hai yếu tố

 1. Từ máy tính, hãy đăng nhập vào Pinterest 

 2. Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở phía trên bên phải, sau đó chọn Cài đặt
 3. Nhấp vào Bảo mật ở bên trái màn hình
 4. Bỏ chọn hộp bên cạnh Yêu cầu mã khi đăng nhập
 5. Xác nhận Mật khẩu và nhấp vào Tắt

Thay đổi số điện thoại

Nếu không còn có quyền truy cập vào số điện thoại bạn đã sử dụng để bật chức năng xác thực hai yếu tố, thì bạn sẽ cần thêm số điện thoại mới vào tài khoản Pinterest của mình bằng cách liên hệ với Authy.