Xác thực hai yếu tố

Xem hướng dẫn cho:

Khi sử dụng xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ nhập mật khẩu và mã xác nhận mỗi lần đăng nhập. Nếu một người nào khác có được mật khẩu của bạn, họ vẫn không thể đăng nhập nếu không có điện thoại hoặc mã dự phòng của bạn.

Bật xác thực hai yếu tố

Bạn chỉ có thể thiết lập xác thực 2 yếu tố trên máy tính từ một trình duyệt web đáng tin cậy. Bạn phải xác nhận email của mình trước.

 1. Đăng nhập vào Pinterest trên trình duyệt web đáng tin cậy
 2. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 4. Nhấp vào Bảo mật ở bên trái của màn hình
 5. Chọn hộp bên cạnh "Yêu cầu mã lúc đăng nhập"
 6. Xác nhận mật khẩu của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 7. Thêm số điện thoại của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 8. Kiểm tra tin nhắn văn bản để tìm mã số được gửi bằng tin nhắn SMS
 9. Nhập mã của bạn và nhấp vào Xác nhận
 10. Viết lại mã dự phòng của bạn và giữ nó ở nơi an toàn

Để thiết lập xác thực 2 yếu tố, hãy đăng nhập vào Pinterest trên máy tính từ một trình duyệt web đáng tin cậy.

Để thiết lập xác thực 2 yếu tố, hãy đăng nhập vào Pinterest trên máy tính từ một trình duyệt web đáng tin cậy.

Đảm bảo rằng bạn có điện thoại đáng tin cậy để có thể nhận tin nhắn văn bản và một nơi an toàn để lưu mã dự phòng. Nếu bạn bật xác thực 2 yếu tố, mã dự phòng của bạn là cách duy nhất để bạn có thể đăng nhập vào Pinterest mà không cần dùng điện thoại.

Bạn có thể liên kết một số điện thoại với một tài khoản. Nếu bạn muốn bật xác thực hai yếu tố cho hơn một tài khoản, thì bạn sẽ cần nhiều hơn một số điện thoại có thể nhận tin nhắn.

Tắt xác thực hai yếu tố

 1. Đăng nhập vào Pinterest trên trình duyệt web đáng tin cậy
 2. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 3. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 4. Cuộn xuống phần "Bảo mật"
 5. Bật nút chuyển đổi bên cạnh "Yêu cầu mã lúc đăng nhập"
 6. Xác nhận mật khẩu của bạn và nhấp vào Tắt

Thay đổi số điện thoại

Để cập nhật số điện thoại của bạn, hãy liên hệ Authy.

Để thiết lập xác thực 2 yếu tố, hãy đăng nhập vào Pinterest trên máy tính từ một trình duyệt web đáng tin cậy.

Để thiết lập xác thực 2 yếu tố, hãy đăng nhập vào Pinterest trên máy tính từ một trình duyệt web đáng tin cậy.