Cập nhật chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookie. Bạn có thể xem trước những cập nhật này trước khi chúng được công bố chính thức. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Pinterest sau ngày 28 tháng 9 năm 2019, tức là bạn thể hiện rằng mình đồng ý với các cập nhật.

Những nội dung nào thay đổi?

Trong Chính sách Quyền riêng tư

  • Chúng tôi không còn thu thập thông tin thanh toán để mua hàng. Thay vào đó, bạn chỉ cần truy cập trực tiếp vào trang web của nhà bán lẻ để mua hàng.
  • Chúng tôi rất vui khi những người trẻ tuổi đang tìm cảm hứng trên Pinterest! Nhưng chúng tôi không còn cho phép mọi người tạo tài khoản mới với sự cho phép của phụ huynh. Kể từ bây giờ, bạn sẽ phải tuân theo độ tuổi quy định trong nguyên tắc chấp thuận kỹ thuật số có hiệu lực tại quốc gia bạn
  • Chúng tôi đã thêm thông tin về dữ liệu chúng tôi thu thập và cách sử dụng, cùng với cách thức mới để kiểm soát xem liệu dữ liệu đó có được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo trên các trang web hoặc ứng dụng khác mà bạn có thể truy cập hay không
  • Chúng tôi đã thêm thông tin bổ sung cho cư dân tại California

Trong Chính sách Cookie

  • Nội dung cập nhật các danh mục cookie mà chúng tôi sử dụng
  • Đã bổ sung khả năng từ chối cài đặt cookie vốn cho phép Pinterest tiếp thị tới bạn bên ngoài Pinterest
  • Đã bổ sung liên kết đến các công cụ toàn cầu cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn về cách đặt cookie

Thay đổi có ảnh hưởng đến cách tôi sử dụng Pinterest không?
Hoàn toàn không—Trải nghiệm Pinterest của bạn vẫn như cũ.

Nếu tôi không đồng ý với những thay đổi này thì sao?
Nếu không đồng ý với những thay đổi này, bạn có thể điều chỉnh các lựa chọn cá nhân hóa trong cài đặt. Mặc dù chúng tôi không muốn thấy bạn rời đi, nhưng nếu bạn vẫn không đồng ý với các thay đổi, thì bạn có thể đóng tài khoản của mình. Nhưng trước khi làm việc đó, vui lòng liên hệ để chúng tôi để có thể giải đáp thắc mắc của bạn.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn tiếp tục sử dụng Pinterest sau ngày 28 tháng 9 năm 2019, tức là bạn cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý với các cập nhật.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ