Cập nhật vị trí của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Vị trí của bạn cho người khác biết bạn đến từ đâu, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải điền thông tin này.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Chỉnh sửa vị trí của bạn trong phần "Vị trí"
 5. Nhấp Lưu cài đặt
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào  
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào phần "Vị trí" để nhập vị trí của bạn
 4. Nhấn vào Thực hiện để lưu thay đổi
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào phần "Vị trí" để nhập vị trí của bạn
 4. Nhấn vào Thực hiện để lưu thay đổi

Bạn có thể chia sẻ thành phố bạn sống với người khác trên Pinterest, nhưng hãy nhớ rằng tốt nhất là giữ bí mật các thông tin như địa chỉ của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ