Cập nhật quyền riêng tư trên các công cụ tìm kiếm

Xem hướng dẫn cho:

Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. Nếu bạn không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để bật chế độ riêng tư trên các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn đã xuất hiện trong một tìm kiếm, thì bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp công cụ tìm kiếm đó.

Bật chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và dữ liệu ở bên trái của màn hình
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh "Ẩn hồ sơ khỏi các công cụ tìm kiếm"
 5. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Quyền riêng tư"
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh "Chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm"
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của màn hình
 2. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 3. Nhấn vào Quyền riêng tư và dữ liệu
 4. Bật nút chuyển đổi bên cạnh "Chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm"

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động

Mặc dù chúng tôi có thể ẩn hồ sơ của bạn, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể ẩn tên bạn nếu người khác đã lưu Ghim của bạn. Để có thêm sự riêng tư, bạn có thể đổi tên hoặc sử dụng bảng bí mật.

Khi bạn bật Chế độ riêng tư trên công cụ tìm kiếm, chúng tôi sẽ thêm một thẻ vào các trang của bạn nhằm làm cho các công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn ra khỏi kết quả tìm kiếm. Chúng tôi thêm thẻ ngay lập tức, nhưng thông tin của bạn có thể đã được thêm vào kết quả tìm kiếm trước đó.

Nếu hồ sơ, tên hoặc hình ảnh của bạn xuất hiện trong một tìm kiếm bên ngoài Pinterest, thì bạn có thể liên hệ với công cụ tìm kiếm để yêu cầu xóa thông tin:

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ