Video trên Pinterest

Ghim video sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà, tab nội dung đang theo dõi và kết quả tìm kiếm của bạn. Bao gồm các từ "video" hoặc "videos" trong tìm kiếm của bạn để xem nội dung video có liên quan. Nhấn vào bất kỳ video nào để xem cận cảnh.

Quản lý cài đặt tự động phát

Ghim Video sẽ phát trên máy tính để bàn khi ở trên một nửa màn hình. Âm thanh có thể phát khi xem cận cảnh video dựa trên cài đặt trình duyệt.

Để ngăn video phát tự động trên máy tính để bàn, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt:

 1. Nhấp vào ở góc trên bên phải màn hình

 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt

 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và dữ liệu trên menu bên trái

 4. Nhấp vào hộp bên cạnh "Tự động phát video trên máy tính để bàn"

 5. Nhấp vào Đã xong ở góc trên bên phải để lưu

Quản lý cài đặt tự động phát

Ghim video sẽ phát trên thiết bị di động của bạn khi ở trong chế độ xem ít nhất 50%. Để xem video ở chế độ xem lớn hơn, hãy nhấn vào Ghim để xem cận cảnh. Âm thanh sẽ phát ở chế độ xem cận cảnh dựa trên cài đặt thiết bị. Bạn có thể cập nhật cài đặt trên thiết bị di động để video sẽ không tự động phát.

 1. Từ hồ sơ Pinterest, hãy nhấn vào 
 2. Nhấn vào Quyền riêng tư và dữ liệu
 3. Tắt các nút bên cạnh "Tự động phát video trên dữ liệu di động" và "Tự động phát video trên Wi-Fi"

Quản lý cài đặt tự động phát

Ghim video sẽ phát trên thiết bị di động của bạn khi ở trong chế độ xem ít nhất 50%. Để xem video ở chế độ xem lớn hơn, hãy nhấn vào Ghim để xem cận cảnh. Âm thanh sẽ phát ở chế độ xem cận cảnh dựa trên cài đặt thiết bị. Bạn có thể cập nhật cài đặt trên thiết bị di động để video sẽ không tự động phát.

 1. Từ hồ sơ Pinterest, hãy nhấn vào 
 2. Nhấn vào Quyền riêng tư và dữ liệu
 3. Tắt các nút bên cạnh "Tự động phát video trên dữ liệu di động" và "Tự động phát video trên Wi-Fi"

Tải video lên

Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, thì bạn có thể tải Ghim video trực tiếp lên Pinterest. Bất cứ ai có tài khoản Pinterest đều có thể thêm video khi họ thử một Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ