Video trên Pinterest

Ghim Video sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà, tab nội dung đang theo dõi và kết quả tìm kiếm của bạn. Bao gồm các từ "video" hoặc "videos" trong tìm kiếm của bạn để xem nội dung video có liên quan. Nhấn vào bất kỳ video nào để xem cận cảnh.

Tải video lên

Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, thì bạn có thể tải Ghim Video trực tiếp lên Pinterest. Bất cứ ai có tài khoản Pinterest đều có thể thêm video khi họ thử một Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ