Video trên Pinterest

Xem hướng dẫn cho:

Ghim video sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà, tab nội dung đang theo dõi và kết quả tìm kiếm của bạn. Bao gồm các từ "video" hoặc "videos" trong tìm kiếm của bạn để xem nội dung video có liên quan. Nhấn vào bất kỳ video nào để xem cận cảnh.

Quản lý sử dụng dữ liệu di động

Ghim video sẽ phát trên thiết bị di động của bạn khi ở trong chế độ xem ít nhất 50%. Để xem video ở chế độ xem lớn hơn, hãy nhấn vào Ghim để xem cận cảnh. Âm thanh sẽ phát ở chế độ xem cận cảnh dựa trên cài đặt thiết bị. Bạn có thể cập nhật cài đặt trên thiết bị di động để video sẽ không tự động phát.

Nhấp vào hoặc ở đầu trang để đọc hướng dẫn cho thiết bị Android hoặc Apple.

  1. Từ hồ sơ Pinterest, hãy nhấn vào 
  2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
  3. Trong "Video", hãy tắt nút bên cạnh "Tự động phát"
  1. Từ hồ sơ Pinterest, hãy nhấn vào 
  2. Nhấn vào Quyền riêng tư và dữ liệu
  3. Tắt các nút bên cạnh "Tự động phát video trên dữ liệu di động" và "Tự động phát video trên Wi-Fi"

Tải video lên

Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, thì bạn có thể tải Ghim video trực tiếp lên Pinterest. Bất cứ ai có tài khoản Pinterest đều có thể thêm video khi họ thử một Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ