Muốn ngừng nhận email

Nếu bạn muốn xem ít email hơn từ chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa thông báo email trong phần cài đặt hoặc hủy đăng ký khỏi bất kỳ email nào của Pinterest.

Hủy đăng ký từ trong email

  1. Tìm một email từ Pinterest trong hộp thư đến
  2. Cuộn xuống dưới cùng của email và nhấp vào Hủy đăng ký youremail [at] example.com khỏi email này
  3. Ở dưới cùng của trang xác nhận rằng bạn đã hủy đăng ký, hãy nhấp vào Hủy đăng ký khỏi tất cả email (trừ email về quyền riêng tư/tài khoản)

Có thể mất chút thời gian để các cài đặt của bạn được cập nhật.

Nếu bạn không thấy thay đổi sau một hoặc hai ngày hoặc nếu bạn nhận được email cho tài khoản mà bạn không tạo ra, hãy cho chúng tôi biết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ