Ngừng nhận email từ Pinterest

Nếu bạn muốn ngừng nhận email từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký trong phần cài đặt của bạn hoặc từ bất kỳ Pinterest email nào.

Hủy đăng ký khỏi phần cài đặt của bạn

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Thông báo ở bên trái của màn hình
 4. Bên cạnh "Bằng email," nhấp vào Chỉnh sửa
 5. Nhấp vào Tắt tất cả
  • Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, thì bạn sẽ cần phải nhấp vào Tắt tất cả dưới "Tài khoản cá nhân" và "Tài khoản doanh nghiệp"
 6. Nhấp vào Xong

Hủy đăng ký ngay trong email của bạn

 1. Mở email từ Pinterest và cuộn xuống dưới cùng của email
 2. Nhấp vào Hủy đăng ký từ email này để hủy đăng ký khỏi loại email này
 3. Để hủy đăng ký khỏi tất cả các email, nhấp vào Hủy đăng ký khỏi tất cả các email (ngoại trừ quyền riêng tư/tài khoản) từ trang xác nhận

Có thể mất một hoặc hai ngày để cài đặt của bạn cập nhật. Nếu bạn không thấy những thay đổi sau vài ngày hoặc nếu bạn nhận được email cho tài khoản mà bạn không tạo ra, Hãy cho chúng tôi biết.

Bạn muốn ngừng nhận email từ Pinterest không?
Hủy đăng ký khỏi cài đặt
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ