Ngừng nhận email từ Pinterest

Nếu bạn muốn ngừng nhận email từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký trong phần cài đặt của bạn hoặc từ bất kỳ Pinterest email nào.

Hủy đăng ký khỏi phần cài đặt của bạn

Hủy đăng ký ngay trong email của bạn

  1. Mở email từ Pinterest và cuộn xuống dưới cùng của email
  2. Nhấp vào Hủy đăng ký để hủy đăng ký nhận loại email này, sau đó nhấp vào Xác nhận
    • Để hủy đăng ký khỏi tất cả các email, hãy nhấp để bỏ chọn loại email bạn hiện đang nhận

Có thể mất một hoặc hai ngày để cài đặt của bạn cập nhật. Nếu bạn không thấy những thay đổi sau vài ngày hoặc nếu bạn nhận được email cho tài khoản mà bạn không tạo ra, Hãy cho chúng tôi biết.

Bạn muốn ngừng nhận email từ Pinterest không?
Hủy đăng ký khỏi cài đặt
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ