Chúng tôi đã bảo vệ tài khoản của bạn

Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động lạ trên tài khoản Pinterest của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email, đặt lại mật khẩu của bạn và đăng xuất tất cả mọi người (bao gồm cả bạn).

Hoạt động lạ có thể là đăng nhập từ các vị trí khác thường, nhiều lần đăng nhập trong một khoảng thời gian ngắn hoặc hành vi thư rác.

Trở lại với Pinterest

Để vào lại Pinterest, hãy đặt lại mật khẩu. Hoặc, nếu tài khoản của bạn kết nối với Google hoặc Facebook và bạn đã đăng nhập bằng cách đó trước đây, hãy đăng nhập bằng Google hoặc Facebook.

Sau khi vào lại tài khoản, bạn có thể thêm tính năng bảo mật bổ sung để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa.

Thêm bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn