Bạn nhận được email về một thay đổi không phải do bạn thực hiện

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi bạn thay đổi email, tên người dùng hoặc mật khẩu. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn nếu bạn đăng nhập từ một máy tính hoặc vị trí chúng tôi không nhận ra.

Nếu bạn nhận được một email, nhưng đã không làm những điều này, thì có thể ai đó đã vào tài khoản của bạn.

Bảo vệ tài khoản của bạn

Để bảo mật thêm cho tài khoản, hãy đọc các mẹo của chúng tôi.