Thêm, sửa hoặc xóa bảng

Nhận trợ giúp về:
Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể thêm bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc thêm chúng khi đang lưu và bạn có thể chỉnh sửa một bảng bất cứ lúc nào nếu cần thay đổi tên hoặc mô tả của bảng.
 
Tìm hiểu cách:
 
Thêm bảng
Sửa hoặc xóa bảng
Thay đổi ảnh bìa của bảng
Sắp xếp lại các bảng trên hồ sơ của bạn
Di chuyển Ghim vào bảng khác
Để thêm bảng mới từ hồ sơ của bạn:
 1. Nhấp vào nút hồ sơ trên đầu trang Pinterest
 2. Nhấp vào hộp Tạo bảng ở trên đầu danh sách các bảng của bạn
 3. Chọn tên và danh mục cho bảng của bạn - bạn cũng có thể chọn để bảng đó trở thành bí mật hoặc mời người khác tham gia vào bảng
 4. Nhấp vào Tạo bảng khi đã tạo xong bảng
Để thêm bảng mới khi đang lưu Ghim:
 1. Nhấp vào Lưu trên Ghim bạn muốn lưu lại
 2. Nhấp Tạo bảng
 3. Nhập vào tên cho bảng mới và chọn có làm cho bảng đó là bí mật hay không
 4. Nhấp vào Tạo bảng để tạo bảng và lưu Ghim lại

Để sửa hoặc xóa bảng:
 1. Từ hồ sơ của bạn, tìm bảng rồi nhấp vào Chỉnh sửa (hoặc mở bảng ra rồi nhấp vào nút bút chì)
 2. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào với tên bảng, cài đặt riêng tư cho bảng, mô tả, v.v...
 3. Nhấp Lưu thay đổi
 4. Sử dụng nút Xóa bảng nếu bạn muốn xóa bảng của mình vĩnh viễn
Khi bạn xóa một bảng, tất cả các Ghim trên bảng đó cũng bị xóa theo. Chúng tôi không thể khôi phục các Ghim đã xóa, vậy nên bạn hãy cẩn thận nhé! 
 

Để thay đổi ảnh bìa của bảng:
 1. Đi đến bảng rồi nhấp vào Chỉnh sửa (hoặc mở bảng ra rồi nhấp vào nút bút chì)
 2. Nhấp vào Đổi bìa và chọn bìa mới cho bảng của bạn
 3. Điều chỉnh ảnh theo khung hình bằng cách nhấp và thả
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi để lưu bìa đó lại, rồi nhấp vào Lưu thay đổi để lưu bảng

Để sắp xếp lại các bảng:
 1. Đi đến hồ sơ của bạn (nhấp vào nút hồ sơ ở đầu trang Pinterest)
 2. Nhấp và kéo các bảng để sắp xếp lại chúng - chỉ cần thả bảng vào chỗ bạn muốn bảng ở đó
Hiện nay bạn chỉ có thể sắp xếp lại các bảng, chứ không phải các Ghim trong bảng.
 
Bạn gặp sự cố khi sắp xếp lại các bảng?
Đôi khi nếu bạn sắp xếp lại các bảng cùng lúc thì chúng không lưu lại được. Hãy thử di chuyển một vài cái rồi làm mới lại trang nhằm đảm bảo lưu được trật tự mới.
 
Nếu bạn vẫn còn gặp sự cố, hãy đảm bảo trình duyệt của bạn đã được cập nhật, sau đó xóa bộ nhớ cache và cookie.

Để di chuyển hoặc sao chép các Ghim tới bảng khác:
 1. Vào bất cứ bảng nào của bạn trên web (dùng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn)
 2. Nhấp vào nút mũi tên
 3. Chọn tối đa 50 Ghim để di chuyển, sao chép hoặc xóa
 4. 
Tại thời điểm này, bạn có ba lựa chọn
  • Nhấp vào Di chuyển và chọn bảng để di chuyển các Ghim vào bảng khác

  • Nhấp vào Sao chép và chọn bảng để sao chép các Ghim vào bảng khác
 (như vậy chúng xuất hiện trên cả hai bảng)
  • Nhấp vào Xóa để xóa các Ghim đã chọn - bạn không thể hoàn tác hành động này!
 
Hiện chỉ sử dụng được tính năng này trên web (không sử dụng được trong ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động).

Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể thêm bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc thêm chúng khi đang lưu và bạn có thể chỉnh sửa một bảng bất cứ lúc nào nếu cần thay đổi tên hoặc mô tả của bảng.
 
Tìm hiểu cách:
 
Thêm bảng
Sửa hoặc xóa bảng
Sắp xếp lại các bảng trên hồ sơ của bạn
Di chuyển Ghim vào bảng khác
Để thêm bảng mới từ hồ sơ của bạn:
 1. Vào hồ sơ của bạn và nhấn biểu tượng + ngay cạnh thanh tìm kiếm
 2. Nhấn Tạo bảng mới
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi đã tạo xong bảng
Để thêm bảng mới khi đang lưu Ghim:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bạn muốn lưu lại
 2. Nhấn vào nút Tạo bảng ở góc trên cùng bên phải (giống như một bảng nhỏ có dấu + trên đó)
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi hoàn xong bảng và lưu Ghim lại

Để sửa hoặc xóa bảng:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Hãy mở bảng bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Nhấn vào biểu tượng bút chì ở trên cùng của bảng
 4. Thực hiện thay đổi bất kỳ với tên bảng, cài đặt  riêng tư cho bảng, mô tả, v.v...
 5. Để xóa, chạm Xóa để xóa bảng
 6. Nhấn Lưu khi đã xong
Khi bạn xóa một bảng, tất cả các Ghim trên bảng đó cũng bị xóa theo. Chúng tôi không thể khôi phục các Ghim đã xóa, vậy nên bạn hãy cẩn thận nhé! 

Bạn có thể sắp xếp các bảng theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo thời gian bạn lưu vào bảng gần đây nhất. Chỉ cần nhấn Sắp xếp theo để thay đổi tùy chọn của bạn

Hiện giờ bạn không thể di chuyển các Ghim qua bảng khác trong ứng dụng Android của chúng tôi. Bạn sẽ cần dùng phiên bản Web của Pinterest trên máy tính xách tay hoặc PC.

Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể thêm bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc thêm chúng khi đang lưu và bạn có thể chỉnh sửa một bảng bất cứ lúc nào nếu cần thay đổi tên hoặc mô tả của bảng.
 
Tìm hiểu cách:
 
Thêm bảng
Sửa hoặc xóa bảng
Thay đổi ảnh bìa của bảng
Sắp xếp lại các bảng trên hồ sơ của bạn
Di chuyển Ghim vào bảng khác
Để thêm bảng mới từ hồ sơ của bạn:
 1. Vào hồ sơ của bạn và nhấn biểu tượng + ngay cạnh thanh tìm kiếm
 2. Nhấn Tạo bảng mới
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi đã tạo xong bảng
Để thêm bảng mới khi đang lưu Ghim:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bạn muốn lưu lại
 2. Nhấn vào nút Tạo bảng ở góc trên cùng bên phải (giống như một bảng nhỏ có dấu + trên đó)
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi hoàn xong bảng và lưu Ghim lại

Để sửa hoặc xóa bảng:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Hãy mở bảng bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Nhấn biểu tượng bút chì ở trên cùng của bảng
 4. Thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với tên bảng, mô tả, v.v...
 5. Để xóa, nhấn nút Xóa để xóa bảng
 6. Nhấn Lưu khi đã xong
Khi bạn xóa một bảng, tất cả các Ghim trên bảng đó cũng bị xóa theo. Chúng tôi không thể khôi phục các Ghim đã xóa, vậy nên bạn hãy cẩn thận nhé! 
 
Lưu ý: Hiện tại trên các thiết bị dành cho di động iOS, bạn không thể chuyển đổi bảng công khai sang bảng bí mật, nhưng bạn có thể chuyển đổi bảng bí mật thành công khai.

Để thay đổi ảnh bìa của bảng:

 1. Đi đến bảng rồi nhấn vào biểu tượng bút chì (hoặc nhấn giữ bảng từ chế độ xem hồ sơ rồi trượt đến biểu tượng bút chì)
 2. Nhấn vào ảnh bên dưới phần bìa bảng rồi chọn bìa mới cho bảng của bạn
 3. Điều chỉnh ảnh cho vừa với khung bằng cách kéo ảnh
 4. Nhấn vào Xong để lưu bìa bảng, sau đó nhấn vào Xong để lưu bảng

Bạn có thể sắp xếp các bảng theo thứ tự bảng chữ cái, giống như web hoặc theo thời gian bạn lưu vào bảng gần đây nhất. Chỉ cần chạm vào biểu tượng tia chớp trên hồ sơ của bạn, chạm vào "chỉnh sửa hồ sơ" và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy "phân loại bảng."


Hiện giờ bạn không thể di chuyển các Ghim qua bảng khác trong ứng dụng iOS của chúng tôi. Bạn sẽ cần dùng phiên bản Web của Pinterest trên máy tính xách tay hoặc PC.

Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể thêm bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc thêm chúng khi đang lưu và bạn có thể chỉnh sửa một bảng bất cứ lúc nào nếu cần thay đổi tên hoặc mô tả của bảng.
 
Tìm hiểu cách:
 
Thêm bảng
Sửa hoặc xóa bảng
Thay đổi ảnh bìa của bảng
Sắp xếp lại các bảng trên hồ sơ của bạn
Di chuyển Ghim vào bảng khác
Để thêm bảng mới từ hồ sơ của bạn:
 1. Vào hồ sơ của bạn và nhấn biểu tượng + ngay cạnh thanh tìm kiếm
 2. Nhấn Tạo bảng mới
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi đã tạo xong bảng
Để thêm bảng mới khi đang lưu Ghim:
 1. Nhấn Lưu trên Ghim bạn muốn lưu lại
 2. Nhấn vào nút Tạo bảng ở góc trên cùng bên phải (giống như một bảng nhỏ có dấu + trên đó)
 3. Nhập chi tiết bảng, ví dụ như tên và mô tả. Nếu bạn muốn thêm vào một bản đồ, cộng tác viên hoặc tạo bảng bí mật, bạn có thể làm tại đây
 4. Nhấn Tạo khi hoàn xong bảng và lưu Ghim lại


Để sửa hoặc xóa bảng:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Hãy mở bảng bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Nhấn vào biểu tượng bút chì ở trên cùng của bảng
 4. Thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với tên bảng, mô tả, v.v...
 5. Để xóa, nhấn nút Xóa để xóa bảng
 6. Nhấn Lưu khi đã xong
Khi bạn xóa một bảng, tất cả các Ghim trên bảng đó cũng bị xóa theo. Chúng tôi không thể khôi phục các Ghim đã xóa, vậy nên bạn hãy cẩn thận nhé!
 
Lưu ý: Hiện tại trên các thiết bị dành cho di động iOS, bạn không thể chuyển đổi bảng công khai sang bảng bí mật, nhưng bạn có thể chuyển đổi bảng bí mật thành công khai.

Để thay đổi ảnh bìa của bảng:

 1. Đi đến bảng rồi nhấn vào biểu tượng bút chì (hoặc nhấn giữ bảng từ chế độ xem hồ sơ rồi trượt đến biểu tượng bút chì)
 2. Nhấn vào ảnh bên dưới phần bìa bảng rồi chọn bìa mới cho bảng của bạn
 3. Điều chỉnh ảnh cho vừa với khung bằng cách kéo ảnh
 4. Nhấn vào Xong để lưu bìa bảng, sau đó nhấn vào Xong để lưu bảng

Bạn có thể sắp xếp các bảng theo thứ tự bảng chữ cái, giống như web hoặc theo thời gian bạn lưu vào bảng gần đây nhất. Chỉ cần chạm vào biểu tượng tia chớp trên hồ sơ của bạn, chạm vào "chỉnh sửa hồ sơ" và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy "phân loại bảng."


Hiện giờ bạn không thể di chuyển các Ghim qua bảng khác trong ứng dụng iOS của chúng tôi. Bạn sẽ cần dùng phiên bản Web của Pinterest trên máy tính xách tay hoặc PC.