Thêm, sửa hoặc xóa Ghim

Nhận trợ giúp về:
Ghim là các dấu trang trực quan mà bạn thu thập trên bảng.Bạn có thể lưu Ghim mà bạn tìm thấy trên Pinterest hoặc tạo Ghim mới từ các trang web ưa thích của bạn.
 
Tìm hiểu cách:
 
Lưu nội dụng trong Pinterest
Lưu từ trang web
Lưu ảnh đã tải lên từ máy tính của bạn
Edit or delete a Pin
Di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt
Arrange Pins within a board
Để lưu tất cả những gì bạn khám phá trên Pinterest:
 1. Hover over the Pin or click on the Pin if you want to see more details
 2. Click the down arrow to open a menu of your boards
 3. Pick the board you want to save the Pin to

You can easily save things you find around the web. We recommend using the browser button.
 
Để lưu Ghim bằng nút dành cho trình duyệt:
 1. Nếu bạn chưa làm như vậy bao giờ, hãy cài đặt nút trình duyệt của Pinterest
 2. Nhấp vào nút trình duyệt (nút P) trên thanh công cụ trình duyệt của bạn
 3. Tìm ảnh yêu thích rồi nhấp Lưu
 4. Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả
 5. Chọn bảng bạn muốn lưu Ghim vào đó
Để lưu Ghim mà không dùng nút dành cho trình duyệt:
 1. Nhấp vào + ở góc dưới cùng bên phải của Pinterest và chọn Thêm từ trang web
 2. Nhập URL trang web
 3. Nhấp vào Tìm hình ảnh
 4. Tìm ảnh yêu thích rồi nhấp Lưu
 5. Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả
 6. Chọn bảng bạn muốn lưu Ghim vào đó
Bạn có thể lưu tập tin hình ảnh dạng JPG, PNG và GIF và video YouTube, Vimeo và Ted. Tìm hiểu thêm.

Để lưu ảnh từ máy tính của bạn: 
 1. Nhấp vào + ở góc dưới cùng bên phải của Pinterest rồi nhấp vào Tải Ghim lên
 2. Nhấp vào Chọn ảnh và tìm tập tin trên máy tính của bạn
 3. Chọn bảng cho Ghim của bạn và thêm mô tả
 4. Nhấp vào Lưu
Bạn có thể tải lên các tập tin hình ảnh JPG, PNG và GIF. Nếu bạn muốn lưu video, bạn phải tải video đó lên Youtube, Vimeo hoặc TED rồi lưu video đó vào Pinterest.

Để sửa hoặc xóa một Ghim:
 1. Di chuột qua Ghim bạn muốn sửa và nhấp vào nút hình bút chì 
 2. Chỉnh sửa mô tả Ghim hoặc chọn bảng mới
 3. Nhấp vào Lưu thay đổi khi bạn làm xong
 4. Hoặc nhấp vào Xóa Ghim nếu bạn muốn xóa bỏ nó—bạn không thể hoàn tác việc này nên hãy cẩn thận!

Để di chuyển, sao chép hoặc xóa một loạt Ghim cùng lúc:
 1. Đi đến bất cứ bảng nào của bạn trên web (dùng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn)
 2. Click the Organize button
 3. Chọn tối đa 50 Ghim để di chuyển, sao chép hoặc xóa
 4. Tại thời điểm này, bạn có ba lựa chọn
  • Nhấp vào Di chuyển và chọn một bảng để di chuyển các Ghim vào bảng khác
  • Nhấp vào Sao chép và chọn một bảng để sao chép các Ghim vào bảng khác (để Ghim hiển thị trực tuyến trên cả hai bảng)
  • Nhấp vào Xóa để xóa các Ghim đã chọn - bạn không thể hoàn tác hành động này!
Hiện chỉ sử dụng được tính năng này trên web (không sử dụng được trong ứng dụng hay trang web dành cho thiết bị di động).

From within a board, you can arrange your Pins by dragging and dropping them where you want them to go.

You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Tìm hiểu cách:
 
Lưu nội dụng trong Pinterest
Lưu từ trang web
Lưu ảnh đã tải lên từ iPhone của bạn
Sửa, di chuyển hoặc xóa một Ghim
Di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt
Arrange Pins in a board
Để lưu lại tất cả những điều hấp dẫn bạn khám phá được trên Pinterest:
 1. Bấm và giữ bất cứ Ghim nào rồi trượt ngón tay về phía nút Lưu - hoặc, nhấn vào một Ghim để xem cận cảnh rồi nhấn Lưu
 2. Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả của Ghim
 3. Chọn bảng bạn muốn lưu Ghim vào đó

You can easily save things you find around the web.
 
Để lưu ảnh từ trang web trên iOS 8 trở lên:
 1. Nếu bạn vẫn chưa làm, hãy thêm Pinterest vào tùy chọn chia sẻ trên iOS
 2. Từ trình duyệt dành cho thiết bị di động của bạn (như Chrome hoặc Safari), hãy nhấn vào nút Chia sẻ
  • Trong Safari, đó là hộp và nút mũi tên trên thanh dưới cùng
  • Trong Chrome, đó là hộp và nút mũi tên trong menu ba chấm ở phía trên cùng bên phải
 3. Nhấn Pinterest
 4. Chọn ảnh và chọn bảng bạn muốn lưu vào đó
 5. Nhấn Lưu
Nếu bạn đang dùng iOS 7 trở xuống, bạn cần phải cài đặt nút dành cho trình duyệt của Pinterest hoặc lưu bằng ứng dụng Pinterest (bên dưới).
 
Để lưu ảnh từ web trong ứng dụng Pinterest:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn nút +
 2. Nhấn Web, thêm địa chỉ của trang web trong thanh địa chỉ và nhấn Đi
 3. Nhấn Lưu rồi chọn ảnh bạn muốn lưu
 4. Thêm mô tả rồi chọn bảng bạn muốn lưu vào đó
Bạn có thể lưu tập tin hình ảnh dạng JPG, PNG và GIF và video YouTube, Vimeo và Ted. Tìm hiểu thêm.

Để tải lên hình ảnh mà bạn đã chụp trên iPhone của mình:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn nút +
 2. Nhấn Ảnh
 3. Chọn một ảnh từ thư viện máy ảnh của bạn, hoặc chụp ảnh mới
 4. Thêm mô tả và chọn một bảng cho Ghim của bạn
Nếu bạn nhận được thông báo là ứng dụng không có quyền truy cập vào máy ảnh hoặc danh bạ, bạn sẽ cần phải cho phép truy cập trong mục cài đặt quyền riêng tư trên iPhone của bạn.

Để sửa hoặc xóa một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim để xem kỹ hơn hoặc bạn có thể nhấn và giữ Ghim và trượt ngón tay để Sửa
 2. Nhấn Sửa
 3. Sửa mô tả, chọn một bảng mới, hoặc xóa Ghim đó
 4. Nhấn Lưu khi bạn đã hoàn tất

Ngay bây giờ bạn chỉ có thể di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt trên phiên bản web của Pinterest. Hãy vào Pinterest bằng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.

From within a board, you can rearrange your Pins. First, click Organize. Then you can arrange your Pins by dragging and dropping them where you want them to go.

Pins are ideas to help you discover and do what you love. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Tìm hiểu cách:
 
Lưu nội dụng trong Pinterest
Lưu từ trang web
Lưu ảnh đã tải lên từ iPad của bạn
Sửa, di chuyển hoặc xóa một Ghim
Di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt
Arrange Pins within a board
Để lưu lại tất cả những điều hấp dẫn bạn khám phá được trên Pinterest:
 1. Bấm và giữ bất cứ Ghim nào rồi trượt ngón tay về phía nút Lưu - hoặc, nhấn vào một Ghim để xem cận cảnh rồi nhấn Lưu
 2. Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả của Ghim
 3. Chọn bảng bạn muốn lưu Ghim vào đó

You can easily save things you find around the web.
 
Để lưu ảnh từ trang web trên iOS 8 trở lên:
 1. Nếu bạn vẫn chưa làm, hãy thêm Pinterest vào tùy chọn chia sẻ trên iOS
 2. Từ trình duyệt dành cho thiết bị di động của bạn (như Chrome hoặc Safari), hãy nhấn vào nút Chia sẻ
  • Trong Safari, đó là hộp và nút mũi tên trên thanh dưới cùng
  • Trong Chrome, đó là hộp và nút mũi tên trong menu ba chấm ở phía trên cùng bên phải
 3. Nhấn Pinterest
 4. Chọn ảnh và chọn bảng bạn muốn lưu vào đó
 5. Nhấn Lưu
Nếu bạn đang dùng iOS 7 trở xuống, bạn sẽ cần phải cài đặt nút trình duyệt của Pinterest hoặc Ghim bằng ứng dụng Pinterest (bên dưới).
 
Để lưu ảnh từ web trong ứng dụng Pinterest:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn nút +
 2. Nhấn Web, thêm địa chỉ của trang web trong thanh địa chỉ và nhấn Đi
 3. Nhấn Lưu rồi chọn ảnh bạn muốn thêm
 4. Thêm mô tả rồi chọn bảng bạn muốn lưu vào đó
Bạn có thể lưu tập tin hình ảnh dạng JPG, PNG và GIF và video YouTube, Vimeo và Ted. Tìm hiểu thêm.

Để tải lên hình ảnh mà bạn đã chụp trên iPad của mình:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn nút +
 2. Nhấn Ảnh
 3. Chọn một ảnh từ thư viện máy ảnh của bạn, hoặc chụp ảnh mới
 4. Thêm mô tả và chọn một bảng cho Ghim của bạn
Nếu bạn nhận được thông báo là ứng dụng không có quyền truy cập vào máy ảnh hoặc danh bạ, bạn sẽ cần phải cho phép truy cập trong mục cài đặt quyền riêng tư trên iPad của bạn.

Để sửa hoặc xóa một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim để xem kỹ hơn hoặc bạn có thể nhấn và giữ Ghim và trượt ngón tay để Sửa
 2. Nhấn Sửa
 3. Sửa mô tả, chọn một bảng mới, hoặc xóa Ghim đó
 4. Nhấn Lưu khi bạn đã hoàn tất

Ngay bây giờ bạn chỉ có thể di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt trên phiên bản web của Pinterest. Hãy vào Pinterest bằng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.

From within a board, you can rearrange your Pins. First, click Organize. Then you can arrange your Pins by dragging and dropping them where you want them to go.

Pins are ideas to help you discover and do what you love. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Tìm hiểu cách:
 
Lưu nội dụng trong Pinterest
Lưu từ trang web
Lưu ảnh đã tải lên từ thiết bị Android của bạn
Sửa, di chuyển hoặc xóa một Ghim
Di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt
Arrange Pins in a board
Arrange Pins within a board
Để lưu lại tất cả những điều hấp dẫn bạn khám phá được trên Pinterest:
 1. Bấm và giữ bất cứ Ghim nào rồi trượt ngón tay về phía nút Lưu - hoặc, nhấn vào một Ghim để xem cận cảnh rồi nhấn Lưu
 2. Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả của Ghim
 3. Chọn bảng bạn muốn lưu Ghim vào đó

You can easily save things you find around the web.
 
Để lưu ảnh từ web trên Android:
 1. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào nút ba chấm bên cạnh thanh địa chỉ
 2. Nhấn Chia sẻ
 3. Nhấn Thêm Ghim

Để tải lên hình ảnh bạn đã chụp trên thiết bị Android của mình:
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn nút +
 2. Chọn Máy ảnh để chụp ảnh mới, hoặc Thư viện để chọn ảnh hiện có
 3. Chọn một bảng rồi nhấn Lưu

Sửa một Ghim để thay đổi mô tả của Ghim đó
 1. Nhấn vào Ghim để xem kỹ hơn hoặc bạn có thể nhấn và giữ Ghim và trượt ngón tay để Chỉnh sửa
 2. Nhấn Sửa
 3. Sửa mô tả, chọn một bảng mới, hoặc xóa Ghim đó
 4. Nhấn Lưu

Ngay bây giờ bạn chỉ có thể di chuyển, sao chép hoặc xóa Ghim hàng loạt trên phiên bản web của Pinterest. Hãy vào Pinterest bằng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.

From within a board, you can rearrange your Pins by dragging and dropping them where you want them to go.

From within a board, you can rearrange your Pins by dragging and dropping them where you want them to go.