Tất cả về bảng

Bảng là nơi bạn lưu và sắp xếp các Ghim của mình. Bạn có thể tạo bảng cho bất kì điều gì và tất cả mọi thứ—hãy lưu công thức nấu ăn của bạn vào một bảng và các kỳ nghỉ mơ ước của bạn vào bảng khác.
 
Tìm và theo dõi bảng
Bảng theo nhóm
Bảng bí mật
Phần bảng
Mọi người đã cùng nhau tạo ra hàng triệu bảng tuyệt vời về hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Những bảng này đang chờ bạn tìm thấy chúng.
 
 
 

Bảng nhóm là công cụ hữu ích giúp bạn lập kế hoạch dự án, suy nghĩ về ý tưởng tổ chức tiệc hoặc đơn giản là chia sẻ ý tưởng với nhóm. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm người khác vào bảng với vai trò cộng tác viên, sau đó các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu lưu Ghim cùng nhau. 
 
Mời mọi người vào bảng
Bạn có thể thêm bất kỳ người nào với vai trò cộng tác viên vào bảng miễn là họ có tài khoản Pinterest. Để mời người khác tham gia bảng, hãy đi đến trang Chỉnh sửa của bảng, tìm theo họ và tên, tên người dùng hoặc địa chỉ email đầy đủ trong hộp Cộng tác viên, sau đó họ sẽ nhận được email hoặc thông báo về lời mời của bạn. 
 
Quản lý bảng theo nhóm
Với tư cách là chủ sở hữu bảng nhóm, bạn có thể:
—Kiểm soát ai có thể gửi lời mời vào bảng
—Xóa người khỏi bảng
—Xóa Ghim khỏi bảng
 
Khi bạn xóa một người khỏi bảng, họ sẽ không nhận được thông báo, tuy nhiên họ sẽ không thể lưu Ghim vào bảng nữa, đồng thời bảng cũng được xóa khỏi hồ sơ của họ. Bất kỳ Ghim nào họ đã lưu vẫn sẽ tồn tại trên bảng trừ khi bạn cũng chọn chặn người đó và hành động này sẽ tự động xóa hết Ghim của họ.
 
Rời khỏi hoặc xóa bảng theo nhóm
Để rời khỏi bảng, đi đến trang chỉnh sửa của bảng. Nếu bạn rời khỏi bảng và muốn xóa bất kỳ Ghim nào bạn đã lưu tại bảng đó, bạn phải xóa Ghim trước khi bạn rời bảng.
 
Chỉ có chủ sở hữu của bảng theo nhóm mới có thể xóa toàn bộ bảng. Hãy nhớ rằng điều này là vĩnh viễn và không thể hoàn tác.
 
Mẹo và gỡ rối sự cố
Bạn gặp sự cố với thư mời tham gia bảng? Lưu ý là, nếu người mời bạn không phải là người tạo bảng thì có thể người tạo bảng sẽ phải phê duyệt lời mời trước, rồi bạn mới có thể thấy. 
 

Chỉ có bạn (và người bạn mời) mới có thể thấy bảng bí mật. Khi bạn lưu Ghim vào bảng bí mật, Ghim sẽ không hiển thị ở bất cứ nơi nào khác trên Pinterest.
 
Tạo bảng bí mật
Khi bạn tạo bảng, hãy sử dụng nút chuyển Bí mật để giữ bí mật bảng.
 
Công khai bảng bí mật hoặc ngược lại
Bạn có thể công khai bảng bí mật (hoặc ngược lại) từ trang Chỉnh sửa của bảng.  Chỉ có chủ sở hữu bảng bí mật mới có thể công khai bảng.
 
Ai có thể xem Ghim và bảng bí mật của bạn?
Chỉ có bạn (và bất cứ ai bạn mời) mới có thể thấy các Ghim và bảng bí mật của bạn. Ghim và bảng bí mật sẽ không xuất hiện trong bảng tin nhà, trong tìm kiếm hoặc bất kì nơi nào khác trên Pinterest.
 
Khi bạn lưu Ghim vào bảng bí mật, người mà bạn lưu Ghim của họ sẽ không nhận được thông báo và số lần lưu Ghim đó sẽ không được tính.
 
Khi bạn lưu Ghim từ bảng bí mật, chúng tôi sẽ không hiển thị tên của người mà từ đó bạn lưu Ghim trên Ghim mới của bạn.
 

Để bắt đầu sử dụng các phần, hãy dùng một thiết bị iOS (hoặc truy cập Pinterest.com) và nhấn vào một trong các bảng của bạn. Sau đó nhấn vào Thêm phần  để chọn Ghim để thêm vào một phần mới. Sau khi đặt tên cho phần, bạn đã hoàn thành! Bạn có thể thêm Ghim sau khi đặt tên hoặc bằng cách nhấn vào nút Sắp xếp .

Bạn gặp khó khăn khi xem các phần trên iOS? Hãy đảm bảo bạn có phiên bản cập nhật nhất của ứng dụng Pinterest trên iOS. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử thoát và mở lại ứng dụng. 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Bạn gặp sự cố với thư mời tham gia bảng? Hãy chắc chắn rằng bạn và người bạn đang cố mời đang theo dõi nhau. Sau đó, hãy thử xóa thư mời và mời lại người đó (hoặc yêu cầu họ xóa và mời lại bạn). Lưu ý là, nếu người mời bạn không phải là người tạo bảng thì có thể người tạo bảng sẽ phải phê duyệt lời mời trước, rồi bạn mới có thể thấy.