Tất cả về Ghim

Pinterest giúp mọi người khám phá và làm những gì họ yêu thích—mỗi Ghim bạn nhìn thấy là một ý tưởng mà người nào đó lưu vào Pinterest. Mỗi Ghim liên kết trở lại trang web xuất xứ, do đó bạn có thể tìm hiểu thêm—như cách làm hoặc nơi mua món đồ đó.

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ trên Pinterest và khi bạn tìm thấy thứ gì đó bạn muốn lưu lại cho bản thân, hãy nhấp vào nút Lưu để thêm nội dung vào một trong các bảng của bạn.

Bạn có thể nhìn thấy một số loại Ghim khác nhau trên Pinterest, bao gồm:

 • Ghim có thể mua được: Đây là những sản phẩm bạn có thể mua ngay trên Pinterest mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.
 • Ghim được chọn cho bạn: Đôi khi chúng tôi giới thiệu các Ghim cho bạn dựa vào những bảng mà bạn tạo ra, Ghim bạn lưu hoặc nhấp vào và những việc khác bạn làm trên Pinterest. Nếu bạn thấy Ghim được chọn cho bạn mà bạn thực sự không quan tâm đến: 
  • Nhấp vào nút ba chấm để ẩn Ghim được chọn cho bạn (trên điện thoại di động, nhấn giữ Ghim rồi chạm vào nút ba chấm)
  • Nếu bạn muốn, hãy điền thông tin vào khảo sát này để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi sẽ xóa Ghim đó khỏi bảng tin của bạn và tìm cách cải thiện các Ghim chúng tôi sẽ chọn cho bạn sau này. 
 • Ghim quảng cáo: Các doanh nghiệp trả tiền để hiển thị các Ghim này ở những nơi bạn có nhiều khả năng để ý đến Ghim. Các Ghim quảng cáo mà bạn thấy được dựa trên sở thích của bạn và những điều bạn thực hiện trên Pinterest. Nếu bạn không thích Ghim quảng cáo:
  • Nhấp vào nút ba chấm để ẩn Ghim được chọn cho bạn (trên điện thoại di động, nhấn giữ Ghim rồi chạm vào nút ba chấm)
  • Nếu bạn muốn, điền thông tin vào khảo sát này để chia sẻ suy nghĩ của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để hiển thị cho bạn các Ghim quảng cáo thú vị hơn và có liên quan hơn trong tương lai. 

Bạn cũng có thể lưu các nội dung mà bạn tìm thấy trên web bằng nút Lưu cho trình duyệt của bạn.