Tạo nút Lưu cho trang của bạn

Mẹo và gỡ rối sự cố

"Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thêm nút Lưu chính thức vào mã của mình trước tháng 6 năm 2016, thì chúng tôi đã cập nhật thiết kế từ "Pin it" thành "Lưu" vào ngày 3 tháng 10 năm 2017."

Nút Lưu là cách tốt nhất để doanh nghiệp của bạn được tìm thấy trên Pinterest. Khi bạn thêm nút Lưu vào các trang trên trang web của mình, khách hàng của bạn có thể lưu những điều họ thích vào Pinterest và cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người có thể tìm thấy những điều đó. 
 
Nếu bạn có trang web Wordpress, Blogger, Tumblr, Wix hoặc Squarespace:
 
WordPress.com WordPress.com
Nút Pin It trên Wordpress không yêu cầu thêm mã trên trang web của bạn. Bạn có thể thêm nút Pin It cho tất cả các bài đăng trên Wordpress của mình bằng cách bật nó trong tùy chọn chia sẻ mặc định.
 1. Vào bảng điều khiển WordPress của bạn
 2. Truy cập Cài đặt rồi vào Chia sẻ
 3. Trong mục Nút Chia sẻ , kéo dịch vụ Pinterest từ Dịch vụ sẵn có đến Dịch vụ đã bật
 4. Nếu bạn muốn hiển thị ảnh nút Pin It mặc định, hãy thay đổi Kiểu nút thả xuống thành nút Chính thức
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối trang
WordPress.org WordPress.org

Bạn có thể tải xuống plugin cho nút Pin It dạng nổi từ thư mục plugin của WordPress.org.

Blogger Blogger
 1. Trên bảng điều khiển Blogger của bạn, hãy vào mục Bố cục
 2. Nhấp vào chỉnh sửa trong mục Bài đăng Blog
 3. Cuộn đến Hiển thị Nút chia sẻ, rồi đánh dấu vào hộp nếu chưa đánh dấu
 4. Sắp xếp lại mọi thứ cần thiết trong mục Sắp xếp các mục rồi sau đó nhấp vào Lưu
Tumblr Tumblr
Đầu tiên, bạn cần phải thêm một dòng JavaScript.
 
Để thêm dòng JavaScript:
 1. Trên bảng điều khiển Tumblr của bạn, hãy chọn một blog bạn muốn sửa rồi sau đó nhấp vào Tùy chỉnh
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa HTML từ màn hình Tùy chỉnh
 3. Cuộn xuống cuối đoạn mã
 4. Kiểm tra xem đoạn mã của bạn có pinit.js trong đó hay không—nếu có thì bạn đã làm xong!
 5. Nếu không, hãy thêm nội dung này ngay bên trên thẻ đóng </body>: <script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 
Để thêm nút Pin It dạng nổi lên:
 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm dòng JavaScript của mình bằng các bước bên trên
 2. Trên bảng điều khiển Tumblr của bạn, hãy chọn một blog bạn muốn sửa rồi sau đó nhấp vào Tùy chỉnh
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa HTML từ màn hình Tùy chỉnh
 4. Cuộn xuống cuối đoạn mã
 5. Thêm data-pin-hover="true" trước phần “src=” từ bước 4 bên trên. Dòng mới của bạn sẽ trông như sau: <script type="text/javascript" async data-pin-hover="true" src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 6. Nhấp vào Cập nhật Bản xem trước. Bạn sẽ thấy nút Pin It xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ lên hình ảnh mẫu ở bên phải. Nếu không, hãy trở lại bước 4 và đảm bảo rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí.
 7. Nhấp vào Lưu
Wix.com Wix.com
 1. Nhấp vào Thêm (+) ở bên trái trình soạn thảo của bạn.
 2. Nhấp vào Xã hội.
 3. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào Pinterest Pin It.
 4. Kéo nút Pin It đến nơi bạn muốn trên trang của mình.
 5. Nút Pin It sẽ tạo ra một Ghim dựa trên hình ảnh và mô tả mà bạn chọn. Ghim này sẽ liên kết ngược trở lại trang bạn đã ở khi nhấp vào Pin It.
Squarespace Squarespace

Tìm hiểu cách xây dựng nút Pin It cho trang web Squarespace của bạn tại đây

 
Nếu bạn muốn tự tạo nút, đầu tiên hãy quyết định loại nút Lưu nào bạn muốn thêm. Có 3 loại để chọn: 
 
 • Hình ảnh nổi (xem ở đây): Khi ai đó di chuột lên trên bất kỳ ảnh nào trên trang, nút Lưu sẽ xuất hiện.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Chuyển tới trình tạo tiện ích.
  2. Chọn Hình ảnh nổi trong phần Loại nút .
  3. Tùy chỉnh kích thước và hình dạng nút của bạn. 
  4. Xem trước nút của bạn bằng cách di chuột qua hình ảnh mẫu. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Pin It để xem cách nút hoạt động.
  5. Khi bạn đã hài lòng với các nút, hãy sao chép mã nằm trong mục Sao chép mã. 
  6. Dán mã ngay bên trên thẻ đóng </body> của mỗi trang ở nơi bạn muốn nút hiển thị trên trang web của bạn.
 • Bất kỳ hình ảnh nào  (xem ở đây): Nếu ai đó nhấp vào nút này, họ có thể lưu bất kỳ ảnh nào trên trang. Điều này rất dễ thực hiện.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Chuyển tới trình tạo tiện ích.
  2. Chọn Mọi hình ảnh trong phần Loại nút 
  3. Tùy chỉnh kích thước, hình dạng, ngôn ngữ và hình ảnh cho nút của bạn. 
  4. Xem trước nút của bạn bằng cách di chuột lên trên ảnh mẫu. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Lưu để xem cách thức hoạt động của nút.
  5. Khi bạn đã hài lòng với nút này, hãy sao chép đoạn mã hiển thị ở phía bên tay phải trang.
  6. Dán mã giữa các thẻ <body> </body> của mỗi trang ở nơi bạn muốn nút hiển thị trên trang web của bạn.
 • Một hình ảnh (xem ở đây): Đây là nút Lưu cho một ảnh duy nhất trên trang của bạn và yêu cầu kỹ thuật lập trình cao hơn.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Chuyển tới trình tạo tiện ích
  2. Tùy chỉnh kích thước, hình dạng, ngôn ngữ hoặc hình ảnh cho nút của bạn. 
  3. Thêm URL cho các trang web có hình ảnh bạn muốn tạo nút Lưu cho các trang đó (có thể là trang chủ hoặc bất kỳ trang nào khác trên trang web của bạn)
  4. Mở cửa sổ mới trên trình duyệt của bạn và truy cập trang web của bạn
  5. Nhấp chuột phải vào ảnh bạn muốn tạo nút Lưu
  6. Chọn Sao chép URL hình ảnh
  7. Quay lại trình tạo tiện ích và dán URL hình ảnh vào trường Hình ảnh
  8. Viết mô tả cho hình ảnh của bạn
  9. Nhấp vào Tạo nó! để xem trước nút
  10. Khi bạn đã hài lòng với nút này, hãy sao chép đoạn mã hiển thị ở phía bên tay phải trang
  11. Dán mã giữa các thẻ <body> </body> của mỗi trang bạn muốn nút hiển thị trên trang web của bạn

Các vấn đề thường gặp

Bộ đếm nút Lưu không hiển thị / không đúng
Khi bạn nhấp vào nút Lưu, bộ chọn bảng không mở ra trong cửa sổ mới
Nút nổi của bạn không hoạt động
Pinterest gặp sự cố khi giao tiếp với trang web của tôi

Bộ đếm cho thấy số lượng Ghim đến URL bạn đã chỉ định trong mã nút. Nếu trang đó khác với trang mà bạn hiện đang ở, khi đó bộ đếm có thể hiển thị một số khác so với bạn dự tính.

Nếu bạn đang dùng một bộ đếm với bất cứ nút Lưu dạng ảnh nào, nó sẽ hiển thị số đếm cho mọi Ghim đến URL của trang web mà bạn hiện đang truy cập.

Nếu bạn đang sử dụng bộ đếm ở bên hông nút và không có Ghim nào cho trang này, khi đó bộ đếm sẽ không hiển thị. Sau khi bạn có ít nhất một Ghim từ trang đó, bộ đếm sẽ xuất hiện.

Nếu bạn đang dùng nút Lưu do một plugin của bên thứ ba cung cấp, hãy liên lạc với người tạo plugin đó để xem họ có thể khắc phục vấn đề được hay không. 

Nếu bạn đang sử dụng nút Lưu của riêng mình, hãy thử các mẹo sau:

 • Hãy đảm bảo bạn đã đưa dòng JavaScript vào mã của trang của bạn, ngay trên thẻ đóng
 • Nếu bạn có dòng JavaScript trên trang của mình nhiều lần, hãy thử gỡ bỏ tất cả các dòng ngoại trừ dòng cuối cùng.
 • Nếu bạn đang dùng cả JavaScript không đồng bộ nâng cao và JavaScript thông thường, hãy loại bỏ một trong hai.
 • Nếu bạn đang dùng plugin của bên thứ ba, hãy chắc chắn rằng nó vẫn chưa thêm dòng pinit.js vào mã của bạn. Nếu nó đã thêm, bạn không cần phải tự mình thêm dòng này.
Một số máy chủ không hỗ trợ JavaScript nên bạn sẽ không thể thêm mã từ trình tạo tiện ích của chúng tôi. Tuy nhiên chúng có những cách thay thế để thêm tiện ích vào!

Thử các mẹo xử lý sự cố sau:
 
 • Hãy đảm bảo hình ảnh của bạn có kích thước một chiều ít nhất là 100px (chiều cao hoặc chiều rộng) và chiều kia ít nhất là 200px (hình ảnh phải có kích thước ít nhất là 120px x 120px để hiển thị nút Lưu dạng nổi)
 • Hãy đảm bảo rằng hình ảnh của bạn không được chỉ định trong nền CSS và đảm bảo rằng mỗi hình ảnh có một thuộc tính src bắt đầu bằng "img"
 • Thêm mã nút nổi ngay bên trên thẻ đóng của bạn

Điều này có nghĩa là Pinterest hết thời gian trước khi chúng tôi có thể tạo Ghim trên trang web của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khắc phục điều này và nó thường xuyên xảy ra khi trang web bị chậm. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét sự cố này bên phía bạn!