Xác nhận trang web của bạn

To verify your website’s authenticity you can claim the website. When you do so, your profile picture will show up next to any Pins that come from your site, and a small globe icon will appear to the left of your website’s URL on your profile. You’ll also get access to website analytics so you can see what people are saving from your website.

Để xác nhận trang web của mình, bạn cần có thể chỉnh sửa được mã HTML của trang web.

Có hai cách để xác minh quyền sở hữu trang web của bạn: bằng thẻ meta hoặc bằng cách tải lên một tập tin HTML—hướng dẫn chi tiết ở bên dưới. Lưu ý rằng chỉ các miền cấp hai (như example.com) hoặc miền phụ (như subdomain.example.com) mới có thể xác nhận quyền sở hữu. Bạn sẽ không thể xác nhận quyền sở hữu đường dẫn cụ thể trong một miền (như example.com/page).Ngoài ra hãy lưu ý rằng dữ liệu phân tích cho miền cấp hai đã xác nhận quyền sở hữu sẽ không bao gồm các miền phụ của nó.


Sử dụng thẻ meta

Bước 1: Lấy thẻ meta

 1. Trên web phiên bản máy tính, di chuyển đến Cài đặt tài khoản của bạn
 2. In the Claim Website section, enter your website URL and click on Claim website
 3. Select the Add HTML tag option
 4. Sao chép thẻ meta
 5. Click Next

Bước 2: Thêm thẻ vào trang web của bạn

Thêm nó vào mục <head> của tập tin index.html trên trang web của bạn ở trước mục <body>

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi—chúng tôi sẽ tự động kiểm tra thẻ meta và xác nhận trang web của bạn


Tải lên tập tin HTML

Bước 1: Lấy tập tin

 1. Trên web phiên bản máy tính, di chuyển đến Cài đặt tài khoản của bạn
 2. In the Claim Website section, enter your website URL and click on Claim website
 3. Select the Upload HTML file option
 4. Download the file 
 5. Click Next

Bước 2: Tải tập tin này lên trang web của bạn

Tải tập tin HTML lên máy chủ web của bạn ở thư mục gốc (không được tải lên một thư mục con nếu không chúng tôi sẽ không thể truy cập tập tin đó). Tên thư mục gốc thường thay đổi theo nhà cung cấp—các tên thường gặp là public_html, www hoặc wwwroot.

Cẩn thận tránh đổi tên tập tin khi bạn tải nó lên máy chủ của bạn bởi chúng tôi sẽ tìm một tên trùng khớp chính xác. Ví dụ, nếu bạn tải về pinterest-9d541.html, chúng tôi sẽ không nhận biết được nó nếu bạn tải nó lên bằng tên khác, ví dụ như pinterest-9d541-1.html.

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi—chúng tôi sẽ tự động kiểm tra tập tin và xác nhận trang web của bạn


Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không thể xác nhận trang web của mình?
Tôi có thể xóa tập tin HTML sau khi đã cài đặt xong không?
Tôi có thể xác nhận trang web của mình trên nhiều tài khoản không?
Tôi có thể thêm nhiều trang web vào tài khoản của mình không?
Làm thế nào để xác minh tài khoản của tôi?

Bạn chỉ có thể xác nhận quyền sở hữu miền cấp hai như example.com hoặc miền phụ như subdomain.example.com; các trang web cụ thể trong tên miền (như example.com/blog) không thể xác nhận quyền sở hữu.

Tải lên tập tin HTML và thẻ meta HTML là những cách duy nhất để xác nhận trang web của bạn trên Pinterest. Bạn sẽ không thể xác nhận trang web của mình cho Etsy, Moonfruit, ArtFire và các trình xây dựng trang web bằng cách kéo và thả.

Có, sau khi đã xác nhận xong bạn có thể xóa tập tin hoặc thẻ.

Hãy nhớ rằng việc thay đổi trang web của bạn trong cài đặt Pinterest có nghĩa là bạn sẽ bị mất xác nhận và phải xác nhận lại trang web của mình.

Không, nếu bạn đã xác nhận trang web của mình trên một tài khoản và bạn muốn làm điều này cho tài khoản khác, trước đó bạn sẽ phải xóa trang web của mình khỏi tài khoản đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ cần phải làm lại các bước trên tài khoản Pinterest mới.

Vào lúc này, bạn chỉ có thể có một trang web trên hồ sơ của mình và mỗi tài khoản Pinterest chỉ có thể xác nhận một trang web.

Tài khoản đã xác minh khác với trang web đã xác nhận do các tài khoản này chỉ dành cho một số tên tuổi và thương hiệu có tiếng. 


Nhận hướng dẫn cho các máy chủ phổ biến

Big Cartel Big Cartel

Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta. 

Tìm hiểu làm cách nào tại Trung tâm Trợ giúp dành cho Các-ten Lớn

Big Commerce Big Commerce
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.
 

Blogspot Blogspot
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta:
 1. Sao chép thẻ meta của bạn từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Blogger và chọn Chủ đề từ menu bên trái
 3. Trong Trực tiếp trên Blog, nhấp vào Chỉnh sửa HTML
 4. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó
 5. Lưu mẫu
 6. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Bluehost Bluehost
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Đăng nhập vào cPanel của bạn trên BlueHost.
 2. Tìm biểu tượng Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Trong trình đơn bật lên, hãy chọn Web Root (public_html/www) và đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mục Hiện tập tin ẩn (các tập tin bắt đầu bằng dấu chấm). Thao tác này sẽ đưa bạn vào thư mục dành cho nội dung trang web của bạn và cho bạn thấy tất cả tập tin và thư mục hiện diện. Nếu bạn không thấy hộp bật lên, chỉ cần nhấp vào đặt lại mọi cài đặt giao diện ở cuối bảng cPanel của bạn.
 4. Trình quản lý Tập tin sẽ được tải trong một cửa sổ mới và hiển thị các tập tin của bạn. Nhấp đúp vào một thư mục để mở nó, và nhấp vào Lên một cấp để lùi lại một thư mục.
 5. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Bluehost


FatCow FatCow
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của FatCow.
 

GoDaddy GoDaddy
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Trình quản lý Tài khoản GoDaddy của bạn
 3. Nhấp vào Web Hosting và tải lên bằng trình quản lý tập tin
 4. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của GoDaddy.

Một số phiên bản của nhà sáng lập trang web GoDaddy cũng hỗ trợ thêm các thẻ meta.


Goodsie Goodsie
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta. 
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Goodsie

Hostgator Hostgator
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel và nhấp vào Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Chọn Web Root và Hiện tập tin ẩn sau đó nhấp vào Đi
 4. Nhấp vào để mở thư mục nơi bạn muốn tải lên các tập tin
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng
 6. Nhấn vào Duyệt (ở một số trình duyệt, thay vào đó sẽ là  Chọn tập tin )
 7. Tìm tập tin HTML bạn đã tải về từ Pinterest
 8. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Hostgator

Nếu bạn đang sử dụng trình tạo trang web của Weebly với miền Hostgator của mình, bạn cũng có thể xác nhận trang web của bạn bằng thẻ meta. Tìm hiểu thêm tại đây.


HostMetro HostMetro
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Xem thêm tại HostMetro

iPage iPage
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của iPage
 

Prestashop Prestashop
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu thêm tại Designhaus 42

StoreEnvy StoreEnvy
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của StoreEnvy.

Shopify Shopify

Bạn có thể xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta hoặc bằng cách tải lên tập tin HTML.

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Shopify.

SiteGround SiteGround
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel rồi nhấp vào Trình quản lý tập tin
 3. Chọn Web Root, rồi chọn Hiện tập tin ẩn, sau đó nhấp vào Đi
 4. Điều hướng đến thư mục của tên miền bạn muốn xác minh
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng rồi chọn tập tin HTML bạn đã tải xuống từ Pinterest
 6. Quay lại pinterest.com/com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận


Tìm hiểu thêm thông tin tại trung tâm trợ giúp của SiteGround.


Squarespace Squarespace

Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.

Tìm hiểu thêm tại đây.


Tumblr Tumblr

Bạn có thể xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta hoặc bằng cách tải lên tập tin HTML.

Để xác nhận bằng thẻ meta

 1. Sao chép thẻ meta từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và truy cập trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Nhấp vào Sửa HTML từ trình đơn bên trái
 5. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó nhưng phải ở trước mục <body>
 6. Sử dụng nút quay lại Giao diện để quay về menu trình chỉnh sửa chủ đề, rồi nhấp Lưu
 7. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Để xác nhận bằng cách tải lên tập tin HTML

 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và vào trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Cuộn xuống bên dưới mục Giao diện và nhấp vào Thêm trang
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chuyển đổi kiểu trang từ Bố cục tiêu chuẩn sang Bố cục tùy chỉnh
 6. Trong trường đầu tiên, hãy thêm phần mở rộng của trang URL (phần này sẽ khớp với tên của tập tin html được tải về từ Pinterest. Ví dụ, "pinterest-xxxx.html")
 7. Đừng chọn Hiển thị liên kết đến trang này
 8. Dán mã xác nhận HTML của Pinterest vào trong khối HTML tùy chỉnh và Lưu trang
 9. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Weebly Weebly
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu thêm tại hỗ trợ Weebly
 

Wix.com Wix.com

Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.

Tìm hiểu thêm tại Wix Answers.


Wordpress Wordpress

Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.

Tìm hiểu thêm tại hỗ trợ Wordpress.


Zenfolio Zenfolio
Bạn phải xác nhận trang web của mình bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Zenfolio.
 

Các bài viết liên quan