Claim your website

After you claim your website, any Pins that come from your site will have your profile picture added next to them. You’ll also get access to website analytics so you can see what people are saving from your website.

To claim your website, you need to be able to edit your website's HTML code.

There are two ways to claim your site: with a meta tag or by uploading an HTML file—detailed instructions are below. Note that you can claim your site for top-level domains like www.example.com. If your website looks like www.example.com/example, it isn't a top-level domain.


Sử dụng thẻ meta

Bước 1: Lấy thẻ meta

 1. Trên web phiên bản máy tính, di chuyển đến Cài đặt tài khoản của bạn
 2. In the Claim Website section, enter your website URL and click on Claim website
 3. Select the Add HTML tag option
 4. Sao chép thẻ meta
 5. Click Next

Bước 2: Thêm thẻ vào trang web của bạn

Thêm nó vào mục <head> của tập tin index.html trên trang web của bạn ở trước mục <body>

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Go back to Pinterest and click Submit—we’ll automatically check the meta tag and claim your site


Tải lên tập tin HTML

Bước 1: Lấy tập tin

 1. Trên web phiên bản máy tính, di chuyển đến Cài đặt tài khoản của bạn
 2. In the Claim Website section, enter your website URL and click on Claim website
 3. Select the Upload HTML file option
 4. Download the file 
 5. Click Next

Bước 2: Tải tập tin này lên trang web của bạn

Upload the HTML file to your web server at the root folder (don't upload to a subfolder or we won't be able to access it). Root folder names vary by provider—common ones are public_html, www, or wwwroot.

Cẩn thận tránh đổi tên tập tin khi bạn tải nó lên máy chủ của bạn bởi chúng tôi sẽ tìm một tên trùng khớp chính xác. Ví dụ, nếu bạn tải về pinterest-9d541.html, chúng tôi sẽ không nhận biết được nó nếu bạn tải nó lên bằng tên khác, ví dụ như pinterest-9d541-1.html.

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Go back to Pinterest and click Submit—we’ll automatically check the file and claim your site


Câu hỏi thường gặp

Why can't I claim my website?
Tôi có thể xóa tập tin HTML sau khi đã cài đặt xong không?
Can I claim my website on more than one account?
Tôi có thể thêm nhiều trang web vào tài khoản của mình không?
Làm thế nào để xác minh tài khoản của tôi?

You can claim your site for top-level domains like www.example.com. If your website looks like www.example.com/example, it isn't a top-level domain.

HTML file upload and HTML meta tags are the only ways to claim your site on Pinterest. You won’t be able to claim your site for Etsy, Moonfruit, ArtFire, and drag-and-drop web builders.

Yes, after you're done claiming, you can remove the file or tag.

Keep in mind that making changes to your website in your Pinterest settings means you'll lose the claim and have to claim your website again.

No, if you already claimed your website on one account and you’d like it for another, you’ll have to remove your website from the first account first. Then you’ll need to go through the setup steps again on the new Pinterest account.

Right now, you can only have one website on your profile, and a website can only be claimed by one Pinterest account.

Verified accounts are different from claimed websites since they're only available for certain notable names and brands. 


Nhận hướng dẫn cho các máy chủ phổ biến

Big Cartel Big Cartel

You should claim your website using a meta tag. 

Tìm hiểu làm cách nào tại Trung tâm Trợ giúp dành cho Các-ten Lớn

Big Commerce Big Commerce
You should claim your website using a meta tag.
 

Blogspot Blogspot
You should claim your website using a meta tag:
 1. Sao chép thẻ meta của bạn từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Blogger và chọn Chủ đề từ menu bên trái
 3. Trong Trực tiếp trên Blog, nhấp vào Chỉnh sửa HTML
 4. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó
 5. Lưu mẫu
 6. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Bluehost Bluehost
You should claim your website by uploading an HTML file:
 1. Đăng nhập vào cPanel của bạn trên BlueHost.
 2. Tìm biểu tượng Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Trong trình đơn bật lên, hãy chọn Web Root (public_html/www) và đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mục Hiện tập tin ẩn (các tập tin bắt đầu bằng dấu chấm). Thao tác này sẽ đưa bạn vào thư mục dành cho nội dung trang web của bạn và cho bạn thấy tất cả tập tin và thư mục hiện diện. Nếu bạn không thấy hộp bật lên, chỉ cần nhấp vào đặt lại mọi cài đặt giao diện ở cuối bảng cPanel của bạn.
 4. Trình quản lý Tập tin sẽ được tải trong một cửa sổ mới và hiển thị các tập tin của bạn. Nhấp đúp vào một thư mục để mở nó, và nhấp vào Lên một cấp để lùi lại một thư mục.
 5. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Bluehost


FatCow FatCow
You should claim your website by uploading an HTML file.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của FatCow.
 

GoDaddy GoDaddy
You should claim your website by uploading an HTML file:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Trình quản lý Tài khoản GoDaddy của bạn
 3. Nhấp vào Web Hosting và tải lên bằng trình quản lý tập tin
 4. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của GoDaddy.

Một số phiên bản của nhà sáng lập trang web GoDaddy cũng hỗ trợ thêm các thẻ meta.


Goodsie Goodsie
You should claim your website using a meta tag. 
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Goodsie

Hostgator Hostgator
You should claim your website by uploading an HTML file:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel và nhấp vào Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Chọn Web Root và Hiện tập tin ẩn sau đó nhấp vào Đi
 4. Nhấp vào để mở thư mục nơi bạn muốn tải lên các tập tin
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng
 6. Nhấn vào Duyệt (ở một số trình duyệt, thay vào đó sẽ là  Chọn tập tin )
 7. Tìm tập tin HTML bạn đã tải về từ Pinterest
 8. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Hostgator

Nếu bạn đang sử dụng trình tạo trang web của Weebly với miền Hostgator của mình, bạn cũng có thể xác nhận trang web của bạn bằng thẻ meta. Tìm hiểu thêm tại đây.


HostMetro HostMetro
You should claim your website by uploading an HTML file.
 
Xem thêm tại HostMetro

iPage iPage
You should claim your website by uploading an HTML file.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của iPage
 

Prestashop Prestashop
You should claim your website using a meta tag.
 
Tìm hiểu thêm tại Designhaus 42

StoreEnvy StoreEnvy
You should claim your website using a meta tag.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của StoreEnvy.

Shopify Shopify

You can claim your website using a meta tag or by uploading an HTML file.

Learn more at Shopify's help center.

SiteGround SiteGround
You should claim your website by uploading an HTML file:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel rồi nhấp vào Trình quản lý tập tin
 3. Chọn Web Root, rồi chọn Hiện tập tin ẩn, sau đó nhấp vào Đi
 4. Điều hướng đến thư mục của tên miền bạn muốn xác minh
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng rồi chọn tập tin HTML bạn đã tải xuống từ Pinterest
 6. Quay lại pinterest.com/com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận


Tìm hiểu thêm thông tin tại trung tâm trợ giúp của SiteGround.


Squarespace Squarespace

You should claim your website using a meta tag.

Learn more here.


Tumblr Tumblr

You can claim your website using a meta tag or by uploading an HTML file.

Để xác nhận bằng thẻ meta

 1. Sao chép thẻ meta từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và truy cập trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Nhấp vào Sửa HTML từ trình đơn bên trái
 5. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó nhưng phải ở trước mục <body>
 6. Sử dụng nút quay lại Giao diện để quay về menu trình chỉnh sửa chủ đề, rồi nhấp Lưu
 7. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Để xác nhận bằng cách tải lên tập tin HTML

 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và vào trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Cuộn xuống bên dưới mục Giao diện và nhấp vào Thêm trang
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chuyển đổi kiểu trang từ Bố cục tiêu chuẩn sang Bố cục tùy chỉnh
 6. Trong trường đầu tiên, hãy thêm phần mở rộng của trang URL (phần này sẽ khớp với tên của tập tin html được tải về từ Pinterest. Ví dụ, "pinterest-xxxx.html")
 7. Đừng chọn Hiển thị liên kết đến trang này
 8. Dán mã xác nhận HTML của Pinterest vào trong khối HTML tùy chỉnh và Lưu trang
 9. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Weebly Weebly
You should claim your website using a meta tag.
 
Tìm hiểu thêm tại hỗ trợ Weebly
 

Wix.com Wix.com

You should claim your website using a meta tag.

Learn more at Wix Answers.


Wordpress Wordpress

You should claim your website using a meta tag.

Learn more at Wordpress support.


Zenfolio Zenfolio
You should claim your website using a meta tag.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Zenfolio.
 

Các bài viết liên quan