Xác nhận trang web của bạn

Xác nhận rằng bạn sở hữu trang web của riêng mình sẽ thêm ảnh đại diện của bạn vào bất kỳ Ghim nào đến từ trang của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được quyền truy cập vào phân tích trang web để có thể xem mọi người đang lưu gì từ trang web của bạn. Để xác nhận, có thể bạn cần phải chỉnh sửa mã HTML của trang web của mình. 

Có hai cách để xác nhận: bằng thẻ meta hoặc bằng cách tải lên tập tin HTML.


Sử dụng thẻ meta

Bước 1: Lấy thẻ meta

 1. Nhấp vào tên bạn ở trên cùng của Pinterest
 2. Nhấp vào menu bánh răng, rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản
 3. Trong trường Trang web nhấp vào Xác nhận trang web
 4. Sao chép thẻ meta

Bước 2: Thêm thẻ vào trang web của bạn

Thêm nó vào mục <head> của tập tin index.html trên trang web của bạn ở trước mục <body>

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Quay lại Pinterest và nhấp vào Hoàn tất (chúng tôi sẽ tự động kiểm tra thẻ meta và xác nhận trang web của bạn)


Tải lên tập tin HTML

Bước 1: Lấy tập tin

 1. Nhấp vào tên bạn ở trên cùng của Pinterest
 2. Nhấp vào menu bánh răng, rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản
 3. Trong trường Trang web nhấp vào Xác nhận trang web
 4. Nhấp vào Tải xuống tập tin này. (Hãy đảm bảo là không đổi tên tập tin. Nếu bạn có nhiều bản sao của tập tin, hãy xóa bất kỳ ký tự mở rộng nào máy tính của bạn có thể đã thêm vào). 

Bước 2: Tải tập tin này lên trang web của bạn

Tải tập tin HTML này lên máy chủ web của bạn ở thư mục gốc (không được tải lên một thư mục con nếu không chúng tôi sẽ không thể truy cập tập tin đó). Tên thư mục gốc thường thay đổi theo nhà cung cấp—các tên thường gặp là public_html, www hoặc wwwroot.

Cẩn thận tránh đổi tên tập tin khi bạn tải nó lên máy chủ của bạn bởi chúng tôi sẽ tìm một tên trùng khớp chính xác. Ví dụ, nếu bạn tải về pinterest-9d541.html, chúng tôi sẽ không nhận biết được nó nếu bạn tải nó lên bằng tên khác, ví dụ như pinterest-9d541-1.html.

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Quay lại Pinterest và nhấp vào Hoàn tất (chúng tôi sẽ tự động kiểm tra tập tin và xác nhận trang web của bạn)


Nhận hướng dẫn cho các máy chủ phổ biến

Big Cartel Big Cargel

Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta. 

Tìm hiểu làm cách nào tại Trung tâm Trợ giúp dành cho Các-ten Lớn

Big Commerce Big Commerce
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 

Blogspot Blogspot
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta:
 1. Sao chép thẻ meta của bạn từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Blogger và chọn Mẫu từ menu bên trái
 3. Chọn Sửa HMTL và nhấp vào Tiếp tục trên màn hình tiếp theo
 4. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó
 5. Lưu mẫu
 6. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Bluehost Bluehost
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Đăng nhập vào cPanel của bạn trên BlueHost.
 2. Tìm biểu tượng Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Trong trình đơn bật lên, hãy chọn Web Root (public_html/www) và đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mục Hiện tập tin ẩn (các tập tin bắt đầu bằng dấu chấm). Thao tác này sẽ đưa bạn vào thư mục dành cho nội dung trang web của bạn và cho bạn thấy tất cả tập tin và thư mục hiện diện. Nếu bạn không thấy hộp bật lên, chỉ cần nhấp vào đặt lại mọi cài đặt giao diện ở cuối bảng cPanel của bạn.
 4. Trình quản lý Tập tin sẽ được tải trong một cửa sổ mới và hiển thị các tập tin của bạn. Nhấp đúp vào một thư mục để mở nó, và nhấp vào Lên một cấp để lùi lại một thư mục.
 5. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Bluehost


FatCow FatCow
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của FatCow.
 

GoDaddy GoDaddy
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Trình quản lý Tài khoản GoDaddy của bạn
 3. Nhấp vào Web Hosting và tải lên bằng trình quản lý tập tin
 4. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của GoDaddy.


Goodsie Goodsie
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta. 
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Goodsie

Hostgator Hostgator
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel và nhấp vào Trình quản lý Tập tin dưới mục Tập tin
 3. Chọn Web Root và Hiện tập tin ẩn sau đó nhấp vào Đi
 4. Nhấp vào để mở thư mục nơi bạn muốn tải lên các tập tin
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng
 6. Nhấn vào Duyệt (ở một số trình duyệt, thay vào đó sẽ là  Chọn tập tin )
 7. Tìm tập tin HTML bạn đã tải về từ Pinterest
 8. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Hostgator


HostMetro HostMetro
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Xem thêm trong video HostMetro này

iPage iPage
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML.
 
Tìm hiểu cách tại trung tâm trợ giúp của iPage
 

Prestashop Prestashop
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu thêm tại Designhaus 42

StoreEnvy StoreEnvy
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của StoreEnvy.

Shopify Shopify
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn và nhấp vào Tài khoản
 3. Cuộn xuống đến mục Tập tin đã tải lên và nhấp vào Hiện tập tin đã tải lên
 4. Tải lên tập tin HTML
 5. Chọn tiêu đề của tập tin xác nhận và sao chép URL
 6. Vào phần điều hướng và nhấp Thêm chuyển hướng URL
 7. Sửa đường dẫn cũ từ /pinterest-96bfa.html (thêm dấu /)
 8. Thêm vào đường dẫn mới mà bạn đã sao chép ở bước 5 và lưu lại
 9. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại các diễn đàn của Shopify

SiteGround SiteGround
Bạn phải xác nhận bằng cách tải lên một tập tin HTML:
 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào cPanel rồi nhấp vào Trình quản lý tập tin
 3. Chọn Web Root, rồi chọn Hiện tập tin ẩn, sau đó nhấp vào Đi
 4. Điều hướng đến thư mục của tên miền bạn muốn xác minh
 5. Nhấp vào Tải lên từ thanh công cụ trên cùng rồi chọn tập tin HTML bạn đã tải xuống từ Pinterest
 6. Quay lại pinterest.com/com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận


Tìm hiểu thêm thông tin tại trung tâm trợ giúp của SiteGround.


Squarespace Squarespace

Tìm hiểu cách kết nối trang web Squarespace của bạn với Pinterest tại đây .


Tumblr Tumblr

Bạn có thể xác nhận bằng thẻ meta hoặc bằng cách tải lên tập tin HTML.

Để xác nhận bằng thẻ meta

 1. Sao chép thẻ meta từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và truy cập trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Nhấp vào Sửa HTML từ trình đơn bên trái
 5. Tìm mục <head> bên trong HTML của bạn và dán thẻ meta bên dưới nó nhưng phải ở trước mục <body>
 6. Sử dụng nút quay lại Giao diện để quay về menu trình chỉnh sửa chủ đề, rồi nhấp Lưu
 7. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Để xác nhận bằng cách tải lên tập tin HTML

 1. Tải về tập tin HTML từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Tumblr và vào trang cài đặt blog của bạn (http://www.tumblr.com/blog/tenblogcuaban/settings)
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh
 4. Cuộn xuống bên dưới mục Giao diện và nhấp vào Thêm trang
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chuyển đổi kiểu trang từ Bố cục tiêu chuẩn sang Bố cục tùy chỉnh
 6. Trong trường đầu tiên, hãy thêm phần mở rộng của trang URL (phần này sẽ khớp với tên của tập tin html được tải về từ Pinterest. Ví dụ, "pinterest-xxxx.html")
 7. Đừng chọn Hiển thị liên kết đến trang này
 8. Dán mã xác nhận HTML của Pinterest vào trong khối HTML tùy chỉnh và Lưu trang
 9. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Weebly Weebly
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu thêm tại hỗ trợ Weebly
 

Wix.com Wix.com
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 1. Sao chép thẻ meta từ Pinterest
 2. Đăng nhập vào Wix của bạn, mở Wix Editor, nhấp vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng) và nhấp vào SEO (Google)
 3. Nhấp vào Cài đặt SEO nâng cao  
 4. Dưới mục Header Code Meta Tags, hãy dán thẻ meta vào và nhấp Áp dụng
 5. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại Wix Answers


Wordpress Wordpress
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 1. Sao chép thẻ meta từ Pinterest
 2. Vào bảng điều khiển blog Wordpress của bạn
 3. Mở trang Công cụ -> Trang Công cụ hiện có  và dán thẻ meta vào trong trường Xác nhận trang web Pinterest 
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi
 5. Quay lại pinterest.com/website/verify và nhấp vào Hoàn tất xác nhận

Tìm hiểu thêm tại trung tâm trợ giúp của Wordpress.


Zenfolio Zenfolio
Bạn phải xác nhận bằng thẻ meta.
 
Tìm hiểu cách thức tại trung tâm trợ giúp của Zenfolio.
 
 

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không thể xác nhận trang web của mình?
Tôi có thể xóa tập tin HTML sau khi đã cài đặt xong không?
Tôi có thể xác nhận trang web của mình trên nhiều tài khoản không?
Tôi có thể thêm nhiều trang web vào tài khoản của mình không?
Làm thế nào để xác minh tài khoản của tôi?

Hiện tại, bạn có thể xác nhận trang web của mình cho các tên miền cấp cao nhất như là  www.vidu.com. Nếu trang web của bạn giống như www.vidu.com/vidu, thì đó không phải là tên miền cấp cao nhất.

Tải lên tập tin HTML và thẻ meta HTML là những cách duy nhất để xác nhận trang web của bạn trên Pinterest. Bạn sẽ không thể xác nhận trang web của mình cho Etsy, Moonfruit, ArtFire và các trình xây dựng trang web bằng cách kéo và thả.

Có, sau khi đã xác nhận xong bạn có thể xóa tập tin hoặc thẻ.

Hãy nhớ rằng việc thay đổi trang web của bạn trong các cài đặt Pinterest có nghĩa là bạn sẽ bị mất xác minh  và phải xác minh lại.

Không, nếu bạn đã xác nhận trang web của mình trên một tài khoản và bạn muốn làm điều này cho tài khoản khác, bạn sẽ phải xóa trang web của mình khỏi tài khoản đầu tiên trước.
Sau đó, bạn sẽ cần phải làm lại các bước trên tài khoản Pinterest mới.

Vào lúc này, bạn chỉ có thể có một trang web trên hồ sơ của mình và mỗi tài khoản Pinterest chỉ có thể xác nhận một trang web.

Tài khoản đã xác minh khác với trang web đã xác nhận do các tài khoản này chỉ dành cho một số tên tuổi và thương hiệu đáng chú ý. 

Các bài viết liên quan