Tạo và chỉnh sửa Ghim quảng cáo

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • Bạn cần tài khoản doanh nghiệp để sử dụng Ghim quảng cáo. Hãy đăng ký hoặc chuyển đổi tài khoản hiện tại của bạn để được quyền truy cập.
 • Hiện giờ, bạn chỉ có thể quảng cáo Ghim từ hồ sơ của mình, vì vậy, hãy bảo đảm thêm Ghim và bảng trước khi bạn bắt đầu.
 • Để truy cập Trình quản lý quảng cáo Pinterest, hãy truy cập hồ sơ của bạn hoặc chỉ cần đánh dấu trang ads.pinterest.com.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Tạo và chỉnh sửa chiến dịch Ghim quảng cáo
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Bắt đầu
Choose a goal for your campaign
Nhập thông tin chi tiết về chiến dịch của bạn
Set up an ad group
Thêm thông tin chi tiết nhắm mục tiêu
Đặt giá của bạn
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Cài đặt thanh toán
Xét duyệt quảng cáo Ghim quảng cáo
Chỉnh sửa các chiến dịch, nhóm quảng cáo và Ghim Quảng cáo của bạn
Thêm Ghim quảng cáo vào chiến dịch hiện có
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Chiến dịch lưu lượng truy cập: Trả tiền khi có người nhấp vào Ghim để truy cập trang web của bạn. Bạn nên chạy chiến dịch lưu lượng truy cập nếu mục tiêu chính của bạn là thúc đẩy doanh số trên trên trang web doanh nghiệp của bạn.
 
Chiến dịch tăng cường nhận thức: Trả tiền khi mọi người thấy Ghim quảng cáo. Bạn nên chạy chiến dịch tăng cường nhận thức, nếu mục tiêu chính của bạn là tiếp cận khách hàng.
 
Chiến dịch Ghim Ứng dụng Quảng cáo:  Trả tiền khi có người nhấp vào Ghim Ứng dụng Quảng cáo của bạn để truy cập trang web tải ứng dụng của bạn. Bạn sẽ đặt giá thầu vào CPI hay CPC. Bạn nên chạy một chiến dịch ghim ứng dụng quảng cáo nếu mục tiêu chính của bạn là thúc đẩy tăng số lượt cài đặt ứng dụng của mình.
 • Với CPI, thuật toán của chúng tôi tự động điều chỉnh đặt giá hàng ngày dựa trên CPI mục tiêu do bạn cung cấp và ước lượng khả năng cài đặt của chúng tôi.
 • Sử dụng CPC, các quảng cáo được chạy như chiến dịch CPC thông thường, tối đa hóa lưu lượng nhấp. Bạn điều chỉnh các đặt giá thầu thủ công để đáp ứng các mục tiêu cài đặt.
Tìm hiểu thêm về các chiến dịch ghim ứng dụng quảng cáo tại đây.
 
Chiến dịch Nhận thức Video: Trả tiền khi mọi người xem Ghim Video Quảng cáo của bạn. Bạn nên chạy chiến dịch nhận thức, nếu mục tiêu chính của bạn là tiếp cận khách hàng. Tìm hiểu thêm về video quảng cáo tại đây.

 1. Name your campaign

 2. Daily spend limit / Lifetime spend limit (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.

 3. Bật tính năng một lần nhấn (không bắt buộc cho các chiến dịch lưu lượng truy cập)

  • Tính năng một lần nhấn chỉ khả dụng cho các chiến dịch CPC. Tính năng này sẽ giúp mọi người vào trang web của bạn nhanh hơn. Hãy sử dụng tính năng này nếu bạn có các mục tiêu lưu lượng truy cập như mục tiêu CPC hoặc CTR hoặc nếu bạn đang sử dụng công cụ nhắm mục tiêu lại để tăng số lượt chuyển đổi.

  • Nếu được bật, một lần nhấp vào Ghim Quảng cáo sẽ mở ra chế độ xem cận cảnh để mọi người có thể cuộn xuống trang đích của bạn. Nếu tắt, một lần nhấp vào Ghim Quảng cáo đầu tiên sẽ mở ra chế độ xem Ghim cận cảnh, sau đó một lần nhấp khác sẽ dẫn đến trang đích của bạn.

  • Hãy nhớ rằng tính năng một lần nhấp chỉ dành cho các chiến dịch Lưu lượng truy cập tại thời điểm này.
 4. Chọn nơi quảng cáo của bạn hiển thị trên Pinterest:

  • Vị trí xác định nơi Ghim Quảng cáo của bạn hiển thị trên Pinterest. Khi bạn thiết lập các chiến dịch, chúng tôi sẽ tự động hiển thị quảng cáo của bạn ở khắp mọi nơi để cho phép bạn tiếp cận tất cả Người ghim. Bạn cũng có thể chọn vị trí dựa trên cách Người ghim sử dụng Pinterest.

   • Duyệt: Ghim Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi mọi người duyệt nội dung, bao gồm cả trong bảng tin nhà và các Ghim liên quan.

   • Tìm kiếm: Ghim Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm ý tưởng, bao gồm cả trong các kết quả tìm kiếm và Ghim liên quan.

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Quyết định liệu bạn có muốn chạy nhóm quảng cáo của mình liên tục (sử dụng ngân sách hàng ngày), hoặc chọn những ngày cụ thể (bạn có thể chọn sử dụng hoặc ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách dài hạn).

   • Nếu bạn chạy nhóm quảng cáo liên tục, chúng tôi sẽ chạy nhóm quảng cáo của bạn sử dụng ngân sách hàng ngày mà bạn chỉ định, bắt đầu vào ngày hôm sau theo giờ UTC. Một khi nhóm quảng cáo được tạo, bạn luôn có thể vào để chỉnh sửa và thêm một ngày kết thúc cụ thể.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Thông tin nhắm mục tiêu phải được thêm vào nhóm quảng cáo. Xem bài viết này để biết mô tả chi tiết về các thuộc tính nhắm mục tiêu khác nhau.

Khi bạn nhập thông tin nhắm mục tiêu, bạn sẽ thấy thay đổi kích thước đối tượng tối đa để phản ánh số người đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn mà chúng tôi dự kiến thấy trên Pinterest trong khoảng thời gian 30 ngày. Đối tượng hẹp biểu thị rằng bạn đã nêu cụ thể một đối tượng ngách và có thể cần đấu thầu chủ động hơn để tiếp cận họ, v.v. Kích thước đối tượng tối đa không phản ánh kết quả dự kiến của chiến dịch, mà phụ thuộc vào các yếu tố bổ sung, cví dụ giá thầu, ngân sách và ngày thực hiện. 

Bạn có thể thêm đối tượng, sở thích, vị trí, ngôn ngữ, thiết bị và giới tính khi tạo nhóm quảng cáo mới và cũng có thể chỉnh sửa các thông tin này bằng cách chọn một nhóm quảng cáo cụ thể từ các bảng báo cáo, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên nhóm quảng cáo (bên dưới các bộ lọc của báo cáo và trên biểu đồ). Từ khóa được thêm vào khi tạo nhóm quảng cáo, nhưng được chỉnh sửa trong chế độ xem báo cáo "Từ khóa"—hãy chuyển đến tab Từ khóa và ở đây bạn sẽ thấy các nút để tạo và xóa từ khóa.

A bid tells us what’s the most you’d like to pay for a desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  

Traffic campaigns: Set a maximum CPC (cost per click) bid for traffic campaigns. Maximum CPC is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  

Awareness campaigns & Video Awareness Campaigns: Set a maximum CPM (cost per thousand impressions) for awareness campaigns. Maximum CPM is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves.

Promoted App Pin Campaigns: Set a target CPI (cost per install) for promoted app Pin campaigns. Our algorithm will dynamically adjust a CPC bid to optimize for people most likely to install your app and optimize to reach your CPI target. Your actual CPI may be more or less than your target CPI. When a user clicks through to your app store page, you will pay the CPC bid dynamically selected by our algorithm. Learn more about Promoted App Pins here.

 

Minimum bids for campaign objectives Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.

Below are the USD minimum bids for each bidding model:

CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video (CPM): $6.00

International minimum bids are as follows:

UK (GBP) CPC: £0.08, CPM: £1.75, Autoplay video (CPM): £4.80

Canada (CAD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

Ireland (EUR) CPC: €0.11, CPM: €2.00, Autoplay video (CPM): €6.60

Australia (AUD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

New Zealand (NZD) CPC: $0.16, CPM: $3.25, Autoplay video (CPM): $9.60

 

Note: Non-USD minimum bids are pegged to the USD minimum. If you use a non-USD currency, the USD minimum will be enforced at the time of the auction based on that day’s exchange rates.

 

Đặt giá thầu cấp từ khóa: Khi sử dụng từ khóa, bạn có thể chọn để áp dụng một giá thầu cấp từ khóa khi quảng cáo của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Giá thầu cấp từ khóa giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch của mình chi tiết hơn dựa trên hiệu suất từ khóa riêng lẻ. Nếu bạn không đưa ra giá thầu cấp từ khóa, chúng tôi sẽ mặc định thành giá thầu cấp nhóm quảng cáo của bạn. Có thể đặt giá thầu từ khóa trong trình chỉnh sửa hàng loạt hoặc bằng chỉnh sửa nội tuyến.

Hiện giờ, bạn chỉ có thể quảng cáo các Ghim đã ở sẵn trên bảng công khai của bạn. Nếu bạn biết bạn muốn quảng cáo Ghim nào, bạn có thể tìm Ghim của mình theo URL Ghim ,từ khóa hoặc mã số Ghim. Bạn cũng có thể lọc để tìm các Ghim được nhấp vào hoặc ghim lại nhiều nhất của bạn trong 30 ngày qua. Quảng cáo các Ghim vốn đang có kết quả tốt này để bạn có thể tiếp cận được nhiều người hơn nữa.
 
Nếu không thấy các Ghim bạn muốn quảng cáo, hãy quay lại hồ sơ của bạn để tìm Ghim và chỉnh sửa để chắc chắn rằng các Ghim này liên kết ngược lại trang web. Các Ghim Video và Ứng dụng không thể quảng cáo được ở thời điểm này. Để quảng cáo Ghim Ứng dụng hoặc Video, hãy chỉnh sửa Ghim dẫn đến trang đích trên trang web của bạn thay vì App Store hoặc trang web chia sẻ video.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Nhiều Ghim một chiến dịch: Pinterest sẽ tối ưu hóa để hiển thị các Ghim thể hiện tốt nhất trong mỗi chiến dịch thường xuyên hơn các Ghim khác.  Bổ sung nhiều Ghim Quảng cáo trong một chiến dịch cũng giúp việc giám sát ngân sách hàng ngày dễ dàng hơn nếu bạn đang chạy nhiều Ghim Quảng cáo cùng lúc. 
 • Mỗi Ghim một chiến dịch: Giúp bạn toàn quyền kiểm soát sự tối ưu và kiểm thử.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. See a list of cards we accept here

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Khi đã quảng cáo Ghim của bạn, Ghim sẽ được xét duyệt để đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn Quảng cáocủa chúng tôi.
 • Quá trình xét duyệt có thể mất tối đa 24 giờ
 • Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email vào địa chỉ email trên tài khoản của bạn và bạn sẽ thấy thông báo trong phần Quản lý Quảng cáo nếu Ghim của bạn không được phê duyệt
 • Nếu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa mục tiêu (sở thích và/hoặc từ khóa) hoặc thay đổi mô tả Ghim Quảng cáo, điều này sẽ được gửi lại đi để xét duyệt và quá trình xét duyệt lại có thể mất tối đa 24 giờ
 • • Nếu bạn thấy thông báo rằng Ghim Quảng cáo của bạn không được phê duyệt, hãy tìm email từ ad-reviews@account.pinterest.com để tìm hiểu lý do vì sao quảng cáo của bạn không được phê duyệt.
 • Hãy đọc Tiêu chuẩn Quảng cáo của chúng tôi để tìm hiểu về các chính sách đối với Ghim Quảng cáo. Để phản đối việc không phê duyệt quảng cáo, hãy liên hệ nhóm của chúng tôi với lý do không phê duyệt mà bạn nhận được cùng với URL đến Ghim quảng cáo của bạn.


Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các chiến dịch, nhóm quảng cáo và Ghim Quảng cáo của mình:

1. Chỉnh sửa trong dòng - Trong bảng báo cáo, di chuột trên ô bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện, sau đó thực hiện chỉnh sửa và lưu lại. Để thay đổi trạng thái chiến dịch, bạn chỉ cần chuyển đổi trong cột Tắt/Bật.

 • Editable in-line at the campaign: campaign name, lifetime spend limit

 • Có thể chỉnh sửa trong dòng trong nhóm quảng cáo: tên nhóm quảng cáo, ngân sách, giá thầu, ngày bắt đầu (nếu ngày trong tương lai và nhóm quảng cáo chưa bắt đầu), ngày kết thúc

 • Có thể chỉnh sửa trong dòng trong Ghim Quảng cáo: tên Ghim Quảng cáo, URL đích

2. Chỉnh sửa nhiều dòng - Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng trong bảng báo cáo bằng cách nhấp vào các hộp đánh dấu trong cột Hành động và nhấp vào hành động bạn muốn thực hiện.

 • Bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa nhiều dòng để làm gì?

  • Các trạng thái có thể được thay đổi thành tạm dừng, kích hoạt hoặc lưu trữ cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo và Ghim Quảng cáo

  • Giá thầu và ngân sách cho các nhóm quảng cáo có thể được tăng lên hoặc giảm xuống bằng một giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ:  tăng tất cả ngân sách 10% hoặc tăng tất cả giá thầu 0,50$). Bạn cũng có thể dùng chỉnh sửa nhiều dòng để đặt tất cả ngân sách và giá thầu thành một số tiền nhất định một cách đơn giản (ví dụ: thay đổi tất cả ngân sách các nhóm quảng cáo thành 500$). Sau khi nhập các giá trị, hãy nhấp vào Áp dụng để lưu các chỉnh sửa của bạn.

 • Mẹo sử dụng chỉnh sửa nhiều dòng:

  • Mở rộng phần Xem trước thay đổi để xem thông tin chi tiết về những thay đổi bạn sắp thực hiện – bạn sẽ thấy tên nhóm quảng cáo, ID nhóm quảng cáo, giá trị trước đó và giá trị mới để áp dụng. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chỉnh sửa một vài hàng tại cùng một thời gian, và bạn muốn kiểm tra xem bạn đang thực hiện những thay đổi chính xác cho nhóm quảng cáo dự kiến.

  • Để thiết lập một mức tối đa cố định đối với chỉnh sửa giá thầu hoặc ngân sách bạn đang thực hiện, nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh để không vượt quá và đưa vào một giá trị đồng đô la

3. Trang chỉnh sửa - chọn một chiến dịch cụ thể, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo để chỉnh sửa ngay trong bảng báo cáo. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc tên quảng cáo xuất hiện bên dưới các bộ lọc báo cáo và trên biểu đồ. Thực hiện thay đổi của bạn, sau đó lưu thay đổi. 

Bạn có thể tạm dừng chiến dịch bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp chỉnh sửa nào được liệt kê ở trên. Ngay sau khi bạn tạm dừng chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc Ghim quảng cáo, nội dung đó sẽ ngừng chạy và sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.

Keep in mind that the hierarchy level you pause at will apply to all the levels below it.  For example, if you are running a campaign with multiple ad groups, pausing one of those ad groups will stop running all the Promoted Pins within that ad group, but will not impact the other ad groups on that campaign.

To review edits previously made, you can refer to its change history.

To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

 1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
 2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
 3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
  1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
 4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
 5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
 6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

Additional information:

 • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
 • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
 • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
 • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
 • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
 • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.