Hủy kích hoạt hoặc đóng tài khoản

Nhận trợ giúp về:
Thật dễ dàng để kích hoạt lại hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn dù bạn đã quay lại, tạm nghỉ ngơi hoặc rời xa chúng tôi vĩnh viễn.
 
 

Hủy kích hoạt tài khoản của bạn

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn:
 1. Đăng nhập Pinterest
 2. Nhấp vào "..." ở phía trên bên phải
 3. Nhấp vào Cài đặt
 4. Nhấp vào Hủy kích hoạt tài khoản ở dưới cùng của mục Thông tin cơ bản về tài khoản
 5. Chọn lý do bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình
 6. Xác nhận là bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình
Nếu bạn đổi ý thì chỉ cần đăng nhập để kích hoạt lại tài khoản.
 
Khi bạn hủy kích hoạt, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không hiển thị trên Pinterest nữa. Chúng tôi cũng sẽ hủy liên kết tài khoản Facebook và Twitter của bạn nếu bạn kết nối với các tài khoản này. Bạn có thể truy cập vào URL hồ sơ cũ của mình để đảm bảo rằng tài khoản của bạn không còn tồn tại nữa, ví dụ: pinterest.com/USERNAME
Đừng đăng nhập để xác nhận tài khoản đã bị hủy kích hoạt—việc đăng nhập vào sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn.
 
Hủy kích hoạt tài khoản của bạn sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì hủy kích hoạt.
 
 

Đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn

Để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn:

 1. Đăng nhập Pinterest

 2. Nhấp vào "..." ở phía trên bên phải
 3. Nhấp vào Cài đặt
 4. Nhấp vào Hủy kích hoạt tài khoản ở dưới cùng của mục Thông tin cơ bản về tài khoản
 5. Nhấp vào Đóng tài khoản của tôi vĩnh viễn ở dưới cùng của các tùy chọn
 6. Xác nhận là bạn muốn đóng tài khoản của mình
 7. Trong email xác nhận, nhấp vào Có, đóng tài khoản để xác nhận đóng tài khoản
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình. 
 
Tuy hồ sơ công khai của bạn sẽ bị ngừng hoạt động ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.
 
Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố
Chúng tôi có thể khóa tài khoản của một người quá cố nếu một thành viên trong gia đình liên hệ với chúng tôi. Khi chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản thì tài khoản sẽ không thể truy cập được nữa. 
 
Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.
 

Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố

Nếu bạn muốn chúng tôi hủy kích hoạt tài khoản của một người quá cố, vui lòng gửi email cho care@pinterest.com với:
 1. Họ tên của bạn
 2. Tên đầy đủ và địa chỉ email về tài khoản của người này
 3. Liên kết đến tài khoản Pinterest của họ (ví dụ: pinterest.com/USERNAME). Nếu bạn không biết điều này, hãy thử tìm kiếm trên https://pinterest.com/all/
 4. Giấy tờ về việc họ qua đời (vd: giấy chứng tử, cáo phó, bản tin)
 5. Quan hệ của bạn với người này, kèm giấy tờ để xác minh, ví dụ như:
 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn
 • Đề cập công khai về mối quan hệ
 • Gia phả
 • Hồ sơ về gia đình/hộ gia đình
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ đã công chứng
 • Nếu tên của bạn có trong cáo phó, thế cũng được.
Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn mất đi người thân.
 
Thật dễ dàng để kích hoạt lại hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn dù bạn đã quay lại, tạm nghỉ ngơi hoặc rời xa chúng tôi vĩnh viễn.
 
Tìm hiểu cách:
 
Kích hoạt lại tài khoản của bạn
Hủy kích hoạt tài khoản của bạn
Đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn
Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố
Để kích hoạt lại tài khoản của bạn:
 1. Truy cập trang đăng nhập của Pinterest và nhập email và mật khẩu của bạn
 2. Nếu không thể nhớ mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng rồi nhấn vào cài đặt
 3. Nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản ở cuối trang
 4. Xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản bằng cách nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản của tôi
 5. Xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình
Khi hủy kích hoạt, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không hiển thị trên Pinterest nữa. Chúng tôi cũng sẽ hủy liên kết tài khoản Facebook và Twitter của bạn nếu bạn kết nối với các tài khoản này.
 
Bạn có thể vào URL hồ sơ cũ của mình để đảm bảo là tài khoản của bạn không còn hoạt động nữa, ví dụ: pinterest.com/vidu
Đừng đăng nhập để xác nhận tài khoản đã bị hủy kích hoạt—việc đăng nhập vào sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn.
 
Việc hủy kích hoạt tài khoản sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn.Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì hủy kích hoạt.

Để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng rồi nhấn vào cài đặt
 3. Nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản ở cuối trang
 4. Xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản của mình bằng cách nhấn vào Đóng tài khoản
 5. Xác nhận là bạn muốn đóng tài khoản của mình
 6. Trong email xác nhận, nhấp vào Có, đóng tài khoản để xác nhận đóng tài khoản
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình. 
 
Tuy hồ sơ công khai của bạn sẽ được hủy kích hoạt ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.

Chúng tôi có thể khóa tài khoản của một người quá cố nếu một thành viên trong gia đình liên hệ với chúng tôi. Khi chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản thì tài khoản sẽ không thể truy cập được nữa. 
 
Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.
 
Nếu bạn muốn chúng tôi hủy kích hoạt tài khoản của một người quá cố, vui lòng gửi email cho care@pinterest.com với:
 1. Họ tên của bạn
 2. Tên đầy đủ và địa chỉ email về tài khoản của người này
 3. Liên kết đến tài khoản Pinterest của họ (ví dụ: pinterest.com/USERNAME). Nếu bạn không biết thông tin này, hãy thử tìm kiếm trên https://pinterest.com/all/
 4. Giấy tờ về việc họ qua đời (vd: giấy chứng tử, cáo phó, bản tin)
 5. Quan hệ của bạn với người này, kèm giấy tờ để xác minh, ví dụ như:
 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn
 • Đề cập công khai về mối quan hệ
 • Gia phả
 • Hồ sơ về gia đình/hộ gia đình
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ đã công chứng
 • Nếu tên của bạn có trong cáo phó, thế cũng được.
Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn mất đi người thân.

Thật dễ dàng để kích hoạt lại hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn dù bạn đã quay lại, tạm nghỉ ngơi hoặc rời xa chúng tôi vĩnh viễn.
 
Tìm hiểu cách:
 
Kích hoạt lại tài khoản của bạn
Hủy kích hoạt tài khoản của bạn
Đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn
Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố
Để kích hoạt lại tài khoản của bạn:
 1. Truy cập trang đăng nhập của Pinterest và nhập email và mật khẩu của bạn
 2. Nếu không thể nhớ mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn:
 1. Truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn nút menu trên thiết bị của bạn
 3. Nhấn vào cài đặt
 4. Nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản ở cuối trang
 5. Xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản bằng cách nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản của tôi
 6. Xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình
Khi hủy kích hoạt, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không hiển thị trên Pinterest nữa. Chúng tôi cũng sẽ hủy liên kết tài khoản Facebook và Twitter của bạn nếu bạn kết nối với các tài khoản này.
 
Bạn có thể vào URL hồ sơ cũ của mình để đảm bảo là tài khoản của bạn không còn hoạt động nữa, ví dụ: pinterest.com/vidu
Đừng đăng nhập để xác nhận tài khoản đã bị hủy kích hoạt—việc đăng nhập vào sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn.
 
Việc hủy kích hoạt tài khoản sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn.Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì hủy kích hoạt.

Để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn:
 1. Truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn nút menu trên thiết bị của bạn
 3. Nhấn vào cài đặt
 4. Nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản ở cuối trang
 5. Xác nhận rằng bạn muốn đóng bằng cách nhấn vào Đóng tài khoản
 6. Xác nhận là bạn muốn đóng tài khoản của mình
 7. Trong email xác nhận, nhấn vào Có, đóng tài khoản để xác nhận đóng tài khoản
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình. 
 
Tuy hồ sơ công khai của bạn sẽ được hủy kích hoạt ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.

Chúng tôi có thể khóa tài khoản của một người quá cố nếu một thành viên trong gia đình liên hệ với chúng tôi. Khi chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản thì tài khoản sẽ không thể truy cập được nữa. 
 
Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.
 
Nếu bạn muốn chúng tôi hủy kích hoạt tài khoản của một người quá cố, vui lòng gửi email cho care@pinterest.com với:
 1. Họ tên của bạn
 2. Tên đầy đủ và địa chỉ email về tài khoản của người này
 3. Liên kết đến tài khoản Pinterest của họ (ví dụ: pinterest.com/USERNAME). Nếu bạn không biết thông tin này, hãy thử tìm kiếm trên https://pinterest.com/all/
 4. Giấy tờ về việc họ qua đời (vd: giấy chứng tử, cáo phó, bản tin)
 5. Quan hệ của bạn với người này, kèm giấy tờ để xác minh, ví dụ như:
 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn
 • Đề cập công khai về mối quan hệ
 • Gia phả
 • Hồ sơ về gia đình/hộ gia đình
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ đã công chứng
 • Nếu tên của bạn có trong cáo phó, thế cũng được.
Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn mất đi người thân.

Thật dễ dàng để kích hoạt lại hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn dù bạn đã quay lại, tạm nghỉ ngơi hoặc rời xa chúng tôi vĩnh viễn.
 
Tìm hiểu cách:
 
Kích hoạt lại tài khoản của bạn
Hủy kích hoạt tài khoản của bạn
Đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn
Hủy kích hoạt tài khoản của người quá cố
Để kích hoạt lại tài khoản của bạn:
 1. Truy cập trang đăng nhập của Pinterest và nhập email và mật khẩu của bạn
 2. Nếu không thể nhớ mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu

Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào biểu tượng ốc vít sau đó nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản ở cuối trang
 4. Xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản bằng cách nhấn vào Hủy kích hoạt tài khoản
Khi hủy kích hoạt, hồ sơ và các bảng của bạn sẽ không hiển thị trên Pinterest nữa. Chúng tôi cũng sẽ hủy liên kết tài khoản Facebook và Twitter của bạn nếu bạn kết nối với các tài khoản này.
 
Bạn có thể vào URL hồ sơ cũ của mình để đảm bảo là tài khoản của bạn không còn hoạt động nữa, ví dụ: pinterest.com/vidu
Đừng đăng nhập để xác nhận tài khoản đã bị hủy kích hoạt—việc đăng nhập vào sẽ kích hoạt lại tài khoản của bạn.
 
Việc hủy kích hoạt tài khoản sẽ không giải phóng tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn.Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email, hãy chỉnh sửa cài đặt thay vì hủy kích hoạt.

Để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn:
 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào biểu tượng ốc vít sau đó nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấn vào Đóng tài khoản ở cuối trang
 4. Xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản của mình bằng cách nhấn vào Đóng tài khoản
 5. Trong email xác nhận, nhấp vào Có, đóng tài khoản để xác nhận đóng tài khoản
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
Đóng tài khoản vĩnh viễn nghĩa là bạn sẽ không thể lấy lại được các Ghim hoặc bảng của mình. 
 
Tuy hồ sơ công khai của bạn sẽ được hủy kích hoạt ngay lập tức, nhưng sẽ mất 14 ngày để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn thay đổi ý định trước khi hết 14 ngày, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để kích hoạt lại tài khoản.

Chúng tôi có thể khóa tài khoản của một người quá cố nếu một thành viên trong gia đình liên hệ với chúng tôi. Khi chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản thì tài khoản sẽ không thể truy cập được nữa. 
 
Vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người trên Pinterest nên chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đăng nhập nào.
 
Nếu bạn muốn chúng tôi hủy kích hoạt tài khoản của một người quá cố, vui lòng gửi email cho care@pinterest.com với:
 1. Họ tên của bạn
 2. Tên đầy đủ và địa chỉ email về tài khoản của người này
 3. Liên kết đến tài khoản Pinterest của họ (ví dụ: pinterest.com/USERNAME). Nếu bạn không biết thông tin này, hãy thử tìm kiếm trên https://pinterest.com/all/
 4. Giấy tờ về việc họ qua đời (vd: giấy chứng tử, cáo phó, bản tin)
 5. Quan hệ của bạn với người này, kèm giấy tờ để xác minh, ví dụ như:
 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn
 • Đề cập công khai về mối quan hệ
 • Gia phả
 • Hồ sơ về gia đình/hộ gia đình
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ đã công chứng
 • Nếu tên của bạn có trong cáo phó, thế cũng được.
Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn mất đi người thân.
 

Các bài viết liên quan