Chỉnh sửa cài đặt của bạn

Nhận trợ giúp về:
Cài đặt giúp bạn kiểm soát cách bạn truy cập và sử dụng tài khoản của mình. 
 
Hãy xem qua và đảm bảo tất cả các cài đặt của bạn đều đúng.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Email và mật khẩu
Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính
Quyền riêng tư khi tìm kiếm
Cá nhân hóa
Nhắm lại mục tiêu đến khách truy cập
Mạng xã hội
Cá nhân hóa quảng cáo
Clear recent search history
Email và mật khẩu của bạn là các công cụ chính để bạn đăng nhập vào Pinterest.
 
Hãy đảm bảo các thông tin này cập nhật để bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.
 
Để thay đổi địa chỉ email của bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhập địa chỉ email mới của bạn vào hộp
 4. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ cũ và bạn cần xác nhận địa chỉ của mình để có thể sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập.
 
Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.
 
Để thay đổi mật khẩu của bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhấp Thay đổi mật khẩu của bạn…
 4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới (2 lần, để xác nhận)
 5. Nhấp Thay đổi mật khẩurồi đến Lưu cài đặt
Nếu bạn không nhớ ra mật khẩu cũ của mình, bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.
 

Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính của bạn quyết định cách bạn xem Pinterest.
 
Bạn hãy nhớ chọn các cài đặt phù hợp nhất với bạn.
 
Để thay đổi ngôn ngữ hoặc quốc gia của bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhấp vào menu thả xuống Ngôn ngữ hoặc Quốc gia
 4. Chọn tùy chọn bạn muốn
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt thành ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng. Hãy tham khảo trang web hỗ trợ của trình duyệt để biết thêm thông tin. Nếu các cài đặt của bạn chính xác và bạn vẫn nhìn thấy nội dung hiển thị không đúng ngôn ngữ, hãy thử tìm kiếm các Ghim sử dụng những từ ngữ cụ thể bằng ngôn ngữ của bạn. 
 
Để thay đổi thông tin giới tính của bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhấp vào nút dành cho giới tính thích hợp
 4. Hoặc, nhấp vào Tùy chỉnh và nhập giới tính yêu thích của bạn
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
 

Các công cụ tìm kiếm như Google có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. 
 
Nếu bạn không muốn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn có thể ẩn hồ sơ của mình.
 
Để bật chế độ riêng tư khi tìm kiếm của bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Chuyển nút Quyền riêng tư khi tìm kiếm từ Không thành
 4. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Khi bạn bật Quyền riêng tư khi tìm kiếm (hoặc hủy kích hoạt tài khoản), một thẻ được thêm vào các trang của bạn nhằm cho công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn khỏi kết quả tìm kiếm.  Quy trình này có thể mất một vài tháng để hoàn tất. Tuy vậy, bởi vì chúng tôi mới bổ sung các thẻ đó vào hồ sơ và bảng của bạn, bạn có thể liên hệ với Google và yêu cầu họ gỡ bỏ chúng xuống ngay lập tức. Để thực hiện việc đó, hãy tìm các liên kết đang hiển thị trong tìm kiếm và gửi chúng đi để gỡ bỏ tại trang web gỡ bỏ của Google.
 

Đôi khi, chúng tôi hiển thị Ghim quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest. 
 
Các đề xuất này dựa trên các thông tin như Ghim bạn đã lưu hoặc chủ đề bạn theo dõi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo và các trang web khác mà bạn truy cập gần đây để đề xuất nhiều thứ cho bạn. Ví dụ, nếu bạn truy cập nhiều blog về thực phẩm, chúng tôi có thể sẽ giới thiệu cho bạn các Ghim công thức nấu ăn.
 
Để điều chỉnh thông tin mà chúng tôi sử dụng để giới thiệu Ghim quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Thay đổi chuyển đổi Cá nhân hóa để cho chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi sử dụng thông tin từ đối tác quảng cáo hay các trang web mà bạn đã truy cập gần đây
 4. Nhấp vào Lưu cài đặt khi bạn thao tác xong
Pinterest sử dụng các trang tôi đã truy cập gần đây như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 
Đối tác quảng cáo của Pinterest sử dụng thông tin họ thu thập trên Pinterest như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 

Tắt Ghim quảng cáo cho những trang bạn đã truy cập.

Đôi khi, các doanh nghiệp trả tiền để hiển thị quảng cáo cho bạn vì bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của họ.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không." Bạn sẽ vẫn thấy các quảng cáo trên Pinterest, chúng chỉ không được cá nhân hóa sử dụng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.

Kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn với Pinterest cho phép bạn dễ dàng đăng nhập và tìm bạn bè.
 
Thêm mạng xã hội là một cách dễ dàng để sao lưu tài khoản của bạn nếu bạn quên email và mật khẩu của mình.
 
Để kết nối tài khoản của bạn với Facebook hoặc Google+:
 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Chọn hoặc cuộn xuống Mạng xã hội
 4. Thay đổi Đăng nhập bằng Facebook hoặc Kết nối với Google+ sang
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
 6. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Bạn nên đăng nhập bằng Facebook hoặc Google+ trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 
Tôi làm thế nào để chia sẻ Ghim từ Pinterest tới tài khoản mạng xã hội của mình? Tìm hiểu thêm.
 

Cá nhân hóa quảng cáo

Để cung cấp loại quảng cáo mà họ nghĩ bạn sẽ quan tâm, một số trong những công ty quảng cáo trên Pinterest sử dụng thông tin họ có về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không."

Các lựa chọn quảng cáo khác

Nhiều dịch vụ quảng cáo thu thập và sử dụng dữ liệu từ web và hoạt động trên ứng dụng di động của bạn để giúp hiển thị các quảng cáo nhắm đến nhiều hơn các mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một vài thứ khác bạn có thể làm để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng:

Ứng dụng di động:

Thiết bị Android và iOS có tính năng nhận dạng quảng cáo có thể đặt lại mà các công ty có thể sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. Cả các thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng tính năng nhận dạng này nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu:

 • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

 • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"

Hoạt động trên web:

Nhiều dịch vụ quảng cáo tích hợp với công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại optout.aboutads.info. Trên trang web đó bạn có thể chọn không sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn nhằm mục đích hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu của các công ty tham gia. Nếu bạn đang ở Canada hoặc châu Âu, bạn cũng có thể truy cập youradchoices.ca của DAAC hoặc youronlinechoices.eucủa EDAA.

Remove items you've recently searched from your search history.

 1. Click the three-dot button at the top of Pinterest to open your menu
 2. Nhấp vào Cài đặt
 3. Scroll down to the "Search history" section
 4. Click Clear recent searches  

Cài đặt giúp bạn kiểm soát cách bạn truy cập và sử dụng tài khoản của mình. 
 
Hãy xem qua và đảm bảo tất cả các cài đặt của bạn đều đúng.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Email và mật khẩu
Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính
Quyền riêng tư khi tìm kiếm
Cá nhân hóa
Nhắm lại mục tiêu đến khách truy cập
Mạng xã hội
Cá nhân hóa quảng cáo
Clear recent search history
Email và mật khẩu của bạn là các công cụ chính  để đăng nhập vào Pinterest.
 
Hãy đảm bảo các thông tin đó được cập nhật để bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.
 
Để thay đổi địa chỉ email của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào  Chỉnh sửa cài đặt
 2. Nhấn Email và nhập địa chỉ email mới của bạn vào hộp
 3. Nhấn Lưu khi đã xong
Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ mới và bạn cần xác nhận địa chỉ của mình để có thể sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập.
 
Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.
 
Để thay đổi mật khẩu của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào nút ba chấm rồi nhấn vào cài đặt
 2. Nhấn Đổi mật khẩu
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn
 4. Nhấn THAY ĐỔI để cập nhật mật khẩu của bạn
Nếu bạn không nhớ ra mật khẩu cũ của mình, bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.
 

Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính của bạn quyết định cách bạn xem Pinterest.
 
Bạn hãy nhớ chọn các cài đặt phù hợp nhất với bạn.
 
Để thay đổi thông tin quốc gia của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chạm Quốc gia
 3. Chọn tùy chọn bạn muốn
 
Để thay đổi thông tin giới tính của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chọn giới tính thích hợp, hoặc nhấn vào Tùy chỉnh và nhập giới yêu thích của bạn
 3. Nhấn Lưu khi đã xong

Trên thiết bị Android, ngôn ngữ được xác định bởi cài đặt thiết bị của bạn.

Các công cụ tìm kiếm như Google có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. 
 
Nếu bạn không muốn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn có thể ẩn hồ sơ của mình.
 
Để chuyển đổi quyền riêng tư khi tìm kiếm của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và nhấn Quyền riêng tư khi dùng công cụ tìm kiếm
 3. Chọn hộp Loại trừ tôi khỏi các công cụ tìm kiếm
 4. Nhấp vào Lưu khi hoàn tất
Khi bạn bật Quyền riêng tư khi tìm kiếm (hoặc hủy kích hoạt tài khoản), một thẻ được thêm vào các trang của bạn nhằm cho công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn khỏi kết quả tìm kiếm.  Quy trình này có thể mất một vài tháng để hoàn tất. Tuy vậy, bởi vì chúng tôi mới bổ sung các thẻ đó vào hồ sơ và bảng của bạn, bạn có thể liên hệ với Google và yêu cầu họ gỡ bỏ chúng xuống ngay lập tức. Để thực hiện việc đó, hãy tìm các liên kết đang hiển thị trong tìm kiếm và gửi chúng đi để xóa tại trang web xóa của Google.
 

Đôi khi, chúng tôi hiển thị Ghim Quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest.
 
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các trang web mà bạn truy cập gần đây và thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi đề đưa ra đề xuất tốt hơn, tuy nhiên bạn có thể chọn không đăng ký các tính năng này.
 
Để thay đổi cài đặt cá nhân hóa của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và nhấn Cá nhân hóa
 3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm dành cho cài đặt mà bạn muốn
  • Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn nhận thêm nội dung cá nhân hóa
  • Bỏ chọn hộp kiểm này nếu bạn không muốn nhận thêm nội dung cá nhân hóa
 4. Nhấp vào Lưu khi hoàn tất
Pinterest sử dụng các trang tôi đã truy cập gần đây như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 
Đối tác quảng cáo của Pinterest sử dụng thông tin họ thu thập trên Pinterest như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 

Tắt Ghim quảng cáo cho những trang bạn đã truy cập.

Đôi khi, các doanh nghiệp trả tiền để hiển thị quảng cáo cho bạn vì bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của họ.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không." Bạn sẽ vẫn thấy các quảng cáo trên Pinterest, chúng chỉ không được cá nhân hóa sử dụng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.

Kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn với Pinterest cho phép bạn dễ dàng đăng nhập và tìm bạn bè.
 
Thêm mạng xã hội là một cách dễ dàng để sao lưu tài khoản của bạn nếu bạn quên email và mật khẩu của mình.
 
Để kết nối tài khoản của bạn với Facebook hoặc Google+:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chọn hoặc cuộn xuống Mạng xã hội
 3. Thay đổi Đăng nhập bằng Facebook hoặc Kết nối với Google+ sang
 4. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản của bạn
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt khi đã xong
Bạn nên đăng nhập bằng Facebook hoặc Google+ trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 
Tôi làm thế nào để chia sẻ Ghim từ Pinterest tới tài khoản mạng xã hội của mình? Tìm hiểu thêm.
 

Cá nhân hóa quảng cáo

Để cung cấp loại quảng cáo mà họ nghĩ bạn sẽ quan tâm, một số trong những công ty quảng cáo trên Pinterest sử dụng thông tin họ có về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không."

Các lựa chọn quảng cáo khác

Nhiều dịch vụ quảng cáo thu thập và sử dụng dữ liệu từ web và hoạt động trên ứng dụng di động của bạn để giúp hiển thị các quảng cáo nhắm đến nhiều hơn các mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một vài thứ khác bạn có thể làm để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng:

Ứng dụng di động:

Thiết bị Android và iOS có tính năng nhận dạng quảng cáo có thể đặt lại mà các công ty có thể sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. Cả các thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng tính năng nhận dạng này nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu:

 • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

 • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"

Hoạt động trên web:

Nhiều dịch vụ quảng cáo tích hợp với công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại optout.aboutads.info. Trên trang web đó bạn có thể chọn không sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn nhằm mục đích hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu của các công ty tham gia. Nếu bạn đang ở Canada hoặc châu Âu, bạn cũng có thể truy cập youradchoices.ca của DAAC hoặc youronlinechoices.eucủa EDAA.

Remove items you've recently searched from your search history.

 1. Tap the search bar
 2. Tap the X to the right of "Recent searches"

Cài đặt giúp bạn kiểm soát cách bạn truy cập và sử dụng tài khoản của mình. 
 
Hãy xem qua và đảm bảo tất cả các cài đặt của bạn đều đúng.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Email và mật khẩu
Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính
Quyền riêng tư khi tìm kiếm
Cá nhân hóa
Nhắm lại mục tiêu đến khách truy cập
Mạng xã hội
Cá nhân hóa quảng cáo
Clear recent search history
Email và mật khẩu của bạn là các công cụ chính  để đăng nhập vào Pinterest.
 
Hãy đảm bảo các thông tin đó được cập nhật để bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.
 
Để thay đổi địa chỉ email của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Nhấn vào trường Email và nhập địa chỉ email mới của bạn vào hộp
 3. Nhấn Xong khi kết thúc
Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ mới và bạn cần xác nhận địa chỉ của mình để có thể sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập.
 
Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.
 
Để thay đổi mật khẩu của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Nhấn Thay đổi mật khẩu
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới (2 lần, để xác nhận)
 4. Nhấn Xong để cập nhật mật khẩu của bạn
Nếu không nhớ ra mật khẩu cũ, bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.
 

Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính của bạn quyết định cách bạn xem Pinterest.
 
Bạn hãy nhớ chọn các cài đặt phù hợp nhất với bạn.
 
Để thay đổi thông tin quốc gia của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chạm Quốc gia
 3. Chọn tùy chọn bạn muốn
 
Để thay đổi thông tin giới tính của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chọn giới tính thích hợp, hoặc nhấn vào Tùy chỉnh và nhập giới yêu thích của bạn
 3. Nhấn Lưu khi đã xong

Trên thiết bị iOS, ngôn ngữ được xác định bởi cài đặt thiết bị của bạn.

Các công cụ tìm kiếm như Google có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. 
 
Nếu bạn không muốn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn có thể ẩn hồ sơ của mình.
 
Để chuyển đổi quyền riêng tư khi tìm kiếm của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Quyền riêng tư
 3. Chuyển cài đặt từ Không (màu xám) thành (màu đỏ)
Khi  bạn bật Quyền Riêng tư khi Tìm kiếm (hoặc hủy kích hoạt tài khoản), một thẻ được thêm vào các trang của bạn nhằm cho công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn khỏi kết quả tìm kiếm. Quy trình này có thể mất một vài tháng để hoàn tất. Tuy vậy, bởi vì chúng tôi mới bổ sung các thẻ đó vào hồ sơ và bảng của bạn, bạn có thể liên hệ với Google và yêu cầu họ gỡ bỏ chúng xuống ngay lập tức. Để thực hiện việc đó, hãy tìm các liên kết đang hiển thị trong tìm kiếm và gửi chúng đi để gỡ bỏ tại trang gỡ bỏ của Google.
 

Đôi khi, chúng tôi hiển thị Ghim Quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest.
 
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các trang web mà bạn truy cập gần đây và thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi đề đưa ra đề xuất tốt hơn, tuy nhiên bạn có thể chọn không đăng ký các tính năng này.
 
Để thay đổi cài đặt cá nhân hóa của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Cá nhân hóa
 3. Chuyển các cài đặt thành tùy chọn mong muốn
  • (màu đỏ) nếu bạn muốn có thêm nội dung cá nhân hóa
  • Không (màu xám) nếu bạn không muốn có thêm nội dung cá nhân hóa
Pinterest sử dụng các trang tôi đã truy cập gần đây như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 
Đối tác quảng cáo của Pinterest sử dụng thông tin họ thu thập trên Pinterest như thế nào? Tìm hiểu thêm.

Tắt Ghim quảng cáo cho những trang bạn đã truy cập.

Đôi khi, các doanh nghiệp trả tiền để hiển thị quảng cáo cho bạn vì bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của họ.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không." Bạn sẽ vẫn thấy các quảng cáo trên Pinterest, chúng chỉ không được cá nhân hóa sử dụng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.

Kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn với Pinterest cho phép bạn dễ dàng đăng nhập và tìm bạn bè.
 
Thêm mạng xã hội là một cách dễ dàng để sao lưu tài khoản của bạn nếu bạn quên email và mật khẩu của mình.
 
Để kết nối tài khoản của bạn với Facebook hoặc Google+:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Facebook hoặc Google+
 3. Chuyển cài đặt từ Không (màu xám) thành (màu đỏ)
 4. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản mạng xã hội của bạn
Bạn nên đăng nhập bằng Facebook hoặc Google+ trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 
Tôi làm thế nào để chia sẻ Ghim từ Pinterest tới tài khoản mạng xã hội của mình? Tìm hiểu thêm.
 

Cá nhân hóa quảng cáo

Để cung cấp loại quảng cáo mà họ nghĩ bạn sẽ quan tâm, một số trong những công ty quảng cáo trên Pinterest sử dụng thông tin họ có về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không."

Các lựa chọn quảng cáo khác

Nhiều dịch vụ quảng cáo thu thập và sử dụng dữ liệu từ web và hoạt động trên ứng dụng di động của bạn để giúp hiển thị các quảng cáo nhắm đến nhiều hơn các mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một vài thứ khác bạn có thể làm để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng:

Ứng dụng di động:

Thiết bị Android và iOS có tính năng nhận dạng quảng cáo có thể đặt lại mà các công ty có thể sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. Cả các thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng tính năng nhận dạng này nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu:

 • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

 • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"

Hoạt động trên web:

Nhiều dịch vụ quảng cáo tích hợp với công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại optout.aboutads.info. Trên trang web đó bạn có thể chọn không sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn nhằm mục đích hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu của các công ty tham gia. Nếu bạn đang ở Canada hoặc châu Âu, bạn cũng có thể truy cập youradchoices.ca của DAAC hoặc youronlinechoices.eucủa EDAA.

Remove items you've recently searched from your search history.

 1. Tap the search bar
 2. Tap the X to the right of "Recent searches"
 3. Tap CLEAR  

Cài đặt giúp bạn kiểm soát cách bạn truy cập và sử dụng tài khoản của mình. 
 
Hãy xem qua và đảm bảo tất cả các cài đặt của bạn đều đúng.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Email và mật khẩu
Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính
Quyền riêng tư khi tìm kiếm
Cá nhân hóa
Nhắm lại mục tiêu đến khách truy cập
Mạng xã hội
Cá nhân hóa quảng cáo
Email và mật khẩu của bạn là các công cụ chính  để đăng nhập vào Pinterest.
 
Hãy đảm bảo các thông tin đó được cập nhật để bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.
 
Để thay đổi địa chỉ email của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Nhấn vào trường Email và nhập địa chỉ email mới của bạn vào hộp
 3. Nhấn Xong khi kết thúc
Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ mới và bạn cần xác nhận địa chỉ của mình để có thể sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập.
 
Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận, hãy cho chúng tôi biết.
 
Để thay đổi mật khẩu của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Nhấn Thay đổi mật khẩu
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới (2 lần, để xác nhận)
 4. Nhấn Xong để cập nhật mật khẩu của bạn
Nếu không nhớ ra mật khẩu cũ, bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.
 

Ngôn ngữ, quốc gia và giới tính của bạn quyết định cách bạn xem Pinterest.
 
Bạn hãy nhớ chọn các cài đặt phù hợp nhất với bạn.
 
Để thay đổi thông tin quốc gia của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chạm Quốc gia
 3. Chọn tùy chọn bạn muốn
 
Để thay đổi thông tin giới tính của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp, rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Chọn giới tính thích hợp, hoặc nhấn vào Tùy chỉnh và nhập giới yêu thích của bạn
 3. Nhấn Lưu khi đã xong

Trên thiết bị iOS, ngôn ngữ được xác định bởi cài đặt thiết bị của bạn.

Các công cụ tìm kiếm như Google có thể hiển thị hồ sơ và các bảng của bạn trong kết quả tìm kiếm của họ. 
 
Nếu bạn không muốn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn có thể ẩn hồ sơ của mình.
 
Để chuyển đổi quyền riêng tư khi tìm kiếm của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Quyền riêng tư
 3. Chuyển cài đặt từ Không (màu xám) thành (màu đỏ)
Khi bạn bật Quyền riêng tư khi tìm kiếm (hoặc hủy kích hoạt tài khoản), một thẻ được thêm vào các trang của bạn nhằm cho công cụ tìm kiếm biết để loại trừ hồ sơ và các bảng của bạn khỏi kết quả tìm kiếm. Quy trình này có thể mất một vài tháng để hoàn tất. Tuy vậy, bởi vì chúng tôi mới bổ sung các thẻ đó vào hồ sơ và bảng của bạn, bạn có thể liên hệ với Google và yêu cầu họ gỡ bỏ chúng xuống ngay lập tức. Để thực hiện việc đó, hãy tìm các liên kết đang hiển thị trong tìm kiếm và gửi chúng đi để gỡ bỏ tại trang trang gỡ bỏ của Google.

Đôi khi, chúng tôi hiển thị Ghim Quảng cáo và các đề xuất khác cho bạn dựa trên hoạt động của bạn trên Pinterest.
 
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các trang web mà bạn truy cập gần đây và thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi đề đưa ra đề xuất tốt hơn, tuy nhiên bạn có thể chọn không đăng ký các tính năng này.
 
Để thay đổi cài đặt cá nhân hóa của bạn:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Cá nhân hóa
 3. Chuyển các cài đặt thành tùy chọn mong muốn
  • (màu đỏ) nếu bạn muốn có thêm nội dung cá nhân hóa
  • Không (màu xám) nếu bạn không muốn có thêm nội dung cá nhân hóa
Pinterest sử dụng các trang tôi đã truy cập gần đây như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 
Đối tác quảng cáo của Pinterest sử dụng thông tin họ thu thập trên Pinterest như thế nào? Tìm hiểu thêm.
 

Tắt Ghim quảng cáo cho những trang bạn đã truy cập.

Đôi khi, các doanh nghiệp trả tiền để hiển thị quảng cáo cho bạn vì bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của họ.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không." Bạn sẽ vẫn thấy các quảng cáo trên Pinterest, chúng chỉ không được cá nhân hóa sử dụng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.

Kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn với Pinterest cho phép bạn dễ dàng đăng nhập và tìm bạn bè.
 
Thêm mạng xã hội là một cách dễ dàng để sao lưu tài khoản của bạn nếu bạn quên email và mật khẩu của mình.
 
Để kết nối tài khoản của bạn với Facebook hoặc Google+:
 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm nút biểu tượng tia chớp , rồi vào Chỉnh sửa cài đặt
 2. Cuộn xuống và tìm phần Facebook hoặc Google+
 3. Chuyển cài đặt từ Không (màu xám) thành (màu đỏ)
 4. Khi được nhắc, hãy cho phép Pinterest truy cập tài khoản mạng xã hội của bạn
Bạn nên đăng nhập bằng Facebook hoặc Google+ trước khi kết nối tài khoản của bạn. 
 
Tôi làm thế nào để chia sẻ Ghim từ Pinterest tới tài khoản mạng xã hội của mình? Tìm hiểu thêm.
 

Cá nhân hóa quảng cáo

Để cung cấp loại quảng cáo mà họ nghĩ bạn sẽ quan tâm, một số trong những công ty quảng cáo trên Pinterest sử dụng thông tin họ có về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn.

Không quan tâm đến các quảng cáo cá nhân hoá trên Pinterest sử dụng các loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt tab "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không."

Các lựa chọn quảng cáo khác

Nhiều dịch vụ quảng cáo thu thập và sử dụng dữ liệu từ web và hoạt động trên ứng dụng di động của bạn để giúp hiển thị các quảng cáo nhắm đến nhiều hơn các mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một vài thứ khác bạn có thể làm để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng:

Ứng dụng di động:

Thiết bị Android và iOS có tính năng nhận dạng quảng cáo có thể đặt lại mà các công ty có thể sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. Cả các thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng tính năng nhận dạng này nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu:

 • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"

 • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"

Hoạt động trên web:

Nhiều dịch vụ quảng cáo tích hợp với công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại optout.aboutads.info. Trên trang web đó bạn có thể chọn không sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn nhằm mục đích hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu của các công ty tham gia. Nếu bạn đang ở Canada hoặc châu Âu, bạn cũng có thể truy cập youradchoices.ca của DAAC hoặc youronlinechoices.eucủa EDAA.

Các bài viết liên quan