Cho phép Ghim phong phú trên trang web của bạn

Ghim phong phú sẽ thêm các chi tiết bổ sung vào các Ghim đến từ trang web của bạn. Hiện tại có bốn loại Ghim phong phú là sản phẩm, bài viết, cài đặt ứng dụng và công thức nấu ăn.


Thêm Ghim phong phú vào trang web của bạn:

 1. Chuẩn bị trang web của bạn với các thẻ meta hoặc một điểm cuối oEmbed. Yêu cầu này có thể hơi kỹ thuật một chút, vì vậy có thể bạn cần phải trao đổi với nhà phát triển trang web của mình. Bạn có thể nhận hướng dẫn nhanh cho từng loại Ghim phong phú bên dưới.
 2. Kiểm tra Ghim phong phú của bạn.
 3. Đăng ký để tải chúng trên Pinterest.

Để xem tài liệu đầy đủ dành cho nhà phát triển về Ghim phong phú, hãy xem qua trang web dành cho nhà phát triển của chúng tôi.


Nhận hướng dẫn cho từng loại Ghim:

Khi bạn đăng ký Ghim phong phú, bạn nên đánh dấu trang web của mình theo loại Ghim phù hợp nhất. Vì vậy, nếu bạn có công thức nấu ăn trên trang web của mình, hãy thêm đánh dấu cho Ghim món ăn chứ không phải Ghim bài viết.
 

Product Pins Product Pins
Các Ghim sản phẩm sẽ cho phép bạn hiển thị giá, tình trạng còn hàng và mô tả sản phẩm trên các Ghim từ trang web của bạn.
 
Để thêm Ghim sản phẩm vào trang web của bạn:

1. Thêm đánh dấu Open Graph hoặc  Schema.org vào giữa phần <head> </head> của mã HTML cho từng trang mà bạn muốn bật Ghim phong phú sản phẩm trên trang đó. Nếu bạn sử dụng Shopify, hãy xem hướng dẫn dưới đây dành riêng cho các trang web Shopify. Dưới đây là các trường Ghim bắt buộc cho từng loại đánh dấu. Hãy chỉnh sửa các trường được tô sáng để thể hiện sản phẩm của bạn.

Đánh dấu Open Graph:
<meta property="og:title" content="de Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="og:price:amount" content="15,00" />
<meta property="og:price:currency" content="USD" />
 

Đánh dấu Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">

<meta itemprop="name" content="de Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">15,00 USD</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
</div>
 

2. Sử dụng trình xác nhận Ghim phong phú của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim phong phú.

Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký ngay. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn đúng loại đánh dấu khi đăng ký. 

Chúng tôi chỉ thêm các Ghim phong phú dành cho sản phẩm từ những trang web bạn có thể mua các sản phẩm đó. Điều này có nghĩa rằng bạn phải có khả năng mua sản phẩm trực tiếp từ trang web của mình, chứ không phải từ một trang web khác.
 
Bạn không cần phải thêm bất cứ đánh dấu nào nếu trang web của bạn được lưu trữ bởi:
 1. Shopify: Thay vào đó, hãy truy cập trình xác thực Ghim phong phú của chúng tôi, dán liên kết sản phẩm của bạn vào và thêm ".oembed" vào cuối liên kết của bạn—bạn sẽ thấy tất cả thông tin Ghim phong phú cho sản phẩm của bạn. Đăng ký cho các Ghim phong phú từ trang này (hãy đảm bảo rằng bạn chọn Shopify khi đăng ký).
 2. Etsy, Teachers Pay Teachers, eBay: Ghim mới từ các trang web này sẽ có thông tin sản phẩm trong vòng 24 giờ. 

Kiểm tra trang web dành cho nhà phát triển của chúng tôi để tìm hiểu thêm. 

Article Pins Article Pins
Các Ghim bài viết sẽ cho phép bạn hiển thị đầu đề hoặc tiêu đề, mô tả và tác giả bài viết hoặc bài đăng blog của bạn.
 
Để thêm Ghim bài viết vào trang web của bạn:

1. Thêm đánh dấu Open Graph hoặc  Schema.org vào giữa phần <head> </head> của mã HTML cho từng trang mà bạn muốn bật Ghim phong phú bài viết trên trang đó. Sau đây là các trường Ghim bắt buộc cho từng loại đánh dấu. Hãy chỉnh sửa các trường được tô sáng để thể hiện bài viết của bạn.

Đánh dấu Open Graph: 
<meta property="og:title" content="Tiêu đề Bài viết của bạn"/>
<meta property="og:description" content="Mô tả bài viết của bạn" />
<meta property="og:type" content="article" />
 
Đánh dấu Schema.org:
<meta property="og:site_name" content="Trang web Mẫu” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Article">
    <meta itemprop="url" content="https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Tiêu đề Bài viết” /> by <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">Mô tả hoặc tóm tắt bài viết.</span>
    </div>
 1. Sử dụng trình xác nhận Ghim phong phú của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim phong phú.
 2. Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký bây giờ. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn thẻ HTML khi đăng ký.
Bài viết là một trang có chứa văn bản, như là một bài tin tức hoặc bài đăng blog. Chúng tôi không xem bài hoặc các trang chủ yếu là hình ảnh và chứa rất ít văn bản là bài viết. 
 
 

App Install Pins App Install Pins
Ghim ứng dụng là một nút Cài đặt sẽ đưa người dùng iOS đến App Store để tải xuống ứng dụng của bạn.
 
Để tạo Ghim ứng dụng:
 1. Từ chế độ xem bảng, chọn Thêm Ghim, sau đó tải lên hình ảnh Ghim từ máy tính hoặc thiết bị của bạn
 2. Tải lên hình ảnh có độ phân giải cao của ứng dụng của bạn
 3. Chỉnh sửa Ghim để thay đổi trang web thành trang Cửa hàng ứng dụng của bạn
Xem qua App Store trên Pinterest để xem các ví dụ tuyệt vời về Ghim ứng dụng. Hiện giờ, chỉ các ứng dụng của Mỹ là đủ điều kiện cho Ghim ứng dụng. Hiện giờ, Ghim ứng dụng chỉ khả dụng đối với các ứng dụng của Mỹ và chỉ có thể được xem trên các thiết bị iOS.

Recipe Pins Recipe Pins
Các Ghim công thức nấu ăn sẽ cho phép bạn thêm tiêu đề, khẩu phần, thời gian chuẩn bị, xếp hạng, và một danh sách các nguyên liệu cho công thức nấu ăn từ trang web của bạn. Chúng ta cũng có thể cho biết món nào thuộc chế độ ăn giảm cân Paleo, ăn chay hoặc không chứa gluten.
 
Để thêm các Ghim về món ngon vào trang web của bạn:

1. Thêm đánh dấu Schema.org hoặc hrecipe vào giữa phần <head> </head> của mã HTML cho từng trang mà bạn muốn bật Ghim Phong phú công thức nấu ăn trên trang đó. Dưới đây là các trường Ghim Phong phú được yêu cầu cho từng loại đánh dấu. Hãy chỉnh sửa các trường được bôi đậm để thể hiện công thức nấu ăn của bạn. Lưu ý, các Xếp hạng chỉ được hỗ trợ khi sử dụng đánh dấu Schema.org và sẽ chỉ hiển thị trên các thiết bị iOS và Android vào lúc này.

Đánh dấu Schema.org:
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Recipe">
    <span itemprop="name">
    Sinh tố cam, dứa và cà rốt</span>
   <span itemprop="description">
    Mô tả công thức nấu ăn của bạn.</span>
  <span itemprop="aggregateRating">
    Xếp hạng tổng thể sẽ hiển thị ở đây</ span>
    <meta itemprop="url"
    <span itemprop="recipeYield">Serves 1</span>
    Nguyên liệu:
        <span itemprop="ingredients">nguyên liệu 1</span>,
        <span itemprop="ingredients">nguyên liệu 2</span>,
        <span itemprop="ingredients">nguyên liệu 3</span>,
        <span itemprop="ingredients">
    thêm thẻ nguyên liệu tùy thích</span>.
    Hướng dẫn:
    <span itemprop="recipeInstructions">
    Cho dứa, đá, nước cam, cà rốt và
    chuối vào máy xay. Xay cho đến khi nhuyễn.</span>
</div>
 
Thẻ hrecipe:
<article class="h-recipe">
  <h1 class="p-name">Bánh mỳ vòng bagel</h1>
  <ul>
    <li class="p-ingredient">Bột</li>
    <li class="p-ingredient">Đường</li>
    <li class="p-ingredient">Men</li>
  </ul>
  <p>Mất <time class="dt-duration" datetime="1H">1 tiếng</time>,
     khẩu phần cho <data class="p-yield" value="4">bốn người ăn</data>.</p>
  <div class="e-instructions">
    <ol>
      <li>Bắt đầu bằng cách trộn tất cả các nguyên liệu với nhau.</li>
    </ol>
  </div>
</article>
 

2. Sử dụng trình xác nhận Ghim phong phú của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim phong phú.

3. Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký ngay. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn thẻ HTML khi đăng ký.

Kiểm tra trang web dành cho nhà phát triển của chúng tôi để tìm hiểu thêm. 


Thêm Ghim phong phú vào Cửa hàng Shopify của bạn

 1. Truy cập URL sản phẩm cụ thể trên trang web Shopify của bạn  (đây là trang có nút “Mua” hoặc “thêm vào túi”)
 2. Sao chép và dán URL sản phẩm này vào trình xác nhận Ghim phong phú và nhập .oembed vào cuối URL sản phẩm của bạn
 3. Nhấp vào Xác thực
 4. Sau khi phần xem trước xuất hiện, nhấp vào Đăng ký. Bạn chỉ cần đăng ký bằng một URL sản phẩm duy nhất từ trang web của bạn
 5. Bạn sẽ thấy Ghim sản phẩm của mình trở thành Phong phú trong vòng 24 giờ

Câu hỏi thường gặp:

Tôi có thể tắt Ghim phong phú cho trang web của mình không?
Tôi có phải đánh dấu tất cả các trang của mình?
Tôi có cần phải áp dụng cho mỗi trang riêng biệt trên site của mình không?
Khi nào Ghim của tôi sẽ xuất hiện dưới dạng Ghim phong phú?
Tôi nhận được thông báo lỗi khi đăng ký Ghim phong phú
Tại sao công thức nấu ăn của tôi không xuất hiện dưới dạng Ghim phong phú?

Nếu bạn không muốn các Ghim từ trang web của bạn chứa thông tin phong phú, chỉ cần thêm thẻ này vào phần đầu mã HTML của các trang của bạn:

<meta name="pinterest-rich-pin" content="false" />

Đúng vậy, bạn sẽ cần bổ sung các thẻ meta Ghim Phong phú vào bất kỳ trang nào bạn muốn Thông tin xuất hiện trên Pinterest. Hãy nhớ rằng Ghim Phong phú chỉ dành cho các trang thông tin sản phẩm cụ thể, bài báo hoặc công thức nấu ăn. Các trang như trang chủ và trang danh mục không cần được đánh dấu. Bạn chỉ cần xác nhận hợp lệ và áp dụng với một trang được đánh dấu chính xác để kích hoạt Ghim Phong phú cho bất kỳ trang nào chứa thẻ meta trên trang web của bạn.


Không, bạn chỉ cần đăng ký cho một trang từ trang web của bạn. Khi phê duyệt hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ kích hoạt Ghim phong phú cho toàn bộ trang web của bạn. 

Sau khi bạn đã được chấp thuận cho Ghim phong phú, Ghim mới đến từ trang web của bạn sẽxuất hiện dưới dạng Ghim phong phú nếu Ghim có đúng thẻ sản phẩm, bài viết hoặc công thức nấu ăn.
 
Đối với các Ghim cũ hơn, có thể mất vài tuần để chúng xuất hiện dưới dạng Ghim phong phú. 

Nếu bạn thấy Chúng tôi đã không thể truy xuất dữ liệu nào từ URL của bạn, thì Pinterest có thể đang chọn thời điểm trước khi chúng tôi có thể tạo Ghim trên trang web của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khắc phục điều này và nó thường xuyên xảy tra khi một trang web bị chậm. Lỗi này cũng xuất hiện nếu trang web của bạn chặn yêu cầu Dịch vụ Web của Amazon (AWS) . Bạn sẽ phải ngừng quá trình chặn này trước khi đăng ký Ghim phong phú.

Nếu bạn thấy Dường như URL của bạn thiếu một số thông tin cần thiết, thì bạn đang thiếu một hoặc nhiều thẻ Ghim phong phú yêu cầu. Hãy xem trang web dành cho nhà phát triển của chúng tôi để tìm hiểu xem bạn cần thêm thẻ nào. 

Gần đây chúng tôi đã ngừng hỗ trợ microformat v1 cho công thức nấu ăn và hiện chỉ hỗ trợ microformat v2 cho Ghim phong phú dành cho công thức nấu ăn. Để tìm hiểu thêm về microformat mới, vui lòng tham khảo liên kết hữu ích này: http://microformats.org/wiki/h-recipe
 
Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang microformat v2 hoặc thẻ schema.org để hỗ trợ Ghim phong phú cho công thức nấu ăn trên trang web của bạn.  


Lưu ý: Kể từ tháng 1 năm 2017, chúng tôi không còn hỗ trợ loại Ghim phong phú địa điểm và phim. Tất cả Ghim địa điểm và phim hiện tại sẽ tiếp tục hiển thị bình thường trên Pinterest.