Tìm kiếm nội dung trên Pinterest

Nhận trợ giúp về:
Bạn có thể tìm kiếm điều gì đó cụ thể hoặc theo dõi bảng và các chủ đề khác bạn quan tâm.
 
Tìm người để theo dõi
Tìm kiếm Ghim, bảng và mọi người
Khám phá các bảng tin danh mục
Theo dõi chủ đề
Tìm nội dung liên quan
Theo dõi mọi người, bảng hoặc chủ đề là một cách tuyệt vời để khám phá những Ghim mới. Khi bạn theo dõi điều gì đó, Ghim mới từ người đó, bảng hoặc chủ đề sẽ hiển thị trong bảng tin nhà của bạn.
 
Nhìn thấy nội dung mà bạn không quan tâm trong bảng tin của bạn? Bạn có thể luôn thay đổi người và việc bạn theo dõi.


Dù bạn đã có ý tưởng cụ thể trong đầu hoặc không chắc bạn đang tìm kiếm gì thì việc tìm kiếm luôn đơn giản.
 
Chỉ cần nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo Ghim, người, bảng hoặc Ghim của riêng bạn.
 
Nếu bạn không chắc bạn đang tìm kiếm gì, hãy thử xem hướng dẫn tìm kiếm của chúng tôi. Hãy bắt đầu bằng một cụm từ tìm kiếm đơn giản, như "Bánh". Một khi kết quả đã xuất hiện, bạn có thể nhấp vào một trong các hướng dẫn tìm kiếm để thu hẹp phạm vi lại—như “Công thức” hoặc “Trang trí.”

Cũng như cách chúng tôi xuất hiện trên bảng tin nhà của bạn, chúng tôi có các bảng tin tiêu chuẩn khác mà bạn có thể xem qua.
 
Ở bên phải của thanh tìm kiếm, hãy nhấn nút màu xám để mở rộng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy các lựa chọn cho các bảng tin khác nhau, ví dụ như "Nghệ thuật,"Ảnh" và "Trang trí nhà cửa." Nhấn vào bất kỳ bảng tin danh mục nào để khám phá các Ghim tương tự với tên bảng tin. Bạn cũng sẽ có thể theo dõi các chủ đề tương tự với các bảng tin này để đảm bảo bạn nhìn thấy các Ghim này trong bảng tin nhà của bạn.

Chủ đề là nguồn cấp dữ liệu Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn.
 
Tìm chủ đề bằng cách nhấp vào nút danh mục (ở bên phải của thanh tìm kiếm) và chọn một danh mục. Bạn sẽ thấy một danh sách chủ đề ở đầu trang danh mục.

Ghim liên quan
Bạn tìm thấy một Ghim quá hay? Chỉ cần nhấp vào Ghim và cuộn xuống để xem một loạt Ghim liên quan. 
 
Bảng liên quan
Khi bạn Ghim điều gì đó, bạn sẽ thấy một đề xuất cho bảng bạn có thể thích. Chỉ cần nhấp vào để xem bảng đó và bắt đầu khám phá.

Bạn có thể tìm kiếm điều gì đó cụ thể hoặc theo dõi bảng và các chủ đề khác bạn quan tâm.
 
Tìm người để theo dõi
Tìm kiếm Ghim, bảng và mọi người
Khám phá các bảng tin danh mục
Theo dõi chủ đề
Tìm nội dung liên quan
Theo dõi mọi người, bảng hoặc chủ đề là một cách tuyệt vời để khám phá những Ghim mới. Khi bạn theo dõi điều gì đó, Ghim mới từ người đó, bảng hoặc chủ đề sẽ hiển thị trong bảng tin nhà của bạn.
 
Nhìn thấy nội dung mà bạn không quan tâm trong bảng tin của bạn? Bạn có thể luôn thay đổi người và việc bạn theo dõi.

Dù bạn đã có ý tưởng cụ thể trong đầu hoặc không chắc bạn đang tìm kiếm gì thì việc tìm kiếm luôn đơn giản.
 
Chỉ cần nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo Ghim, người, bảng hoặc Ghim của riêng bạn.
 
Nếu bạn không chắc bạn đang tìm kiếm gì, hãy thử xem hướng dẫn tìm kiếm của chúng tôi. Hãy bắt đầu bằng một cụm từ tìm kiếm đơn giản, như "Bánh". Một khi kết quả đã xuất hiện, bạn có thể nhấp vào một trong các hướng dẫn tìm kiếm để thu hẹp phạm vi lại—như “Công thức” hoặc “Trang trí.”


Cũng như cách chúng tôi xuất hiện trên bảng tin nhà của bạn, chúng tôi có các bảng tin tiêu chuẩn khác mà bạn có thể xem qua.
 
Ở bên phải của thanh tìm kiếm, hãy nhấn nút màu xám để mở rộng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy các lựa chọn cho các bảng tin khác nhau, ví dụ như "Nghệ thuật,"Ảnh" và "Trang trí nhà cửa." Nhấn vào bất kỳ bảng tin danh mục nào để khám phá các Ghim tương tự với tên bảng tin. Bạn cũng sẽ có thể theo dõi các chủ đề tương tự với các bảng tin này để đảm bảo bạn nhìn thấy các Ghim này trong bảng tin nhà của bạn.

Chủ đề là nguồn cấp dữ liệu Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn.
 
Tìm chủ đề bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm. Chọn một số chủ đề để theo dõi hoặc nhấn vào một chủ đề để xem chủ đề cụ thể hơn.


Ghim liên quan
Bạn tìm thấy một Ghim quá hay? Chỉ cần nhấn vào Ghim và cuộn xuống để xem một loạt Ghim liên quan. 
 
Bảng liên quan
Khi bạn Ghim điều gì đó, bạn sẽ thấy một đề xuất cho bảng bạn có thể thích. Chỉ cần nhấn vào để xem bảng đó và bắt đầu khám phá.
 

Bạn có thể tìm kiếm điều gì đó cụ thể hoặc theo dõi bảng và các chủ đề khác bạn quan tâm.
 
Tìm người để theo dõi
Tìm kiếm Ghim, bảng và mọi người
Khám phá các bảng tin danh mục
Theo dõi chủ đề
Tìm nội dung liên quan
Theo dõi mọi người, bảng hoặc chủ đề là một cách tuyệt vời để khám phá những Ghim mới. Khi bạn theo dõi điều gì đó, Ghim mới từ người đó, bảng hoặc chủ đề sẽ hiển thị trong bảng tin nhà của bạn.
 
Nhìn thấy nội dung mà bạn không quan tâm trong bảng tin của bạn? Bạn có thể luôn  thay đổi người và sự việc bạn theo dõi.

Dù bạn đã có ý tưởng cụ thể trong đầu hoặc không chắc bạn đang tìm kiếm gì thì việc tìm kiếm luôn đơn giản.
 
Chỉ cần nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo Ghim, người, bảng hoặc Ghim của riêng bạn.
 
Nếu bạn không chắc bạn đang tìm kiếm gì, hãy thử xem hướng dẫn tìm kiếm của chúng tôi. Hãy bắt đầu bằng một cụm từ tìm kiếm đơn giản, như "Bánh". Một khi kết quả đã xuất hiện, bạn có thể nhấp vào một trong các hướng dẫn tìm kiếm để thu hẹp phạm vi lại—như “Công thức” hoặc “Trang trí.”

Cũng như cách chúng tôi xuất hiện trên bảng tin nhà của bạn, chúng tôi có các bảng tin tiêu chuẩn khác mà bạn có thể xem qua.
 
Ở bên phải của thanh tìm kiếm, hãy nhấn nút màu xám để mở rộng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy các lựa chọn cho các bảng tin khác nhau, ví dụ như "Nghệ thuật,"Ảnh" và "Trang trí nhà cửa." Nhấn vào bất kỳ bảng tin danh mục nào để khám phá các Ghim tương tự với tên bảng tin. Bạn cũng sẽ có thể theo dõi các chủ đề tương tự với các bảng tin này để đảm bảo bạn nhìn thấy các Ghim này trong bảng tin nhà của bạn.

Chủ đề là nguồn cấp dữ liệu Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn.
 
Tìm các chủ đề bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm. Chọn một số chủ đề để theo dõi hoặc nhấn vào một chủ đề để xem chủ đề cụ thể hơn.

Ghim liên quan
Bạn tìm thấy một Ghim quá hay? Chỉ cần nhấn vào Ghim và cuộn xuống để xem một loạt Ghim liên quan. 
 
Bảng liên quan
Khi bạn Ghim điều gì đó, bạn sẽ thấy một đề xuất cho bảng bạn có thể thích. Chỉ cần nhấn vào để xem bảng đó và bắt đầu khám phá.

Bạn có thể tìm kiếm điều gì đó cụ thể hoặc theo dõi bảng và các chủ đề khác bạn quan tâm.
 
Tìm người để theo dõi
Tìm kiếm Ghim, bảng và mọi người
Khám phá các bảng tin danh mục
Theo dõi chủ đề
Tìm nội dung liên quan
Theo dõi mọi người, bảng hoặc chủ đề là một cách tuyệt vời để khám phá những Ghim mới. Khi bạn theo dõi điều gì đó, Ghim mới từ người đó, bảng hoặc chủ đề sẽ hiển thị trong bảng tin nhà của bạn.
 
Nhìn thấy nội dung mà bạn không quan tâm trong bảng tin của bạn? Bạn có thể luôn  thay đổi người và sự việc bạn theo dõi.

Dù bạn đã có ý tưởng cụ thể trong đầu hoặc không chắc bạn đang tìm kiếm gì thì việc tìm kiếm luôn đơn giản.
 
Chỉ cần nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo Ghim, người, bảng hoặc Ghim của riêng bạn.
 
Nếu bạn không chắc bạn đang tìm kiếm gì, hãy thử xem hướng dẫn tìm kiếm của chúng tôi. Hãy bắt đầu bằng một cụm từ tìm kiếm đơn giản, như "Bánh". Một khi kết quả đã xuất hiện, bạn có thể nhấp vào một trong các hướng dẫn tìm kiếm để thu hẹp phạm vi lại—như “Công thức” hoặc “Trang trí.”

Cũng như cách chúng tôi xuất hiện trên bảng tin nhà của bạn, chúng tôi có các bảng tin tiêu chuẩn khác mà bạn có thể xem qua.
 
Ở bên phải của thanh tìm kiếm, hãy nhấn nút màu xám để mở rộng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy các lựa chọn cho các bảng tin khác nhau, ví dụ như "Nghệ thuật,"Ảnh" và "Trang trí nhà cửa." Nhấn vào bất kỳ bảng tin danh mục nào để khám phá các Ghim tương tự với tên bảng tin. Bạn cũng sẽ có thể theo dõi các chủ đề tương tự với các bảng tin này để đảm bảo bạn nhìn thấy các Ghim này trong bảng tin nhà của bạn.

Chủ đề là nguồn cấp dữ liệu Ghim về một danh mục cụ thể. Hãy theo dõi một chủ đề và bạn sẽ thấy các Ghim liên quan đến chủ đề đó trong bảng tin nhà của bạn.
 
Tìm chủ đề bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm và chọn danh mục. Bạn sẽ thấy một danh sách chủ đề ở đầu trang danh mục.


Ghim liên quan
Bạn tìm thấy một Ghim quá hay? Chỉ cần nhấn vào Ghim và cuộn xuống để xem một loạt Ghim liên quan. 
 
Bảng liên quan
Khi bạn Ghim điều gì đó, bạn sẽ thấy một đề xuất cho bảng bạn có thể thích. Chỉ cần nhấn vào để xem bảng đó và bắt đầu khám phá.