Theo dõi và hủy theo dõi

Nhận trợ giúp về:
Bạn có thể theo dõi tất cả bảng của người nào đó hoặc chỉ những bảng bạn thích nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn xem các Ghim trên bảng tin nhà của bạn từ người, bảng và chủ đề bạn theo dõi.
 
Tìm hiểu cách:
 
Hãy theo dõi hoặc ngừng theo dõi toàn bộ hồ sơ
Theo hoặc hủy theo dõi một bảng duy nhất
Xem ai đang theo dõi bạn
Xem bạn đang theo dõi ai
Hiểu về số lượng người theo dõi của bạn
Để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của người nào đó:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấp vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi ở đầu hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả bảng của họ
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ trong bảng tin nhà, hãy nhấp vào Ghim đó để xem cận cảnh.
 2. Nhấp vào tên của họ để truy cập hồ sơ, rồi hủy theo dõi những bảng bạn không quan tâm nữa.
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để theo dõi hoặc huỷ theo dõi một bảng duy nhất:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấp vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi trên bảng để theo dõi hoặc hủy theo dõi bảng cụ thể đó
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ trong bảng tin nhà, hãy nhấp vào Ghim đó để xem cận cảnh.
 2. Nhấp vào tên của họ để truy cập hồ sơ, rồi hủy theo dõi bảng bạn không quan tâm nữa
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn không cho các Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để xem người nào đang theo dõi bạn:
 1. Nhấp vào nút hồ sơ ở trên cùng Pinterest để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấp Người theo dõi
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút Theo dõi hoặc Hủy theo dõi.
 

Để xem bạn đang theo dõi người nào:
 1. Nhấp vào nút hồ sơ ở trên cùng Pinterest để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào Đang theo dõi
 3. Chọn trong số chủ đềngười và bảng mà bạn đang theo dõi
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút Theo dõi hoặc Hủy theo dõi. 

Bạn sử dụng Pinterest càng nhiều thì những người khác càng có nhiều khả năng tìm thấy bạn. Nếu bạn có gu tuyệt vời và nhiều Ghim và bảng thú vị , họ thậm chí có thể theo dõi bạn! Số người theo dõi bạn chỉ đơn giản là số người khác đang theo dõi bạn (hoặc một trong các bảng của bạn). 
 
Số lượng người theo dõi bạn có thể tăng hoặc giảm do lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.
 
Thông báo của bạn cho bạn biết về tất cả những hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu Jane theo dõi bạn vào ngày hôm nay và 14 người khác cũng theo dõi bạn gần đây, thông báo của bạn sẽ ghi “Jane và 14 người khác đã theo dõi bạn” và số lượng người theo dõi bạn sẽ chỉ tăng thêm 1 vào ngày hôm nay.
 
Nếu bạn thấy hoạt động của người theo dõi chậm lại hoặc giảm đi thì không có điều gì không ổn với tài khoản của bạn. Chúng tôi không ngừng cố gắng thử những điều mới để giúp bạn khám phá những nội dung mình yêu thích trên Pinterest. Một trong những cách chúng tôi làm điều này là bằng cách thay đổi các thuật toán để xác định cách hồ sơ và bảng được hiển thị trong tìm kiếm, email khuyến nghị, kiến thức cho người dùng mới và Ghim được chọn cho bạn. Những điều này đều ảnh hưởng đến khả năng bạn được tìm thấy.
 
Lưu ýChúng tôi không thông báo cho bạn khi có người ngừng theo dõi bạn, khi có ai đó hủy kích hoạt tài khoản của họ hoặc khi chúng tôi xóa một tài khoản vì hành vi spam hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

Mẹo và gỡ rối sự cố

Số lượng người sử dụng Pinterest luôn luôn thay đổi vì thế tổng số người theo dõi của bạn cũng luôn thay đổi!
Bạn có thể theo dõi tất cả bảng của người nào đó hoặc chỉ những bảng bạn thích nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn xem các Ghim trên bảng tin nhà của bạn từ người, bảng và chủ đề bạn theo dõi.
 
Tìm hiểu cách:
 
Hãy theo dõi hoặc ngừng theo dõi toàn bộ hồ sơ
Theo hoặc hủy theo dõi một bảng duy nhất
Xem ai đang theo dõi bạn
Xem bạn đang theo dõi ai
Hiểu về số lượng người theo dõi của bạn
Để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của người nào đó:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào THEO DÕI hoặc HỦY THEO DÕI ở đầu hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ trong bảng tin nhà, hãy nhấn vào Ghim đó để xem cận cảnh.
 2. Nhấn vào tên của người đó để truy cập hồ sơ của họ
 3. Nhấn vào THEO DÕI hoặc HỦY THEO DÕI trên hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để theo dõi hoặc huỷ theo dõi một bảng duy nhất:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào THEO DÕI hoặc HỦY THEO DÕI trên bảng để theo dõi hoặc hủy theo dõi bảng cụ thể đó
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ, hãy nhấn vào Ghim đó để xem cận cảnh
 2. Nhấn vào tên của họ để truy cập hồ sơ, rồi hủy theo dõi những bảng bạn không quan tâm nữa
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn không cho các Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để xem người nào đang theo dõi bạn:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Di chuyển qua các hồ sơ của những người theo dõi của bạn
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 

Để xem bạn đang theo dõi người nào:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Chọn trong số bảng, chủ đề và người  mà bạn đang theo dõi
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 

Bạn sử dụng Pinterest càng nhiều thì những người khác càng có nhiều khả năng tìm thấy bạn. Nếu bạn có gu tuyệt vời, đồng thời có nhiều Ghim và bảng thú vị thì họ thậm chí có thể theo dõi bạn! Số người theo dõi bạn chỉ đơn giản là số người khác đang theo dõi bạn (hoặc một trong các bảng của bạn). 
 
Số lượng người theo dõi bạn có thể tăng hoặc giảm do lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.
 
Thông báo của bạn cho bạn biết về tất cả những hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu Jane theo dõi bạn vào ngày hôm nay và 14 người khác cũng theo dõi bạn gần đây, thông báo của bạn sẽ ghi “Jane và 14 người khác đã theo dõi bạn” và số lượng người theo dõi bạn sẽ chỉ tăng thêm 1 vào ngày hôm nay.
 
Nếu bạn thấy hoạt động của người theo dõi chậm lại hoặc giảm đi thì không có điều gì không ổn với tài khoản của bạn. Chúng tôi không ngừng cố gắng thử những điều mới để giúp bạn khám phá những nội dung mình yêu thích trên Pinterest. Một trong những cách chúng tôi làm điều này là bằng cách thay đổi các thuật toán để xác định cách hồ sơ và bảng được hiển thị trong tìm kiếm, email khuyến nghị, kiến thức cho người dùng mới và Ghim được chọn cho bạn. Những điều này đều ảnh hưởng đến khả năng bạn được tìm thấy.
 
Lưu ý: Chúng tôi không thông báo cho bạn khi có người ngừng theo dõi bạn, khi có ai đó hủy kích hoạt tài khoản của họ hoặc khi chúng tôi xóa một tài khoản vì hành vi spam hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Số lượng người sử dụng Pinterest luôn luôn thay đổi vì thế tổng số người theo dõi của bạn cũng luôn thay đổi!
Bạn có thể theo dõi tất cả các bảng của người nào đó hoặc chỉ những bảng bạn thích nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn xem các Ghim trên bảng tin nhà của bạn từ người, bảng và chủ đề bạn theo dõi.
 
Tìm hiểu cách:
 
Hãy theo dõi hoặc ngừng theo dõi toàn bộ hồ sơ
Theo hoặc hủy theo dõi một bảng duy nhất
Xem ai đang theo dõi bạn
Xem bạn đang theo dõi ai
Hiểu về số lượng người theo dõi của bạn
Để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của người nào đó:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi ở đầu hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ trong bảng tin nhà, hãy nhấn vào Ghim đó để xem cận cảnh
 2. Nhấn vào tên của người đó để truy cập hồ sơ của họ
 3. Nhấn vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi trên hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để theo dõi hoặc huỷ theo dõi một bảng duy nhất:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào Theo dõihoặcHủy theo dõi trên bảng để theo dõi hoặc hủy theo dõi bảng cụ thể đó
HOẶC
 1. Nếu bạn thấy một Ghim của họ, hãy nhấn vào Ghim để xem cận cảnh
 2. Nhấn vào tên của họ để truy cập hồ sơ, rồi hủy theo dõi những bảng bạn không quan tâm nữa
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn không cho các Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 
 

Để xem người nào đang theo dõi bạn:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Di chuyển qua các hồ sơ của những người theo dõi của bạn
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 

Để xem bạn đang theo dõi người nào:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Chọn trong số bảng, chủ đềngười mà bạn đang theo dõi
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 
Hoặc bạn có thể:
 1. Di chuyển tới bảng tin nhà của bạn và nhấn biểu tượng ô kẻ ở phía trên bên phải
 2. Chọn trong số chủ đề, người và bảng
 

Bạn sử dụng Pinterest càng nhiều thì những người khác càng có nhiều khả năng tìm thấy bạn. Nếu bạn có gu tuyệt vời, đồng thời có nhiều Ghim và bảng thú vị thì họ thậm chí có thể theo dõi bạn! Số người theo dõi bạn chỉ đơn giản là số người khác đang theo dõi bạn (hoặc một trong các bảng của bạn). 
 
Số lượng người theo dõi bạn có thể tăng hoặc giảm do lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.
 
Thông báo của bạn cho bạn biết về tất cả những hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu Jane theo dõi bạn vào ngày hôm nay và 14 người khác cũng theo dõi bạn gần đây, thông báo của bạn sẽ ghi “Jane và 14 người khác đã theo dõi bạn” và số lượng người theo dõi bạn sẽ chỉ tăng thêm 1 vào ngày hôm nay.
 
Nếu bạn thấy hoạt động của người theo dõi chậm lại hoặc giảm đi thì không có điều gì không ổn với tài khoản của bạn. Chúng tôi không ngừng cố gắng thử những điều mới để giúp bạn khám phá những nội dung mình yêu thích trên Pinterest. Một trong những cách chúng tôi làm điều này là bằng cách thay đổi các thuật toán để xác định cách hồ sơ và bảng được hiển thị trong tìm kiếm, email khuyến nghị, kiến thức cho người dùng mới và Ghim được chọn cho bạn. Những điều này đều ảnh hưởng đến khả năng bạn được tìm thấy.
 
Lưu ý: Chúng tôi không thông báo cho bạn khi có người ngừng theo dõi bạn, khi có ai đó hủy kích hoạt tài khoản của họ hoặc khi chúng tôi xóa một tài khoản vì hành vi spam hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Số lượng người sử dụng Pinterest luôn luôn thay đổi vì thế tổng số người theo dõi của bạn cũng luôn thay đổi!
Bạn có thể theo dõi tất cả các bảng của người nào đó hoặc chỉ những bảng bạn thích nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn xem các Ghim trên bảng tin nhà của bạn từ người, bảng và chủ đề bạn theo dõi.
 
Tìm hiểu cách:
 
Hãy theo dõi hoặc ngừng theo dõi toàn bộ hồ sơ
Theo hoặc hủy theo dõi một bảng duy nhất
Xem ai đang theo dõi bạn
Xem bạn đang theo dõi ai
Hiểu về số lượng người theo dõi của bạn
Để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của người nào đó:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi ở đầu hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
HOẶC
 1. Nếu bạn nhìn thấy một trong các Ghim của họ trong bảng tin nhà, hãy nhấn vào Ghim đó để xem cận cảnh
 2. Nhấn vào tên của người đó để truy cập hồ sơ của họ
 3. Nhấn vào Theo dõi hoặc Hủy theo dõi trên hồ sơ của họ để theo dõi hoặc hủy theo dõi tất cả các bảng của họ
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để theo dõi hoặc huỷ theo dõi một bảng duy nhất:
 1. Tìm kiếm người đó và truy cập hồ sơ của họ
 2. Nhấn vào Theo dõihoặcHủy theo dõi trên bảng để theo dõi hoặc hủy theo dõi bảng cụ thể đó
HOẶC
 1. Nếu bạn thấy một Ghim của họ, hãy nhấn vào Ghim để xem cận cảnh
 2. Nhấn vào tên của họ để truy cập hồ sơ, rồi hủy theo dõi những bảng bạn không quan tâm nữa
Hủy theo dõi bảng sẽ ngăn không cho các Ghim mới hiển thị trên bảng tin nhà của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thấy các Ghim cũ trong một khoảng thời gian nhất định.
 

Để xem người nào đang theo dõi bạn:
 1. Nhấn vào nút biểu tượng người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Di chuyển qua các hồ sơ của những người theo dõi của bạn
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 

Để xem bạn đang theo dõi người nào:
 1. Nhấn vào nút hình người để truy cập hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào con số bên trên người theo dõi (con số thể hiện lượng người theo dõi của bạn)
 3. Chọn trong số bảng, chủ đề người mà bạn đang theo dõi
Bạn cũng có thể sử dụng trang này để nhanh chóng theo dõi hoặc hủy theo dõi bằng cách nhấp vào các nút  Theo dõi hoặc  Hủy theo dõi.
 
Hoặc bạn có thể:
 1. Di chuyển tới bảng tin nhà của bạn và nhấn biểu tượng ô kẻ ở phía trên bên phải
 2. Chọn trong số chủ đề, người và bảng
   
 

Bạn sử dụng Pinterest càng nhiều thì những người khác càng có nhiều khả năng tìm thấy bạn. Nếu bạn có gu tuyệt vời, đồng thời có nhiều Ghim và bảng thú vị thì họ thậm chí có thể theo dõi bạn! Số người theo dõi bạn chỉ đơn giản là số người khác đang theo dõi bạn (hoặc một trong các bảng của bạn). 
 
Số lượng người theo dõi bạn có thể tăng hoặc giảm do lượng người trên Pinterest luôn thay đổi.
 
Thông báo của bạn cho bạn biết về tất cả những hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu Jane theo dõi bạn vào ngày hôm nay và 14 người khác cũng theo dõi bạn gần đây, thông báo của bạn sẽ ghi “Jane và 14 người khác đã theo dõi bạn” và số lượng người theo dõi bạn sẽ chỉ tăng thêm 1 vào ngày hôm nay.
 
Nếu bạn thấy hoạt động của người theo dõi chậm lại hoặc giảm đi thì không có điều gì không ổn với tài khoản của bạn. Chúng tôi không ngừng cố gắng thử những điều mới để giúp bạn khám phá những nội dung mình yêu thích trên Pinterest. Một trong những cách chúng tôi làm điều này là bằng cách thay đổi các thuật toán để xác định cách hồ sơ và bảng được hiển thị trong tìm kiếm, email khuyến nghị, kiến thức cho người dùng mới và Ghim được chọn cho bạn. Những điều này đều ảnh hưởng đến khả năng bạn được tìm thấy.
 
Lưu ý: Chúng tôi không thông báo cho bạn khi có người ngừng theo dõi bạn, khi có ai đó hủy kích hoạt tài khoản của họ hoặc khi chúng tôi xóa một tài khoản vì hành vi spam hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.
 

Mẹo và gỡ rối sự cố

Số lượng người sử dụng Pinterest luôn luôn thay đổi vì thế tổng số người theo dõi của bạn cũng luôn thay đổi!