Hình ảnh bạo lực

Chúng tôi không cho phép Ghim bạo lực hoặc đẫm máu nếu chúng được chia sẻ rộng rãi hoặc để giải trí cá nhân. Nếu bạn nhìn thấy loại Ghim này trên Pinterest, hãy báo cáo cho chúng tôi.

Có thể có lý do chính đáng để lưu hình ảnh bạo lực, bao gồm nâng cao nhận thức hoặc quan tâm đến các sự kiện lịch sử. Những điều này không vi phạm chính sách của chúng tôi, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ thoải mái khi nhìn thấy chúng vì bản chất hình ảnh của chúng. Chúng tôi có thể làm cho nội dung này ít xuất hiện hơn ở những nơi mọi người có thể không mong đợi nhìn thấy chúng.

Hãy nhớ rằng bản tin nhà của bạn chứa đầy Ghim từ những nội dung mà bạn theo dõi, và những Ghim mà chúng tôi chọn cho bạn. Nếu bạn không muốn nhìn thấy một số Ghim nhất định trong bảng tin nhà của mình, bạn có thể hủy theo dõi những người hoặc bảng đó. Để gửi phản hồi cho chúng tôi về Ghim “Được chọn cho bạn”, nhấp vào "..." ở dưới cùng Ghim. 

Bạn có thể chặn những người mà bạn không muốn nhìn thấy Ghim của họ bất cứ lúc nào. 

Những nội dung nào không được coi là hình ảnh bạo lực?

  • Hình ảnh những khẩu súng
  • Hóa trang Halloween
  • Các chiến dịch chống lại lạm dụng động vật